II Dni Gerontologii od 16 października

W poniedziałek, 16 października rozpocznie się druga edycja Dni Gerontologii organizowanych m.in. przez Wrocławskie Centrum Seniora oraz Dolnośląską Szkołę Wyższą. Forum poświęcone poprawie jakości życia osób starszych oraz wymianie dobrych praktyk potrwa trzy dni.

 • Przed nami II Dni Gerontologii – Wrocław 2017

  Przed nami II Dni Gerontologii – Wrocław 2017, fot. WCS Wrocław

 • Przed nami II Dni Gerontologii – Wrocław 2017

  Przed nami II Dni Gerontologii – Wrocław 2017, fot. WCS Wrocław

 • Przed nami II Dni Gerontologii – Wrocław 2017

  Przed nami II Dni Gerontologii – Wrocław 2017, logo WCS Wrocław


II Dni Gerontologii - Wrocław 2017 to interdyscyplinarne forum wymiany wiedzy i dobrych praktyk, poszukiwania nowych rozwiązań mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniu osób starszych. To przestrzeń otwartej dyskusji autorytetów w dziedzinie wiedzy gerontologicznej, geriatrycznej oraz dziedzin i obszarów pokrewnych mających wpływ na rozwój i życie osób starszych.

– W tym roku po raz pierwszy odbędzie się debata czterech przestrzeni: biznesu, organizacji pożytku publicznego, administracji samorządowej i podmiotów prowadzących szeroko rozumianą działalność zdrowotno-kulturalno-edukacyjną. Mamy nadzieję nie tylko na ciekawe, inspirujące dyskusje, ale wierzymy, że wydarzenie to zapoczątkuje nową formułę debaty nad polityką senioralną. Taką, która będzie łączyć świat praktyków i naukowców – mówi Robert Pawliszko, dyrektor Wrocławskiego Centrum Seniora.

Tak wyglądała I edycja Dni Gerontologii we Wrocławiu, fot. WCS Wrocław

I Dni Gerontologii w 2016 r., fot. Wrocławskie Centrum Seniora

Podczas Dni Gerontologii dojdzie do spotkań przedstawicieli jednostek samorządowych, szkół wyższych, organizacji pozarządowych, firm i instytucji, które wspólnymi siłami będą poszukiwały odpowiedzi na pytania, jakie stawia przed nami starzenie się polskiego społeczeństwa.

Chcesz wziąć udział w drugiej edycji Dni Gerontologii? Zarejestruj się tutaj.

Program Dni Gerontologii 2017

II Dni Gerontologii – Wrocław 2017 odbędą się w dniach 16-18 października 2017 roku we Wrocławiu. W programie m.in.:

 • Samorząd – Biznes – NGO – I Wrocławskie Forum Senioralne;
 • Interdyscyplinarna konferencja naukowa;
 • Prezentacja dobrych praktyk pracy z seniorami;
 • Sesja plakatowa;
 • Pokaz filmu: „Centrum Spotkań w Polsce”, reżyser: Sylwester Stępień;
 • Otwarta debata panelowa „UTW – renesans czy zmierzch?";
 • Wizyty studyjne w wybranych organizacjach senioralnych Wrocławia;
 • Imprezy towarzyszące.

Program Dni Gerontologii – Wrocław 2017, WCS Wrocław

Dzień 1 - I Wrocławskie Forum Senioralne

II Dni Gerontologii otworzy I Wrocławskie Forum Senioralne: Samorząd – Biznes – NGO. Podczas forum jego uczestnicy skupią się na zainicjowaniu dyskusji nad możliwymi strategiami wspólnego działania w starzejącym się społeczeństwie oraz stworzeniu podstaw pod wymianę wiedzy i dobrych praktyk pomiędzy instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz osób starszych.

Program Forum

Dzień 2 – Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa

Na wtorek, 17 października zaplanowana została sesja plenarna, w trakcie której prelegenci podejmą refleksję nad szeroko rozumianą tematyką gerontologiczną: jakością życia osób starszych, polityką senioralną, starością jako doświadczeniem społecznym i egzystencjalnym oraz wizerunkiem osób starszych w mediach.

Dzień 3 - „Dobre praktyki”

Ostatnim wydarzeniem w ramach Dni Gerontologii będzie część praktyczno-warsztatowa, ukierunkowana na wymianę dobrych praktyk, idei i rozwiązań na rzecz osób starszych. W planie otwarta debata panelowa „UTW – renesans czy zmierzch?", a także wizyty studyjne w placówkach świadczących usługi na rzecz osób starszych.

Szczegółowy program II Dni Gerontologii.

– Podczas Dni Gerontologii chcemy zaprezentować przykłady dobrych praktyk, umożliwiając odwiedzanie placówek, które działają na rzecz ludzi starszych. Wizyty w tych placówkach adresujemy nie tylko do osób zajmujących się zawodowo tematyką senioralną, ale również do samych seniorów. Po to, by mogli skonfrontować swoje postrzeganie spraw z rzeczywistością, by burzyć negatywne stereotypy, które wciąż jeszcze funkcjonują w świadomości osób starszych, np. na temat domów pomocy społecznej, klubów seniora czy świetlic środowiskowych. W ramach Dni Gerontologii chcemy pokazać dobre zmiany – dodaje Robert Pawliszko.

II Dni Gerontologii

Dla seniorów / Konferencje
Termin od 16 października 2017 do 18 października 2017

Miejsce Centrum Konferencyjne Dolnośląskiej Szkoły Wyższej

Zobacz

Dni Gerontologii odbędą się w Centrum Konferencyjnym Dolnośląskiej Szkoły Wyższej przy ul. Strzegomskiej 55. Organizatorami spotkania są: Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego – Wrocławskie Centrum Seniora, Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu oraz Federacja Uniwersytetów Trzeciego Wieku we Wrocławiu.

Wydarzeniu patronują Prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz oraz Marszałek Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski.

Zgłoszenia

Do uczestnictwa w II Dniach Gerontologii - Wrocław 2017 organizatorzy zachęcają seniorów oraz wszystkich zainteresowanych problematyką jakości życia osób starszych. – Serdecznie zapraszam do udziału w tym wielkim przedsięwzięciu studentów, pracowników naukowych, liderów środowisk senioralnych, właścicieli firm działających w sektorze srebrnej gospodarki oraz – oczywiście – samych seniorów – kończy dyrektor WCS.

Zgłoszenia uczestnictwa i chęci odbycia wizyt studyjnych można przesyłać poprzez formularz elektroniczny: www.dnigerontologii2017.evenea.pl lub formularz tradycyjny dostępny w punkcie informacyjnym Wrocławskiego Centrum Seniora przy pl. Dominikańskim 6.

Zgłoś uwagę