wroclaw.pl Najnowsze wiadomości dla mieszkańców Wrocławia
Pogoda we Wrocławiu temperatura powietrza wynosi 15°C
Link do portalu wroclaw.pl
Aby wyświetlić zawartość strony, zaakceptuj pliki cookie
Reklama

Dokumentowanie rosyjskich zbrodni wojennych. Relacja Larysy Leshchenko

Relacja Larysy Leshchenko www.wroclaw.pl
Relacja Larysy Leshchenko

Wyjechała odwiedzić najbliższych w Ukrainie i rosyjska agresja spowodowała, że musiała zostać na rodzinnej Żytomierszczyźnie (około 200 km od Kijowa) – wrocławianka, Larysa Leshchenko, nauczyciel akademicki Uniwersytetu Wrocławskiego specjalnie dla www.wroclaw.pl relacjonuje to, co dzieje się w Ukrainie.

Reklama

Dr hab. Larysa Leshchenko jest profesorem Uniwersytetu Wrocławskiego. Kieruje Zakładem Badań Wschodnich w Instytucie Studiów Międzynarodowych na Wydziale Nauk Społecznych.

Dokumentowanie rosyjskich zbrodni wojennych. Relacja Larysy Leshchenko

 • Ponad 3 tygodnie temu [Piątek, 22/04/2022]
  • 22/04/2022 11:59
   Relacja z 21 kwietnia

   Larysy Leshchenko: – W czasie trwającej wojny z agresorem rosyjskim nie tylko odwaga żołnierzy na polu walki przybliża zwycięstwo, lecz także aktywność i zaangażowanie pisarzy i poetów, jak i przedstawicieli branży księgarskiej.

   Promocja ukraińskiej książki poza granicami kraju w trudne czasy wzmacnia pozytywny wizerunek Ukrainy, jak również przypomina światu o ważności niesienia pomocy ofiarom wojny.

   Bojkot rosyjskich produktów kultury

   Ponadto, udział w międzynarodowych wydarzeniach związanych z promocją książek jest dobrą okazją do tworzenia koalicji na rzecz bojkotu rosyjskich produktów kultury.

   Współodpowiedzialność za bestialstwa wobec Ukraińców i niszczenia całych miast ponoszą również przedstawiciele rosyjskich kręgów kulturalnych, zresztą od początku agresji rosyjskiej na Ukrainę w 2014 roku ich stanowisko było obojętne lub propaństwowe.

   Ukraina na targach książek

   W tym roku Ukraina już miała swoje stoiska  na Targach Książki Dziecięcej w Bolonii we Włoszech (21-24 marca) oraz na Targach Książki w Londynie w Wielkiej Brytanii (5-7 kwietnia).

   Na każdym z targów stoisko ukraińskie wzywa społeczność światową do poparcia projektu druku książek dla dzieci-uchodźców z Ukrainy – „Książki bez granic”.

   W kalendarzu światowych wydarzeń książkowych w 2022 Ukraina będzie miała swoje stoiska w Paryżu (22-24 kwietnia), w Turynie (19-23 maja), w Warszawie (26-29 maja), w Pradze (9-12 czerwca), w Göteborgu (22-25 września), we Frankfurcie (19-23 października).

 • Ponad 3 tygodnie temu [Środa, 20/04/2022]
  • 20/04/2022 21:47
   Relacja z 19 kwietnia. Sektor IT pomaga kobietom

   Larysa Leshchenko: – Wciąż trwająca wojna rosyjsko-ukraińska spowodowała, że miliony obywateli Ukrainy zostali zmuszeni do opuszczenia swoich domów, wyjazdu w bardziej bezpieczne miejsca w kraju lub emigracje zagranicę.

   Zdecydowana większość migrantów to są kobiety ratujące swoje dzieci. Dla ich bezpieczeństwa Ukrainki godzą się na życie z dala od domu, mężów i rodzin oraz iluzoryczne i niepewne plany na przyszłość.

   Próba ułożenia życia w nowym warunkach często zaczyna się od poszukiwania pracy i zabezpieczenia godnego poziomu życia.

   Sektor IT pomaga kobietom. Projector Creative & Tech Foundation

   Aby wspierać Ukrainki w trudnych czasach, dawać im nadzieję na przyszłość i nie skazywać tylko na pomoc humanitarną przez Ministerstwo Transformacji Cyfrowej Ukrainy oraz Projector Institute został zapoczątkowany specjalny Program Projector Creative & Tech Foundation, celem którego jest przeszkolenie i przygotowanie do pracy w branży IT pięciu tysięcy kobiet.

   Pomagają kobietom w poszukiwaniu perspektywicznych zawodów

   Dzięki tej inicjatywie Fundacja zamierza zachęcać i pomagać kobietom w poszukiwaniu  perspektywicznych i kreatywnych zawodów. Praca, samodzielność finansowa, integracja z europejskim kreatywnym i technologicznym środowiskiem ma rekompensować chociażby mały odsetek cierpień i tragicznych przeżyć Ukrainek, których doświadczyły w skutek agresji rosyjskiej.

 • Miesiąc temu [Piątek, 15/04/2022]
  • 15/04/2022 12:30
   Relacja z 14 kwietnia. Kultura ma znaczenie

   Larysa Leshchenko: – Ukraińska kultura, jak i całe państwo, stała się także celem agresji rosyjskiej: bezwzględne niszczenie przez wroga pamiątek ruchomego i nieruchomego dziedzictwa kulturalnego, mordowanie i prześladowanie działaczy kultury, niszczenie wszelkich symboli kojarzonych z ukraińską tożsamością kulturalną i narodową. Kultura jest nieodłącznym elementem prawa do samostanowienia, czego właśnie agresor rosyjski dąży Ukraińców pozbawić, rozpoczynając krwawą wojnę w 2014 roku.

   Ukraine Now and Forever

   W celu zwrócenia uwagi świata na ukraińską kulturę i sztukę oraz dalszą konsolidację społeczności międzynarodowej w obliczu rosyjskiej agresji przez Ministerstwo Kultury i Polityki Informacyjnej Ukrainy oraz Państwową Agencją Ukrainy ds. Sztuki i Edukacji Artystycznej zapoczątkowano projekt Ukraine Now and Forever. Projekt zakłada realizację dwóch celów strategicznych: wezwanie świata do dalszego nakładania sankcji kulturalnych na rosję oraz pogłębienie wiedzy odbiorców zagranicznych na temat ukraińskich projektów kulturalnych i wydarzeń artystycznych.

   Projekt Ukraine Now and Forever ma połączyć różne inicjatywy i zaprezentuje światu kulturę oraz sztukę ukraińską w jej oryginalności i różnorodności: koncerty, projekty teatralne i wystawiennicze, prezentacje dorobku ukraińskich artystów i autorów, publiczne dyskusje z ukraińskimi intelektualistami. Symbolem nowej inicjatywy kulturalnej jest kwiat słonecznika.

