Dzienny opiekun – szansą dla rodzica, szansą dla dziecka

Opiekun dzienny, podobnie jak w przypadku żłobka i klubu dziecięcego, ma pomóc rodzicom w godzeniu pracy zawodowej z obowiązkami rodzinnymi. Opieka nad maluchami sprawowana jest nie w publicznej placówce, ale w warunkach domowych. Obecnie prowadzona jest rekrutacja do punktu opieki dziennej na Wojnowie przy ul. Wałowej.


Kim jest dzienny opiekun?

Dziennym opiekunem jest osoba fizyczna, która sprawuje opiekę nad dziećmi w wieku od ukończenia 20. tygodnia życia do 3 lat. Punkt opieki mieści się najczęściej w mieszkaniu opiekuna, którego część jest przystosowana do opieki nad małymi dziećmi poprzez wydzielenie części przeznaczonych na zabawę, sen oraz spożywanie posiłków. Opieka ma charakter kameralny - dzienny opiekun może zajmować się maksymalnie pięciorgiem dzieci, a w przypadku, gdy w grupie znajduje się dziecko, które nie ukończyło 1. roku życia, jest niepełnosprawne lub wymaga szczególnej opieki, maksymalnie nad trojgiem dzieci. Opiekunami mogą zostać osoby, które posiadają odpowiednie predyspozycje do sprawowania opieki nad dziećmi oraz przeszły specjalne szkolenie, w którego skład wchodzą m.in. praktyki w żłobku.

Realizację działań dziennego opiekuna gmina Wrocław powierzyła Centrum Integracji Społecznej we Wrocławiu, które spełniło wymogi akredytacyjne.

Kto może skorzystać z usług dziennego opiekuna?

Z usług dziennego opiekuna mogą skorzystać rodzice, którzy są niezatrudnieni (nieaktywni zawodowo lub bezrobotni) lub przebywają na urlopach macierzyńskich, rodzicielskich lub wychowawczych. Rodzic przed podjęciem decyzji o powierzeniu dziecka dziennemu opiekunowi, ma możliwość spotkania z opiekunem, porozmawiania i sprawdzenia, jak dziecko czuje się w nowym otoczeniu, jakie podejście do dzieci ma dzienny opiekun. Dzięki czemu świadomie podejmuje decyzję o powierzeniu dziecka osobie trzeciej. Ponadto, rodzice decydują o diecie dziecka, ponieważ sami dostarczają posiłki, które podaje dziecku opiekun.

Do zadań dziennego opiekuna należy - oprócz zapewnienie dziecku opieki - prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, właściwych do wieku dziecka. Ponadto Centrum Integracji Społecznej współpracuje z psychologiem dziecięcym, u którego rady mogą zaczerpnąć rodzice powierzający dziecko do punktu dziennej opieki. Dzięki wsparciu psychologa rodzice mogą się upewnić, czy rozwój ich maluszka przebiega prawidłowo.

Usługi dziennego opiekuna są bardzo atrakcyjne finansowo (w porównaniu chociażby z nianią). Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Wrocławia rodzic płaci 3,60 zł za godzinę opieki nad dzieckiem. Nie ponosi stałych opłat, a płaci za rzeczywisty pobyt dziecka u dziennego opiekuna. Rodzice mogą korzystać z punktów dziennej opieki w dni powszechne po maksymalnie 10 godzin dziennie.

Obecnie prowadzona jest rekrutacja do punktu opieki dziennej na Wojnowie przy ul. Wałowej. Punkt mieści się w domu jednorodzinnym z ogrodem i placem zabaw. Prowadzony jest przez dziennego opiekuna panią Dagmarę, która jest mamą 3-letniej córki. Obecnie w punkcie  znajduje się jedno dziecko. Punkt jest czynny w godzinach 8.00 – 18.00.

Więcej informacji:

Centrum Integracji Społecznej
ul. Strzegomska 49, 53 -611 Wrocław
Biuro Projektu "Dzienny opiekun - domowy system opieki"
tel. 71 782 35 19/20
www.opiekun2.cis.wroclaw.pl

materiąły i fotoa: CISZgłoś uwagę