wroclaw.pl Najnowsze wiadomości dla mieszkańców Wrocławia
Pogoda we Wrocławiu temperatura powietrza wynosi 13°C
Link do portalu wroclaw.pl
Aby wyświetlić zawartość strony, zaakceptuj pliki cookie
Reklama

Rozpoczęcie roku szkolnego we Wrocławiu

zdjęcie ilustracyjne

Wakacje się kończą, czas na szkołę. 3 września we Wrocławiu, rok szkolny 2018/2019 rozpocznie 80 tys. dzieci i młodzieży oraz 9 tys. nauczycieli. W tym roku naukę kończyć będą ostatni gimnazjaliści, a pierwsi uczniowie trafią do klas ósmych. Gmina na inwestycje oświatowe wyda prawie 35 mln zł.

Reklama

Nowy rok szkolny we Wrocławiu rozpocznie 80 tys. 385 dzieci i młodzieży. Do szkół podstawowych pójdzie 44 894 uczniów, do gimnazjów – 1308, do liceów – 10064, do techników – 6426 i szkół branżowych 1664. Będzie ich uczyć 9010 nauczycieli. Przedszkola samorządowe przyjmą – 16029 dzieci.

– W tym roku dużo uwagi poświęcimy obchodom stulecia niepodległości, w LO XV stworzymy klasy powitalne dla dzieci i młodzieży przybywających z zagranicy, będzie akcent na dalszy rozwój kształcenia zawodowego we współpracy z pracodawcami. Powstaną też klasy sportowe z piłką nożną we współpracy z WKS Śląsk w SP nr 10, SP nr 17, SP nr 33. Ważny też będzie rozwój kompetencji cyfrowych uczniów i bezpieczeństwo w sieci, realizowany będzie program przeciwdziałania negatywnym skutkom nadużywania smartfonów. Chcemy też zachęcić szkoły do zacieśnienia współpracy w środowisku lokalnym tj. z radami osiedli i organizacjami pozarządowymi – mówi Jarosław Delewski, dyr. Departamentu Edukacji Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Od września rozpoczną działalność dwie szkoły podstawowe powstałe w wyniku przekształcenia gimnazjów: SP nr 29 przy ul. Kraińskiego (byłe Gimnazjum nr 23) oraz SP nr 7 przy ul. Brücknera (byłe Gimnazjum nr 39).

Kończą gimnazjaliści, zaczynają ósmoklasiści

Rok szkolny 2018/19, to drugi rok wdrażania reformy ustroju szkolnego, w którym naukę kończyć będą ostatni gimnazjaliści, a pierwsi uczniowie trafią do klas ósmych. Ponadto będzie to rok przygotowań do reformy w szkołach ponadpodstawowych i zapewnienia miejsc dla przyjęcia w roku 2019 podwójnego rocznika – uczniów kończących ósmą klasę szkół podstawowych i trzecich klas gimnazjów.

– Należy spodziewać się także, że kolejny rocznik, który pozostaje w szkołach podstawowych może spowodować komplikacje organizacyjno-lokalowe, co zaskutkuje w wielu przypadkach dwuzmianowością. W związku z tym podstawowe wyzwania na ten czas, to przygotowanie jak najlepszej sieci szkół odpowiadającej na potrzeby mieszkańców Wrocławia i zapewnienie jak najlepszej bazy lokalowej, tak aby zapewnić uczniom komfortowe warunki do nauki – dodaje Jarosław Delewski.

Miasto przygotowało ofertę przedszkolną

– Zapowiadaliśmy, że to będzie trudny rok. Po ostatniej reformie oświaty przedszkola z 3-letnich stały się 4-letnimi. Ponieważ proces inwestycyjny trwa długo, zaproponowaliśmy współpracę z podmiotami niepublicznymi, ale prowadzącymi przedszkola na publicznych warunkach. W tym roku będziemy mieć 1557 nowych publicznych miejsc przedszkolnych bez czesnego, ze stuprocentową dotacją miasta. Dzięki programowi powiększania liczby miejsc przedszkolnych i współpracy z sektorem prywatnym rodzice wciąż mogą znaleźć wolne miejsca dla swoich dzieci – mówi Jarosław Delewski, dyr. Departamentu Edukacji Urzędu Miejskiego Wrocławia.

W latach 2019 – 2021 Wrocław chce przygotować kolejnych 2 tys. publicznych miejsc przedszkolnych finansowanych przez miasto. W Żernikach, Lipie Piotrowskiej, Gaju i Sołtysowicach – prywatni inwestorzy wybudują przedszkola publiczne. Miasto wytypowało działki, które zostaną przekazane inwestorom w formie użytkowania wieczystego na 99 lat.