 • Miesiąc temu [Środa, 13/04/2022]
  • 13/04/2022 10:33
   Relacja z 12 kwietnia. Wolontariusze-ratownicy, chętnych nie brakuje

   Larysa Leshchenko: - Państwowa Służba ds. Sytuacji Nadzwyczajnych Ukrainy przyjęła ponad osiem tysięcy zgłoszeń w ciągu sześciu dni od ochotników pragnących pracować przy porządkowaniu miejscowości zwolnionych od rosyjskich okupantów. Warto zauważyć, że odnotowane zgłoszenia w większości pochodzą od mieszkańców Kijowa i obwodu kijowskiego.

   Porządkowanie miejscowości po rosyjskich terrorystach

   W innych regionach kraju także jest duże zaangażowanie mieszkańców w prace porządkowe i ratownicze. Przedstawiciele Służby ds. Sytuacji Nadzwyczajnych nie kryją swojego zachwytu i podziwu, gdyż zgłaszające się do pracy osoby przypominają i potwierdzają kilkakrotnie swoje deklaracje i determinacje w pomaganiu ludziom.

   Tysiące min pułapek i niewybuchów

   Stopniowe skierowanie ochotników do prac porządkowych, rozbiórek zniszczonych domów i budowli jest związane z wciąż istniejącym zagrożeniem eksplozji min i niewybuchów. Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac porządkowych istnieje konieczność sprawdzenia terenu przez saperów.

   Rosyjscy terroryści pozostawili po sobie tysiące min i min pułapek nie tylko w miejscach, gdzie trwały bezpośrednie walki, lecz także minowali oni domy i wyposażenie domów, samochody, obiekty użyteczności publicznej, do najbardziej barbarzyńskich przypadków należą zaminowane zwłoki zamordowanych Ukraińców, a także cmentarze. W celu zapobiegania kolejnym tragediom na wyzwolonych terenach praca saperów i służb ratowniczych trwa 24/7.

 • Miesiąc temu [Poniedziałek, 11/04/2022]
  • 11/04/2022 11:21
   Relacja z 10 kwietnia. Ukraińska odwaga

   Larysa Leshchenko: – Z inicjatywy władz ukraińskich rozpoczęła się krajowa i międzynarodowa kampania reklamowa ukraińskiej odwagi. Projekt polega na promowaniu odwagi jako głównego zasobu narodowego, znaku rozpoznawczego kraju. Billboardy projektu pojawiły się już na ulicach ponad 15 krajów: Kanady, Polski, Niemiec, Włoch, Austrii, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, USA i innych.

   Ukraina dumna i odważna

   W czasie wciąż trwającej wojny rosyjsko-ukraińskiej ważne jest aby Ukraińcy nie stracili odwagi pierwszych tygodni wojny, do tego właśnie nawiązuje kampania skierowana do odbiorców krajowych. Natomiast celem międzynarodowej kampanii jest dzielenie się odwagą ze światem i kreowanie wizerunku kraju, w którym żyją odważni ludzie, funkcjonują odważne biznesy i kreowane są odważne idee.

   Ukraińska odwaga ma konkretne twarze

   Ukraińska odwaga ma konkretne twarze, dlatego na billboardach w kraju i zagranicą rozmieszczano zdjęcia z odważnymi Ukraińcami, są to lekarze, ratownicy, pracownicy przedsiębiorstw użyteczności publicznej, sprzedawcy, kierowcy, farmaceuci.

   Ukraina=Odwaga

   Na stronie internetowej projektu można znaleźć do pobrania i wykorzystania krótkie filmy, układy plakatów, naklejek i posterów.

   Pomysłodawcami kreatywnego znaku Ukraina=Odwaga jest agencja kreatywna Banda oraz Ministerstwo Transformacji Cyfrowej Ukrainy.

 • Miesiąc temu [Piątek, 08/04/2022]
  • 08/04/2022 09:38
   Relacja z 7 kwietnia. Rosyjskie zbrodnie i zniszczenia na mapach Google.

   Larysa Leshchenko: – Eksperci światowego giganta technologicznego Google okazują wsparcie Ministerstwu Spraw Wewnętrznych Ukrainy w dokumentowaniu zbrodni i zniszczeń, które zostały dokonane przez rosyjskich okupantów wobec Ukraińców i Ukrainy.

   Świat musi to zobaczyć

   Cyfrowe utrwalenie dowodów zbrodni i okrucieństw rosyjskich rozpoczęto od wyzwolonego podkijowskiego miasta Irpiń. Zespoły specjalistów zaczęły pracować jednocześnie w kilku miejscach, gdzie doszło do mordów, zniszczeń i dewastacji.

   Projektem digitalizacji mają być objęte wszystkie miasta i wsie, w celu ewidencji i naprawy zniszczeń, które zostały dokonane przez rosyjskich okupantów.

   Ogólnodostępne zdjęcia będą w Mapach Google. Świat musi zobaczyć, jak wcześniej wyglądały ukraińskie miasta i wsie i jak zostały zniszczone przez agresora.

   Rosyjskie zbrodnie i zniszczenia na mapach Google

   Zapoczątkowany projekt będzie miał charakter otwarty i dostępny dla osób, które chcą mieć obiektywne dane o terenie i swojej nieruchomości. Z tej ewidencji będą także korzystać służby porządkowe i ratownicy.

   Efekty rozpoczętych prac można będzie ocenić już w najbliższych dniach. Eksperci Google obiecują opublikować pierwsze panoramiczne zdjęcia zniszczonych ulic i budynków w mieście Irpiń.

    

 • Miesiąc temu [Czwartek, 07/04/2022]
  • 07/04/2022 13:24
   Relacja z 6 kwietnia. Zakończenie roku szkolnego w czasie wojny

   Larysa Leshchenko: – Mimo trwającej wojny z agresorem rosyjskim, w ukraińskich szkołach intensywnie przywracano proces edukacyjny. W regionach, na terenie których nie ma bezpośrednich działań wojennych, przywrócono lekcje szkolne online jeszcze na początku marca, natomiast obecnie w niektórych regionach podejmowano próby stacjonarnego powrotu do szkół. Warto przypomnieć, że na początek roku szkolnego (wrzesień 2021) w szkołach ukraińskich do nauki przystąpiło 4,2 mln uczniów.

   Migracja, wyjazdy i mordowanie nauczycieli

   Poważne zmiany w szkolnictwie w czasie wojny zaszły w skutek migracji wewnętrznej w kraju oraz wyjazdy zagraniczne w celu poszukiwania schronienia dla dzieci i kobiet przed zagrożeniami, wykorzystanie budynków szkół i placówek edukacyjnych jako miejsc czasowego pobytu uchodźców, celowe mordowanie nauczycieli i niszczenie budynków szkół przez wroga.

