Certyfikaty bezpieczeństwa dla dwóch pierwszych szkół

Jak zapewnić skutecznie bezpieczeństwo w szkołach i jak zapobiegać przestępczości? Dyrektorzy dwóch wrocławskich szkół we wtorek odebrali uroczyście „Certyfikaty Bezpieczeństwa”. Są to pierwsze certyfikaty przyznane wrocławskim placówkom oświatowym, za podejmowane inicjatywy w zakresie zapobiegania przestępczości i stworzenie wysokiego poziomu bezpieczeństwa na ich terenie. Program ruszył z inicjatywy Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.

  • certyfikaty bezpieczeństwa wręczane dwóm pierwszym szkołom we wrocławiu

    Dyrektorzy dwóch pierwszych szkół we Wrocławiu odebrali 6 października Certyfikaty Bezpieczeństwa. (fot.dolnośląska policja)

  • statuetki programu Certyfikaty bezpieczeństwa wrocław

    Statuetki wręczyła kapituła programu


W uroczystości w Zespóle Szkolno-Przedszkolnym nr 16 przy ul. Wietrznej udział wzięli oprócz uhonorowanych szkół, przedstawiciele Komendy Miejskiej i Wojewodzkiej Policji, Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu, Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego UM Wrocławia oraz Straży Miejskiej we Wrocławiu – jako obecni organizatorzy programu.  
– Celem inicjatywy jest poprawa bezpieczeństwa oraz motywowanie zarządców nieruchomości, dyrektorów placówek edukacyjnych oraz innych podmiotów do działań na rzecz bezpieczeństwa użytkowników obiektów, a także mobilizowanie ich do podejmowania wspólnych inicjatyw w tym zakresie – opowiada asp. sztab. Paweł Petrykowski, rzecznik dolnośląskiej policji. 

Spełnili wszystkie kryteria

W tym roku chęć przystąpienia do programu wyraziły dyrekcje ośmiu wrocławskich szkół, których obiekty poddane zostały się procesowi certyfikacji. Dwie z nich, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12 i Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 16 spełniły wszystkie kryteria, dlatego zostały przyznane im certyfikaty oraz pamiątkowe statuetki. 

W certyfikowanych szkołach zainicjowano szereg przedsięwzięć mających na celu podwyższenie standardów bezpieczeństwa. Dotyczą one m.in. organizacji ruchu na ciągach komunikacyjnych przyległych do budynków, wydzielonych parkingów, zieleni niezakłócającej pola widzenia, elementów małej architektury (place zabaw, ławki, kosze na śmieci zainstalowane na terenach przyszkolnych wykonano w systemie „anty - wandal”), oświetlenia newralgicznych dla bezpieczeństwa miejsc, systemu monitoringu wizyjnego, czy też ochrony fizycznej obiektu.

Dla kogo Certyfikat?

O przyznanie „Certyfikatu Bezpieczeństwa”, może ubiegać się administrator lub zarządca nieruchomości, którego obiekty spełniają określone kryteria. Przede wszystkim: 
Wyposażone są w odpowiednie środki techniczne oraz mają określone procedury, które pozwalają minimalizować zagrożenia zarówno dla samych mieszkańców, jaki i ich mienia. 
Zabezpieczone są poprzez właściwy monitoring obiektu i jego otoczenia lub dozór fizyczny. 
Posiadają aktualne ubezpieczenie i spełniają warunki bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 
Certyfikat przyznawany jest na okres dwóch lat przez kapitułę programu w skład, której wchodzą przedstawiciele Policji, Straży Miejskiej, Urzędu Miasta Wrocławia i Straży Pożarnej. Kapituła zastrzega sobie też prawo do cofnięcia certyfikatu, jeżeli wystąpiłyby okoliczności mające wpływ na wymagane kryteria. 


Zgłoś uwagę