Wyremontowane lub nowe przedszkola w nowym roku szkolnym 2018/2019:

 • Przedszkole nr 73 przy ul. Pawłowickiej (remont dachu)
 • Przedszkole nr 82 przy ul. Bończyka (remont wentylacji i posadzek w bloku żywienia)
 • Przedszkole nr 149 przy ul. Obornickiej (przebudowa bloku żywienia)
 • Przedszkole nr 4 przy ul. Słowiczej (remont sanitariatów)

Powstały też nowe przedszkola prowadzone przez inny organ ze stuprocentową dotacją od gminy:

 • Familijny Wrocław, ul. Zatorska 11, ul. Roosvelta 15, ul. Złotostocka 21A, pl. Legionów 3,4
 • Wrocławskie Skauty, ul. Kiełczowska 177, ul. Gwiaździsta 55
 • Prymusek: ul. Gajowicka 121
 • Wyspa Skarbów: ul. Kamieńskiego 247

Przedszkola publiczne i niepubliczne

Dzieci mogą uczęszczać do przedszkoli publicznych lub niepublicznych. Przedszkola publiczne w większości przypadków są miejskie. Funkcjonują również przedszkola publiczne prowadzone przez organizacje pozarządowe oraz przedsiębiorców.

Oba rodzaje placówek otrzymują 100 % dotacji. Stosuje się w nich takie same zasady opieki oraz odpłatności. Rodzic nie powinien widzieć różnicy pomiędzy dwoma formami przedszkoli.

Przedszkola niepubliczne funkcjonują na nieco innych zasadach. Również są finansowane ze środków miejskich w wysokości 75 % dotacji. Koszty funkcjonowania najczęściej pokrywane są również z czesnego opłacanego przez rodziców.

Wakacyjne remonty

Podczas wakacji uczniowie wypoczywali, a w szkołach przeprowadzano remonty i naprawy. Na prace w przedszkolach i szkołach gmina wydała ok. 7 mln zł. Za te pieniądze remontowane były m.in.: sanitariaty, dachy, systemy grzewcze, instalacje elektryczne, malowano ściany i podłogi oraz wymieniono stolarkę.

Wykonano m.in.:

 • przebudowę sanitariatów w Przedszkolu nr 4 przy ul. Słowiczej
 • remont i docieplenie dachu w Przedszkolu nr 73 przy ul pawłowickiej
 • rozbudowę i remont sanitariatów oraz dostosowanie budynku do wymogów p.poż w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 przy ul. Osobowickiej
 • wybudowano boisko w Szkole Podstawoej nr 83 przy ul. Boya-Żeleńskiego
 • wybudowano boisko oraz tzw. „ścieżkę zdrowia” i siłownię zewnętrzną w Zespole Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych przy ul. Worcella

Nie wszystkie zaplanowane prace zostały zakończone.

– Ze względu na trudną sytuację na rynku budowlanym tj. wzrost cen za materiały i usługi budowlane oraz brak pracowników, unieważnianie postępowań przetargowych ze względu na brak ofert, nie wszystkie zadania zostały zrealizowane w terminie. Część zadań jest  jeszcze w trakcie realizacji – wylicza Jarosław Delewski, dyr. Departamentu Edukacji Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Prace budowlane w trakcie realizacji:

 • remont dachów w Liceum Ogólnokształcącym nr X przy ul. Pieszej – termin zakończenia: październik 2018 r.,
 • dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 9 przy ul. Nyskiej do potrzeb osób niepełnosprawnych – planowany koniec: październik 2018r.,
 • remont elewacji i dachu budynku Liceum Ogólnokształcącego nr III przy ul. Składowej – termin zakończenia: listopad 2018r.

Inwestycje edukacyjne 2018/2019

W roku szkolnym 2018/2019 na inwestycje w placówkach oświatowych gmina planuje wydać 34 mln 800 tys. zł. Z tych pieniędzy będą finansowane m.in. następujące prace:

 • budowa 8-oddziałowego przedszkola na osiedlu Zakrzów przy ul. Okulickiego,
 • budowa przedszkola 6-oddziałowego i 3 sal dydaktycznych dla klas I-III na terenie Szkoły Podstawowej nr 39 przy ul. Przedwiośnie,
 • budowa przedszkola 8-oddziałowego na terenie Szkoły Podstawowej nr 91 przy ul. Jackowskiego,
 • budowa hali pod samochód ciężarowy na potrzeby kształcenia praktycznego (zadanie dofinansowane z RPO WD 2014-2020 dz. 7.2),
 • termomodernizacja parteru szkoły podstawowej wraz z wymianą c.o. na poziomie parteru w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 14 (SP nr 24) przy ul. Częstochowskiej,
 • przebudowa elewacji w Zespole Szkół nr 6 przy ul. Nowodworskiej,
 • remont i przebudowa węzła żywienia, dostosowanie budynku do przepisów przeciwpożarowych w Przedszkolu nr 149 przy ul. Obornickiej.

Inauguracja roku szkolnego 2018/2019 - prezentacja

 

Bądź na bieżąco z Wrocławiem!

Kliknij „obserwuj”, aby wiedzieć, co dzieje się we Wrocławiu. Najciekawsze wiadomości z www.wroclaw.pl znajdziesz w Google News!

Reklama