   Powstała ukraińską akademia internetowa

   W celu sfinalizowania roku szkolnego i umożliwienia uzyskania przez uczniów świadectw szkolnych, a szczególnie w klasach maturalnych Ministerstwo Edukacji i Nauki Ukrainy wspólnie z międzynarodową amerykańska szkołą Citizen High School oraz Ambasadą Ukrainy w USA uruchomiły ukraińską akademię internetową dla tymczasowo przesiedlonych uczniów, która pozwoli im kontynuowanie nauki bezpłatnie. Platforma edukacyjna jest oferowana uczniom, którzy nie mają możliwość pobierania nauki w języku obcym, prezentowane kursy tłumaczone są na język ukraiński, umożliwi to uczniom szybki powrót do szkół po przyjeździe do kraju.

   Aplikacje do nauki

   Warto także przypomnieć, że MEiN Ukrainy przygotowało także listę aplikacji mobilnych do nauki języków obcych, które są bezpłatne dla Ukraińców w związku z działaniami wojennymi i agresją rosyjską.

 • Miesiąc temu [Środa, 06/04/2022]
  • 06/04/2022 12:13
   Relacja z 5 kwietnia. Historia agresji rosyjskiej przeciwko Ukrainie w sztuce

   Larysa Leshchenko: – W marcu w Ukrainie uruchomiono wirtualne muzeum dokumentujące przebieg wojny rosyjsko-ukraińskiej (Meta History Muzeum of War).

   Ukraina dokumentuje zbrodnie

   Muzeum ma upowszechniać prawdę o rosyjskich zbrodniach wojennych na Ukraińcach, zachowanie pamięci o tych strasznych czasach, rozpowszechnianie prawdziwej informacji wśród społeczności cyfrowej na świecie.

   Muzeum NFT (Non-fungible token) łączy technologię blockchain, sztukę i rejestrowanie faktów trwającej wojny. Wszystkie prace są prezentowane w wersji cyfrowej jako tokeny NFT i mogą być zakupione przez kogokolwiek.

   Dochód ze sprzedaży kolekcji zostanie przekazany do oficjalnego Ethereum-portfela Ministerstwa Transformacji Cyfrowej Ukrainy i będzie skierowany na potrzeby humanitarne kraju.

   Pierwsza edycja kolekcji, zawierająca NFT-dzieła, składa się z dzieł sztuki cyfrowej ukraińskich artystów, natomiast kolejne edycje będą mieścić także dzieła artystów zagranicznych.

   Wirtualne Muzeum Rosyjskiej Agresji

   Warto przypomnieć, że w październiku 2021 r. w Ukrainie uruchomiono także Wirtualne Muzeum Rosyjskiej Agresji, jest to serwis, który gromadzi i ilustruje fakty naruszeń integralności terytorialnej Ukrainy przez agresora rosyjskiego.

 • Miesiąc temu [Poniedziałek, 04/04/2022]
  • 04/04/2022 13:14
   Relacja z 3 kwietnia. Dokumentowanie rosyjskich zbrodni

   Larysa Leshchenko: – Agresja rosyjska przeciwko Ukrainie i Ukraińcom ma charakter masowy i bezwzględny. O celowym niszczeniu zabytków, obiektów kultury, obiektów kultu religijnego, a także zabytków przyrody, które nie stanowią żadnego celu strategicznego lub wojskowego, świadczą liczne fakty ich dewastacji i rujnowania przez okupantów.

   Zbierają dowody zbrodni i zniszczeń

   Ministerstwo Kultury i Polityki Informacyjnej Ukrainy uruchomiło specjalny program dokumentowania zniszczeń wojennych: zabytków, obiektów kultury, nauki i przyrody. Osoba zgłaszająca fakt zniszczenia, poza dołączonym zdjęciem, powinna podać nazwę zabytku i miejsce, w którym się znajduje.

   Zbrodniarze będą ścigani

   Zebrane materiały będą wykorzystane, jako dowód do ścigania osób, które przyczyniły się do zbrodni na mocy prawa ukraińskiego przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym w Hadze oraz przed specjalnym trybunałem po jego utworzeniu.

   Niszczą i dewastują

   Zaskakujące jest, że okupanci rosyjscy nie powstrzymują się nawet przed dewastacją obiektów kultu religijnego należących do własności Prawosławnej Cerkwi Ukrainy moskiewskiego patriarchatu, o czym świadczą liczne przypadki takich zniszczeń.

 • Miesiąc temu [Piątek, 01/04/2022]
  • 01/04/2022 14:12
   Relacja z 31 marca. Ogrody Zwycięstwa, czyli warzywa na balkonach i parkach

   Larysa Leshchenko: – Osiągnięcia cywilizacyjne i rozwój technologiczny w XXI wieku okazuje się być niewystarczającym aby zagwarantować bezpieczeństwo żywnościowe w sytuacji zagrożeń wojennych.

   Ogólnokrajowa kampania Ogrody Zwycięstwa

   Sięgając do doświadczeń państw Europy Zachodniej jeszcze z czasów I i II wojny światowej, na Ukrainie zainicjowano ogólnokrajową kampanię Ogrody Zwycięstwa mającą na celu efektywne wykorzystanie dostępnej roli uprawnej i skierowanie wszystkich środków na uprawę warzyw i zbóż, aby zapobiec kryzysowi żywnościowemu w kraju. To ważne, bo najeźdźcy rosyjscy nie przestają niszczyć z premedytacją magazyny z żywnością, sprzęt rolniczy, uniemożliwiają rolnikom  przystąpienie do kampanii siewnej.

   Warzywa na balkonie i parkach

   W ramach kampanii Ogrody Zwycięstwa zachęca się, aby Ukraińcy uprawiali warzywa w swoim gospodarstwie domowym, na balkonie lub nawet w podwórku, w tym celu mogą być wykorzystane także nieużytki, parki i łąki.

   Ukraińcy potrzebują nasion i nawozów

   W apelu do partnerów biznesowych i międzynarodowych kierowana jest prośba dotycząca wsparcia Ukraińców w zakresie dostarczenia nasion, nawozów, najnowszych technologii upraw, paliw i sprzętu do uprawy roli oraz sprzętu do przetwarzania i przechowywania artykułów spożywczych.

   W ramach kampanii Ogrody Zwycięstwa podkreśla się znaczenie solidarności i wsparcia dla osób, które znajdują się na terenach okupowanych, uchodźców wewnętrznych i wszystkich, kto walczy na pierwszej linii frontu.

 • 2 miesiące temu [Czwartek, 31/03/2022]
  • 31/03/2022 11:06
   Relacja z 30 marca. Kultura lekarstwem na okropności wojny

   Larysa Leshchenko: – Ministerstwo Kultury i Polityki Informacyjny Ukrainy podjęło decyzję o stopniowym otwarciu instytucji kultury od 1 kwietnia 2022 roku.

   Kultura w czasie wojny

   Powrót do niektórych elementów normalnego życia w stanie wojennym, a szczególnie dostęp do kultury, ma być lekarstwem na rany psychiczne, cierpienia i okropności wojny, których doświadczają Ukraińcy.

