wroclaw.pl strona główna Najświeższe wiadomości dla mieszkańców Wrocławia Dla mieszkańca - strona główna

Infolinia 71 777 7777

14°C Pogoda we Wrocławiu
Ikona powietrza

Jakość powietrza: dobra

Dane z godz. 03:00

wroclaw.pl strona główna
Reklama
 1. wroclaw.pl
 2. Dla mieszkańca
 3. Edukacja
 4. Projekty edukacyjne
 5. Zasady realizacji projektu „Szkoła w Mieście”
Zasady realizacji projektu „Szkoła w Mieście” www.wroclaw.pl

W związku ze stanem epidemii i jej finansowymi konsekwencjami, realizacja projektu „Szkoła w mieście” jest wstrzymana do odwołania. 

Reklama

Komunikat o zawieszeniu projektu 

Zasady realizacji projektu „Szkoła w Mieście”

Opis Projektu. Cele.

Projekt „Szkoła w Mieście” to nowoczesny, nowatorski sposób podejścia do realizacji podstawy programowej przy zachowaniu dbałości o poczucie tożsamości z miejscem, w którym uczeń  żyje i rozwija się.

Ideą projektu jest realizowanie treści podstawy programowej w przestrzeni Miasta w różnych organizacjach/instytucjach (teatry, domy kultury, stowarzyszenia, kina, muzea, obiekty sportowe, wyższe uczelnie).

Celem projektu jest zmiana oblicza szkoły, wykorzystanie przestrzeni miejskiej jako fascynującego miejsca edukacji, wzbogacenie oferty edukacyjnej, wzrost jakości nauczania, uczynienie „uczestnictwa w kulturze” naturalnym elementem życia uczniów.

Uczniowie dzięki zajęciom poznają wiele nowych instytucji i obiektów. Są jednocześnie odbiorcami i twórcami kultury.

Zgodnie z założeniami projektu zajęcia dydaktyczne są realizowane w przestrzeni miejskiej w celu uatrakcyjnienia realizacji podstawy programowej z różnych przedmiotów: język polski, matematyka, zajęcia teatralne, fizyka, chemia, biologia, wychowanie fizyczne. Uczniowie realizują tematykę zajęć z podstawy programowej w atrakcyjnej formie w różnych instytucjach, są jednocześnie współtwórcami zajęć, warsztatów, doświadczeń. Udział w projekcie ma pozytywny wpływ na rozwój ich indywidualnych zainteresowań, sprzyja rozwojowi pod względem merytorycznym, poznawczym i emocjonalnym. Szkoła staje się miejscem pasji zarówno dla ucznia, jak i dla nauczyciela.

Projekt „Szkoła w Mieście” wzbogaca ofertę szkoły o elementy, dzięki którym dzieci i młodzież uczą się zaangażowania, współpracy, aktywności obywatelskiej, patriotyzmu lokalnego, wrażliwości na potrzeby innych, wolontariatu.

 Zasady finansowania

 1. Środki finansowe na realizację projektu Szkoła w Mieście otrzymują szkoły i placówki oświatowe prowadzone przez Gminę Wrocław;
 2.  Środki finansowe na realizację projektu „Szkoła w Mieście” przyznawane są w zależności od liczby uczniów;
 3. Przyznane środki finansowe mogą być przeznaczone na organizację obowiązkowych zajęć w przestrzeni miejskiej (teatry, domy kultury, stowarzyszenia, kina, muzea, obiekty sportowe, wyższe uczelnie), które znajdują się w wykazie- załącznik nr 1;
 4. Środki finansowe mogą być przeznaczone na pokrycie: kosztów zajęć edukacyjnych oraz biletów wstępu (np. muzeów, kina, teatrów), zakup materiałów dydaktycznych niezbędnych do przeprowadzenia zajęć;
 5. W ramach projektu szkoły i placówki oświatowe mogą realizować innowacje pedagogiczne (organizacyjne, metodyczne, programowe);

Nauczyciel odpowiada za grupę i jego obecność podczas zajęć jest niezbędna i obowiązkowa.

 1. Środki finansowe są przekazywane przez Departament Edukacji do szkół i placówek odpowiednio dla okresu od I do VI- w styczniu, dla okresu od IX do XII- we wrześniu;
 2. Do 30 czerwca za okres styczeń-czerwiec i do 30 listopada za okres wrzesień-grudzień należy złożyć sprawozdanie z realizacji projektu „Szkoła w Mieście”. Sporządzone zgodnie z załącznikiem nr 2.

Sporządziła Magdalena Szynkarowska

4 września 2019 r.

Sprawozdanie Szkoła w Mieście IX-XII 2019

Reklama
Głosuj na Wrocławski Budżet Obywatelski 2023. Otwiera się w nowej karcie
Powrót na portal wroclaw.pl Wróć na portal wroclaw.pl