   Pieniądze z biletów dla potrzebujących

   Instytucje kultury przygotują swój program i będą funkcjonować według własnego harmonogramu. Dlatego szczegółowe informacje na temat planowanych wydarzeń kulturalnych, a także zakupu biletów, będą zamieszczane na stronach internetowych teatrów, sal koncertowych lub innych placówek kulturalnych. Część dochodów z zakupionych biletów ma trafić na pomoc ukraińskim obrońcom lub pomoc humanitarną.

   Zejście do schronu w czasie przedstawienia

   Wydarzenia w instytucjach kulturalnych i artystycznych odbywać się będą z uwzględnieniem wymogów stanu wojennego. Ze względu na możliwe alarmy lotnicze  widzowie muszą liczyć się z tym, że będą musieli szybko udać się do schronu, który znajduje się w placówce.

   Z powodów bezpieczeństwa ograniczona jest także liczba miejsc dla widzów. Przy wejściu do placówek kultury będzie przeprowadzana pobieżna kontrola w celu wykrycia przedmiotów zagrażających życiu lub zdrowiu ludzi.

   Z początkiem agresji rosyjskiej na Ukrainę teatry i instytucje kulturalne, które w swojej nazwie miały słowo „rosyjski”, definitywnie usunęły tę „ozdobnik”.

 • 2 miesiące temu [Środa, 30/03/2022]
  • 30/03/2022 10:46
   Relacja z 29 marca. 10 mln przesiedlonych

   Larysa Leshchenko: – Rosyjska agresja na Ukrainę doprowadziła do zniszczenia infrastruktury cywilnej, domów i mieszkań, naraziła na utratę zdrowia i życia miliony obywateli Ukrainy.

   Tułaczka wojennych migrantów

   Codzienne rosyjskie ataki rakietowe i bombardowania obiektów cywilnych na terenach prawie całego kraju, uniemożliwiają znalezienie w pełni bezpiecznego miejsca. W najgorszej sytuacji znalazły się jednak osoby, których domy znajdują się na linii bezpośrednich walk i okupacji rosyjskiej, zostały one zmuszone do opuszczenia swoich rodzinnych stron.

   10 mln przesiedlonych Ukraińców

   Według szacunków Ministerstwa Sprawiedliwości Ukrainy obecnie w kraju jest ponad  10 mln wewnętrznie przesiedlonych osób. Okoliczności te wymagają od państwa i obywateli wzajemnej pomocy i wsparcia.

   Przytułek dla migrantów wojennych

   W celu zapewnienia osobom potrzebującym schronienia, realizowany jest pod patronatem Prezydenta Ukrainy projekt społeczny „Przytułek”. Właściciele domów, którzy w czasie stanu wojennego będą bezpłatnie umieszczać osoby wewnętrznie przesiedlone otrzymają wsparcie finansowe od państwa.

   Informacje o dostępnych miejscach zamieszkania dla rodaków uciekających przed zagrożeniami wojennymi można zamieścić w specjalnym dodatku internetowym pt. „Przytułek”, natomiast władzę samorządowe zostały zobowiązane do zapewnienia ewidencji przemieszczonych osób, jak i do przyjmowania wniosków z informacjami o przyjętych pod dach uchodźców wewnętrznych.

   Rekompensata właścicielom domów i mieszkań, którzy dają schronienie potrzebującym jest wypłacana raz w miesiącu. Warto jednak zauważyć, że wsparcie i niesienie pomocy potrzebującym było zauważalne już od pierwszych godzin masowej agresji rosyjskiej na Ukrainę – mieszkańcy i władze regionów, niedotkniętych bezpośrednimi działaniami wojennymi, natychmiast otworzyli swoje domy i obiekty nadające się do zamieszkania przed rodakami.

 • 2 miesiące temu [Wtorek, 29/03/2022]
  • 29/03/2022 13:50
   Relacja z 28 marca. Rolnicy holują czołgi i wyrzutnie rakietowe

   Larysa Leshchenko: – W marcu na Ukrainie zaczęła się kampania siewna na terenach, gdzie nie ma aktywnych działań wojennych. Ministerstwo Polityki Agrarnej i Żywnościowej apeluje do farmerów o konieczności przeprowadzenia badań pól uprawnych, na których jeszcze niedawno trwały walki lub został porzucony sprzęt wroga, miny i amunicja.

   Utylizacja niebezpiecznych obiektów wojskowych na gruntach rolnych jest szczególnie ważna przed rozpoczęciem masowych zasiewów na terenie całej Ukrainy.

   Rosyjscy okupanci zasiewają miny, a rolnicy zboże

   O pomoc w zbadaniu i rozminowaniu pól rolnicy mogą zwrócić się do przedstawicieli obrony terytorialnej, policji lub przedstawicieli Sił Zbrojnych. Przy badaniu pól uprawnych mogą być zastosowane także drony, co ma usprawnić kontrolę gleby.

   Miny i niewybuchy. Drony badają pola pod uprawy

   Rolnicy ukraińscy zasłynęli ze sprytnego i praktycznego podejścia wobec sprzętu wojskowego wroga, holując traktorami do swoich gospodarstw, na przykład, czołgi, bojowe wozy piechoty, a nawet wyrzutnie rakietowe, które były pozostawione na polu walki. Dlatego Ministerstwo Polityki Agrarnej apeluje, aby rolnicy pamiętali, że nie wszystkie maszyny mogą być przydatne w ich gospodarstwach, Siły Zbrojne Ukrainy poradzą sobie z nimi lepiej.

   Rosjanie mordują i niszczą

   Okupanci rosyjscy zostawili na ogromnych terenach uprawnych nie tylko miny i niewybuchy, mordują także farmerów, celowo niszczą sprzęt rolniczy, podpalają magazyny ze zbożem lub wykradają w ukraińskich portach statki załadowane zbożem, które miało dotrzeć do odbiorców zagranicznych.

   Tak bezwzględne postępowanie rosyjskich najeźdźców wobec farmerów przypomina lata Wielkiego Głodu na Ukrainie, wówczas bolszewicy także niszczyli z premedytacją ukraińską wieś i rolników, którzy władzy czerwonych diabłów akceptować nie mieli zamiaru.

 • 2 miesiące temu [Poniedziałek, 28/03/2022]
  • 28/03/2022 09:42
   Relacja z 27 marca. Szpitale na wojnie z szybkim Internetem

   Larysa Leshchenko: – Liczne ukraińskie szpitale i placówki medyczne zostały wyposażone w satelitarne stacje internetowe StarLink amerykańskiej firmy SpaceX. Dzięki terminalom StarLink szpitale będą miały nieprzerwany dostęp do Internetu satelitarnego. W przypadku problemów z funkcjonowaniem podstawowej sieci internetowej, każda stacja będzie mogła rozprowadzić wysokiej jakości Wi-Fi do kilkudziesięciu urządzeń.

   StarLink amerykańskiej firmy SpaceX

   Systemy StarLink będą wykorzystywane przez placówki służby zdrowia podczas przestojów lub problemów z tradycyjną siecią internetową. Umożliwi to szpitalom dostęp do Internetu satelitarnego nawet na obszarach, na których występuje chwilowy brak komunikacji z powodu aktywnych działań wojennych. Pozostawanie w stałym kontakcie ze szpitalami w czasie wojny jest niezwykle ważne.

   Szerokopasmowy Internet za pomocą satelitów

   Warto przypomnieć, że Starlink to projekt firmy SpaceX autorstwa Ilona Maska, który zapewnia dostęp do szerokopasmowego Internetu za pomocą satelitów. Projekt został uruchomiony w 2020 roku w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, natomiast pierwsza partia satelitarnych stacji internetowych StarLink dotarła na Ukrainę już w czwartym dniu wojny rosyjsko-ukraińskiej.

    

 • 2 miesiące temu [Niedziela, 27/03/2022]
  • 27/03/2022 11:15
   Relacja z 26 marca. Tak zwani intelektualiści rosyjscy wojny zauważyć nie potrafią

   Larysa Leshchenko: – Po okupacji przez rosyjskich agresorów Krymu i części obwodów Donieckiego i Ługańskiego w 2014 roku, ukraińskie uczelnie i placówki oświatowe zerwały współpracę z byłymi  partnerami rosyjskimi.

   Rosyjskim środowiskom naukowym i intelektualistom wojna nie przeszkadza

   Apele Ukraińców do rosyjskiego środowiska naukowego o wyrażenie sprzeciwu wobec okupacji i zajęcie stanowiska nie przyniosło odzewu, z wyjątkiem kilku osób na ogromny kraj.

   W ciągu ośmiu lat trwającej wojny rosyjsko-ukraińskiej tak zwani intelektualiści rosyjscy tej wojny zauważyć nie potrafili.

   Współpraca w dziedzinie edukacji i nauki z agresorem zostaje definitywnie zerwana

   24 marca 2022 roku Gabinet Ministrów Ukrainy wypowiedział porozumienie o współpracy w dziedzinie nauki, oświaty i kultury, porozumienie o uznawalności dyplomów, porozumienie o współpracy w zakresie certyfikacji kadry naukowej i naukowo-pedagogicznej z rosyjską federacją (nazwa państwa-agresora pisana jest małą literą celowo, również w dokumentach).

   Rosja pisana z małej litery

   Minister  Edukacji i Nauki Ukrainy zaznaczył, że w warunkach bezprecedensowej, otwartej, brutalnej agresja federacji rosyjskiej na dużą skalę na Ukrainę, ataków na ukraińskie miasta, brutalnych zabójstw ludności cywilnej, niszczenia domów, placówek oświatowych i placówek opieki zdrowotnej, współpraca w zakresie edukacji i nauki z krajem-agresorem zostaje całkowicie zerwana, w obecnej sytuacji perspektyw na współpracę w ramach umów dwustronnych nie istnieje.

 • 2 miesiące temu [Sobota, 26/03/2022]
  • 26/03/2022 16:43
   Relacja z 25 marca. Najszybsze na świecie procedury celne

   Larysa Leshchenko: - Ogrom zniszczeń w wyniku trwającej wojny rosyjsko-ukraińskiej w istotny sposób wyhamował rozwój gospodarczy Ukrainy.

   Import bez opłat i VAT-u

   W celu ożywienia gospodarki parlament ukraiński przyjął ustawę zezwalającą na zwolnienie od opłat celnych i VAT-u importowanych towarów, które są wwożone w Ukrainę przez przedsiębiorstwa. Opłaty celne zostały zniesione także na importowane samochody.

   Maksymalne uproszczenie odprawy celnej

   Rząd Ukrainy zainicjował wprowadzenie maksymalnego uproszczenia procedur celnych a odprawa celna towaru będzie dokonywana na zasadzie deklaratywnej.

   Podmioty, które pozostają w systemie ogólnym, płacą tylko VAT, a sama rejestracja nie powinna zająć więcej niż 15 minut. Dla podmiotów sprowadzających towar do kraju bez odprawy celnej wystarczy wypełnić wcześniej deklarację celną ładunku (cargo declaration) i na wjazd jest zielone światło. Warto przy tym zauważyć, że powyższe regulacje nie dotyczą towarów wwożonych z państwa-agresora.

   Dzieła sztuki i zagrożone gatunki zwierząt

   Służby celne jednak zachowują prawo do przeprowadzenia kontroli zgodności deklaracji z załadunkiem wwożonym na teren państwa, aby wykluczyć nielegalny obrót dziełami sztuki, narkotykami, rzadkimi gatunkami flory i fauny którym zagraża wyginięcie.

 • 2 miesiące temu [Piątek, 25/03/2022]
  • 25/03/2022 13:09
   Relacja z 24 marca. Konwoje pod specjalnym nadzorerm

   Larysa Leshchenko: – Od 24 marca 2022 roku Rada Najwyższa Ukrainy wprowadziła zmiany do kodeksu karnego. Dodano artykuł, który przewiduje odpowiedzialność karną za upowszechnianie informacji dotyczącej kierunku, przemieszczania, transportu lub konwoju Sił Zbrojnych Ukrainy lub formacji wojskowych.

   Zdjęcia i nagrania wideo wojsk ukraińskich jest zakazane

   Złamanie zakazu grozi karą pozbawienia wolności od trzech do pięciu lat. Wyłączność na zamieszczania powyższych informacji posiada tylko Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy, Ministerstwo Obrony lub oficjalne źródła państw-partnerów.

   Konwoje wroga można fotografować i dodać geolokalizację

   Osoby, które jednak bardzo lubią i potrafią robić zdjęcia i nagrania mogą swoją aktywność skierować na dokumentowanie i rejestrowanie konwojów wroga, posługując się specjalnie stworzonym przez Ministerstwo Transformacji Cyfrowej chatbotem e-Wróg (w języku ukraińskim brzmi jak „jest wróg”).

   W rejestrowanych faktach przemieszczania się wroga warto także wskazać geolokalizację, te dane przekazywane są Siłom Zbrojnym Ukrainy. 

 • 2 miesiące temu [Czwartek, 24/03/2022]
  • 24/03/2022 13:08
   xRelacja z 23 marca. Warto bać się wroga, a nie więźniów.

   Larysa Leshchenko: – Więźniowie na ogół nie cieszą się sympatią w społeczeństwie. Negatywne stereotypy zdecydowanie przeważają w ocenach i wypowiedziach obywateli.

   Czy więźniowie są patriotami?

   Raczej nie spotykane są także badania socjologiczne dotyczące poziomu patriotyzmu osób odbywających kary pozbawienia wolności, więc trudno jest nawet teoretycznie ocenić, jaki odsetek więźniów rzeczywiście pragnie bronić ojczyzny z bronią w ręku.

   Chociaż działacze organizacji pozarządowych zajmujący się ochroną praw człowieka, a także szefowie zakładów karnych twierdzą, że chętnych do walki z wrogiem spośród więźniów są setki.

   Amnestia, ale nie dla wszystkich

   W czasie trwającej inwazji rosyjskiej na Ukrainę prezydent państwa pozwolił na zwolnienie z więzień byłych kombatantów i osób mających przygotowanie wojskowe.

   Pod amnestie nie trafiają osoby, które popełniły szczególnie ciężkie przestępstwa kryminalne. Prokuratorka Generalna Ukrainy stwierdziła, że każdy przypadek jest rozpatrywany w trybie indywidualnym i zastrzegła, że nawet w sytuacji wojny masowa amnestia więźniów nie będzie miała miejsca.

   Skazani pomagają armii

   Warto także wspomnieć, że już w 2014 roku, z początkiem wojny rosyjsko-ukraińskiej, w zakładach karnych więźniowie włączyli się masowo w produkcje niezbędnych dla wojska rzeczy: odzież, siatki kamuflażowe, namioty, niektóre części zamienne do pojazdów wojskowych. 

 • 2 miesiące temu [Środa, 23/03/2022]
  • 23/03/2022 15:18
   Relacja z 22 marca. Na wojnie jest mniej pijanych kierowców

   Larysa Leshchenko: – Wojna wnosi zmiany we wszystkie dziedziny życia codziennego, ograniczenia i regulacje formalne zostają maksymalnie uproszczone, jeżeli dotyczą kwestii związanych z potrzebami wojska lub dotyczą kwestii bezpieczeństwa.

   Regulacje formalne maksymalnie uproszczone

   Gabinet Ministrów Ukrainy wprowadził przepisy, które pozwalają na terenie kraju kierować samochodami ciężarowymi, przez osoby posiadające prawo jazdy na samochody osobowe.

   Konfiskata samochodów za jazdę pod wpływem alkoholu i narkotyków

   Wojskowe administracje obwodowe wspólnie z policją podjęły decyzje o konfiskacie samochodów osobowych na potrzeby Sił Zbrojnych Ukrainy i obrony terytorialnej u kierowców, którzy prowadzą samochód pod wpływem alkoholu lub są w stanie odurzenia narkotykowego. Regulacja ta dotyczy szczególnie obwodów na terenie których nie ma bezpośrednich działań wojennych.

   Mniej pijanych kierowców

   Zauważalne jest, że od początku wojny nagle zmalała liczba przypadków zatrzymywanych przez policję kierowców prowadzących samochód pod wpływem alkoholu. Osoby które ignorują przepisy i narażają siebie i innych na niebezpieczeństwo – tracą samochód natychmiast.

   Rzecz jasna, że regulacje te obowiązują tylko w czasie stanu wojennego, może jednak będą miały efekt długotrwały w przyszłości, kiedy także w czasie pokoju przypadki zatrzymywania kierowców pod wpływem alkoholu będą należały do wyjątków.   

 • 2 miesiące temu [Wtorek, 22/03/2022]
  • 22/03/2022 09:43
   Relacja z 21 marca. Syreny, alarmy i ataki rakietowe

   Larysa Leshchenko: – Masowa inwazja rosyjskich najeźdźców na Ukrainę rozpoczęła się od bombardowań lotniczych i ataków rakietowych obiektów wojskowych i cywilnych, co w pierwsze minuty doprowadziło do licznych ofiar wśród ludności. Wkrótce na terenie całego kraju zaczęto uruchamiać syreny, poprzedzające cywilów o zagrożeniu z nieba.

   Bombardowania i ataki rakietowe

   Ministerstwo Transformacji Cyfrowej Ukrainy opracowało i udostępniło obywatelom specjalną aplikację Alarm Powietrzny dla telefonów komórkowych, która ma na celu informowanie użytkowników telefonów o początku i zakończeniu zagrożenia. Aplikacja uwzględnia wszystkie obwody (województwa) Ukrainy, oddzielne miasta i wszystkie 1470 hromad (gmin).

   Alarmy w specjalnej aplikacji

   Aplikacja została pobrana przez ponad 2 mln użytkowników i dubluje sygnał syren, jest przydatna w sytuacji słabej słyszalności sygnału syreny lub jego braku. Alarm Powietrzny w telefonie uruchamiany jest czasem nawet ok. dziesięciu razy na dobę, w zależności od intensywności nalotów wroga lub ilości wystrzeliwanych rakiet nakierowanych na konkretny region lub miasto. Tu np. aplikacja o alarmach na Instagramie, jak ktoś bardzo lubi korzystać akurat z tego źrodła. 

   Życie w schronach i piwnicach

   Użytkowników aplikacji jednak ostrzegano, że w celach bezpieczeństwa osobistego powinni pilnie śledzić także za innymi sygnałami informującymi o zbliżających się niebezpieczeństwie i natychmiast ukryć się w schronie, piwnicy lub w miejscu chroniącym przed ułamkami cegły, szkła lub innych przedmiotów, rozlatujących się po eksplozji pocisku lub bomby.

 • 2 miesiące temu [Poniedziałek, 21/03/2022]
  • 21/03/2022 12:08
   Relacja z 20 marca. Usuwają znaki drogowe i pomagają Rosjanom iść do piekła

   Larysa Leshchenko: – Codzienne przyzwyczajenia i korzystanie z pozornie błahych rzeczy w czasie wojny ulegają zmianom i ograniczeniom.

   Zakaz korzystania z samochodowych wideo-rejestratorów

   Dowództwo Zbrojnych Sił Ukrainy wprowadziło zakaz korzystania z samochodowych wideo-rejestratorów dla cywilów na całym terenie kraju, szczególna uwaga zwraca się na przestrzeganie ograniczeń w regionach bezpośrednich działań wojennych.

   Wróg ma problemy komunikacyjne, nie jest w stanie zorientować się w terenie

   Ograniczenia związane są z zapobieganiem trafienia w kadr wideo-rejestratora obiektów infrastruktury wojskowej, ruchu transportu wojskowego, strategicznych obiektów cywilnych, które mogą stać się celem dla wroga. Obowiązek informowania cywilów o zaprowadzonych ograniczeniach spoczywa na wojskowo-cywilnych administracjach.

   Usuwają znaki drogowe i mówią „Pomóżmy im iść do piekła"

   Już w pierwsze dni inwazji rosyjskiej Ministerstwo Infrastruktury Ukrainy zaleciło demontaż znaków drogowych i tablic informacyjnych aby maksymalnie utrudniać przesuwanie wroga w głąb kraju.

   Dzieci i dorośli muszą uważać co publikują w Internecie

   W mediach codziennie przypominano obywatelom o zachowaniu maksymalnej ostrożności w upublicznianiu w sieciach społecznościowych zdjęć i nagrań wideo dokumentujących konsekwencje ostrzałów rakietowych lub bombardowań obiektów wojskowych i cywilnych.

   Zalecano wyłączenie w telefonach komórkowych funkcji geolokalizacji. Rodziców proszono o  uświadamianie dzieciom istniejących zagrożeń i dopilnowanie przestrzegania wprowadzonych ograniczeń. 

 • 2 miesiące temu [Niedziela, 20/03/2022]
  • 20/03/2022 12:56
   Relacja z 19 marca. Śmierć czai się nawet w zabawkach

   Larysa Leshchenko: – Rosyjscy okupanci ignorują wszelkie zasady międzynarodowo prawa humanitarnego i obyczajów wojny.

   Rosjanie zrzucają zabronione przez prawo międzynarodowe bomby kasetowe z przeciwpiechotnymi minami motylkowymi

   W czasie trwającej wojny rosja (sic!) „eksportuje” na Ukrainę śmiercionośną broń we wszelkich postaciach, w tym także miny przeciwpiechotne i miny-motyle, które są zrzucane z samolotów, które mogą eksplodować bezpośrednio po ich dotknięciu.

   Miny w zabawkach, apteczkach i zwłokach

   W miejscowościach wyzwolonych od najeźdźców cywile mogą być narażeni na szereg niebezpieczeństw związanych z celowo pozostawianymi minami i zaminowanymi budowlami lub sprzętem technicznym, samochodami. Rozrzucane są miny przypominające telefony komórkowe, zabawki dla dzieci, apteczki, artykuły żywnościowe, zdarzają się przypadki zaminowania zwłok.

   To, co robią wojska rosyjskie to czyste barbarzyństwo

   Wrogowie szczodrze „zasiewają” minami ulice, drogi, ścieżki, lasy, okolice rzek i jezior także w tych miejscowościach, gdzie nie odbywały się bezpośrednie działania wojenne.

   Kampania informacyjno-edukacyjna, mająca zapobiec utracie życia i zdrowia cywilów, a szczególnie dzieci, jest szeroko prowadzona przez policję, przedstawicieli organów władz rożnego szczebla, szczególny nacisk położony jest na intensywne działania informacyjne w placówkach oświatowych.

 • 2 miesiące temu [Sobota, 19/03/2022]
  • 19/03/2022 12:57
   Relacja z 18 marca. Na polach czołgi zamiast traktorów

   Larysa Leshchenko: – Trwająca agresja rosyjska na Ukrainę codziennie powoduje ogromne straty materialne dla kraju, wróg niszczy nie tylko obiekty wojskowe, a także infrastrukturę cywilną, magazyny żywności, elewatory zbożowe.

   Wojna trwa, rolnicy nie mogą pracować

   W regionach objętych bezpośrednimi działaniami wojennymi farmerzy nie mogą przystąpić do wiosennych prac polowych z powodów dużej ilości min i niewybuchów na polach uprawnych lub z powodu zniszczonych maszyn i sprzętu rolniczego.

   Preferencyjne kredyty dla farmerów

   W celu wsparcia średnich i małych producentów rolnych Gabinet Ministrów Ukrainy uchwalił specjalną rezolucję dotyczącą udzielenia ulgowych kredytów. Przedstawiciele wojskowych administracji regionalnych, gdzie jest mniejsze zagrożenie militarne, wspierają farmerów w kampanii siewnej.

   Ukraina to jeden z największych na świecie producentów zbóż

   Pamiętając o tym, że Ukraina jest jednym z największych producentów zbóż na świecie, załamanie się systemu rolnego kraju może mieć poważne konsekwencje dla bezpieczeństwa żywnościowego w wielu państwa.

   Wojna w Ukrainie uderza w rynek żywności

   Mieszkańcy małych miasteczek i miejscowości, posiadający działki lub małe pola uprawne także przygotowują się do wiosennych prac.

   Uchodźcy wewnętrzni, którzy trafili do małych miejscowości, jako czasowego miejsca zamieszkania, dostają pomoc i wsparcie w nowym miejscu pobytu nie tylko w postaci żywności lub niezbędnych przedmiotów użytkowych, jak również w postaci sadzonek i materiału siewnego, zachęcani są do uprawy warzyw i owoców.

 • 2 miesiące temu [Piątek, 18/03/2022]
  • 18/03/2022 11:16
   Relacja z 17 marca. Wirtualne przedszkola na wojnie

   Larysa Leshchenko: – W pierwszym dniu ataku rosyjskiego na Ukrainę zawieszono działalność placówek oświatowych, w tym także przedszkolnych. Według wstępnych statystyk UNICEF (Fundusz Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci) dotychczas z Ukrainy wyjechało ponad półtora miliona dzieci, około 75 tysięcy codziennie.

   1,5 mln dzieci wyjechało

   Dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym, pozostającym w Ukrainie, uruchomione zostały liczne platformy online, mające na celu zorganizować gry i zabawy edukacyjne nawet w warunkach ekstremalnych.

   Wirtualne gry i zabawy dla dzieci w schronach

   Wydawnictwa ukraińskie udostępniły nieodpłatnie możliwość korzystania z książek w formacie elektronicznym i audiobooków dla dzieci. Serwis międzynarodowy MEGOGO przygotował serie darmowych kreskówek. W messengerze Telegram powstał specjalny kanał z nagraniami bajek ukraińskich, które czytają wolontariusze.

   Wirtualne gry i zabawy dla dzieci wykorzystywane są szczególnie w czasie pobytu w schronach lub ukryciach, co ma na celu odciągnąć uwagę dzieci od zagrożeń wojennych.

   Zniszczone żłobki i przedszkola

   W ciągu dwudziestu dwu dni inwazji rosyjskiej w wielu miastach i miejscowościach Ukrainy żłobki i przedszkola zostały zniszczone w wyniku ostrzałów i bombardowań.

 • 2 miesiące temu [Czwartek, 17/03/2022]
  • 17/03/2022 10:31
   Relacja z 16 marca. Ogólnonarodowa minuta ciszy

   Larysa Leshchenko: – Trwająca wojna z rosyjskimi najeźdźcami przyczyniła się do ogromnych zniszczeń materialnych w kraju, które w przyszłości zostaną odbudowane i odtworzone, natomiast nigdy nie uda się wskrzesić największej wartości państwa – ludzi, którzy zginęli.

   Ogólnonarodowa minuta ciszy

   Na mocy Dekretu Prezydenta Ukrainy z 16 marca 2022 roku w kraju zaprowadzono ogólnonarodową minutę ciszy za wszystkie ofiary zbrojnej agresji Rosji przeciwko Ukrainie:

   „W celu uczczenia jasnej pamięci, odwagi i poświęcenia obywatelskiego, siły ducha, odporności i bohaterskich czynów żołnierzy poległych w czasie wykonania zadań bojowych w obronie suwerenności państwowej i integralności terytorialnej Ukrainy, cywilów poległych w zbrojnej agresji Federacji Rosyjskiej przeciwko Ukrainie”.

   Każdego dnia pamiętają o poległych

   Minuta ciszy jest ogłaszana codziennie o godzinie 9.00 przez wszystkie środki masowego przekazu niezależnie od ich formy własności.

   Dekret zobowiązuje przedstawicieli wszystkich szczebli władzy, a także placówki oświatowe do zaprowadzenia minuty ciszy.

   Ponadto, Ministerstwo Spraw Zagranicznych jest zobowiązane do zaprowadzenia minuty ciszy w zagranicznych placówkach dyplomatycznych Ukrainy, zgodnie z czasem państwa, na którego terenie znajduje się placówka.

 • 2 miesiące temu [Środa, 16/03/2022]
  • 16/03/2022 10:21
   Relacja z 15 marca. Służby komunalne dbają o normalne życie

   Larysa Leshchenko: – W czasie trwającej wojny społeczeństwo w szczególny sposób docenia możliwość korzystania z rzeczy, które w czasach pokoju wydają się być oczywistymi. Dostęp do prądu, wody lub gazu jest symbolem „normalności” i zwykłego życia, bez wyrzeczeń i zagrożeń.

   Służby komunalne mają swoją „linie obrony”

   Pracownicy służb komunalnych mają swoją „linie obrony”, polegająca na zabezpieczeniu dostępu do wody, gazu i ciepła, ułatwiając tym samym życie codzienne mieszkańcom miast i miasteczek.

   Nawet na terenach bezpośrednich działań wojennych służby komunalne naprawiają sieci energetyczne, systemy doprowadzania wody czy też kotłownie.

   Niestety, pracownicy służb komunalnych stawały się wielokrotnie celem atak ze strony rosyjskich okupantów: rozstrzeliwano personel, niszczono sprzęt.

   Usługi komunalne muszą działać

   W miastach i miejscowościach względnego spokoju, gdzie o wojnie przypominają alarmy i sporadyczne zagrożenia militarne, odnotowano zauważalne obciążenie służb komunalnych w wyniku bezprecedensowego powiększenia liczby ludności napływającej z terenów zagrożonych.

   Władze miast i organów samorządowych podejmują starania które mają na celu zagwarantowanie obywatelom możliwości korzystania z usług komunalnych bez zakłóceń.

   Obowiązkiem konsumentów jest uregulowanie opłat za spożyty gaz, wodę, energię elektryczną, wywóz śmieci.

 • 2 miesiące temu [Wtorek, 15/03/2022]
  • 15/03/2022 11:01
   Relacja z 14 marca. Przyjaciół poznaje się w biedzie

   Larysa Leshchenko: – Mimo iż, od chwili okupacji Krymu i części obwodów Donieckiego i Ługańskiego, zagrożenie rozlewem wojny na cały kraj ze strony moskiewskich najeźdźców pozostawało dużym wyzwaniem, to społeczeństwo ukraińskie skupiało uwagę na budowie życia pokojowego.

   Ukraina postawiła na decentralizację i samorządy

   Po Rewolucji Godności z 2013/2014 roku w państwie trwały reformy, odbywał się proces decentralizacji i przekazywanie coraz większych uprawnień i kompetencji od władz centralnych władzom samorządowym.

   Partnerstwa i współpraca z polskimi partnerami

   Do istotnych elementów funkcjonowania samorządów na Ukrainie zaliczyć należy współpracę zagraniczną. Zauważalne jest, że liczne partnerstwa i współpraca ukraińskich samorządów różnego szczebla najbardziej intensywnie rozwijała się z polskimi partnerami.

   Pomagają zaprzyjaźnione gminy

   W sytuacji wojny współpraca ta przybrała szczególne znaczenie, gdyż zaprzyjaźnione polskie gminy, powiaty czy województwa natychmiast odezwały się z ofertą wsparcia i pomocy materialnej.

   Do miast, miasteczek i małych miejscowości ukraińskich w pierwsze dni wojny zaczęły docierać transporty z niezbędną pomocą humanitarną, polscy partnerzy przyjmują także licznych uchodźców wojennych docierających do Polski.

   Partnerstwa testowane przez wojnę

   Partnerstwa polskich i ukraińskich samorządów testowane przez wojnę, jeszcze bardziej wzmacniają współczesne relacji polsko-ukraińskie.

 • 2 miesiące temu [Poniedziałek, 14/03/2022]
  • 14/03/2022 12:00
   Relacja z 13 marca. Internet jak woda i jedzenie

   Larysa Leshchenko: –Powszechne korzystanie przez społeczeństwo z e-serwisów i e-usług w czasie pokoju, okazało się także pomocne, a w niektórych sytuacjach wręcz niezastąpione, również w czasie wojny.

   E-pieniądz jest bardziej bezpieczny

   W pierwsze godziny i dni wojny największe obawy wzbudzał problem możliwości rozliczenia się kartą płatniczą w sklepach lub na stacjach benzynowych. Wkrótce jednak okazało się, że i pożądany, a obieg gotówkowy starano się zminimalizować.

   Najważniejsze informacje online

   Przekazywanie ważnych informacji dla ludności oraz ostrzeżenia alarmowe wysyłano przez liczne messengery. Na stronach internetowych instytucji i urzędów państwowych, władz samorządowych stale aktualizowane są informacje.

   E-usługi w czasie wojny

   W celu zabezpieczenia stałego dostępu do Internetu dla odbiorców, firmy telefonii komórkowej udostępniły możliwość korzystania ze swoich usług niezależnie od wykupionego pakietu. Dystrybutorzy i nadawcy usług w zakresie dostępu do Internetu przedłużają możliwość korzystania z usługi nieodpłatnie.

   Internet w schronach, ważny jak woda i jedzenie

   W schronach przeciwbombowych, na równi z zapasami wody i podstawowej żywności, podłączano także Internet, aby osoby tam przebywające mogły mieć stały kontakt z najbliższymi.

   Starlink Ilona Maska już działa

   Do Żytomierza, jak do i innych miast, już dotarł sprzęt do obsługi Internet Starlink. Apel wicepremiera do spraw cyfryzacji Mychajła Fedorowa wysłany na Twitterze do Ilona Maska został usłyszany błyskawicznie. 

 • 2 miesiące temu [Niedziela, 13/03/2022]
  • 13/03/2022 10:11
   Relacja z 12 marca. Wojna nie ma dni wolnych

   Larysa Leshchenko: – Trwające od 18 dni opór rosyjskim okupantom w Ukrainie wymaga ogromnej mobilizacji i zaangażowania całego społeczeństwa. Stabilne funkcjonowanie wszystkich gałęzi i poziomów władzy, zabezpieczenie cywilnej infrastruktury, wspieranie i pomoc żołnierzom jest możliwe w trybie ciągłej pracy i gotowości poświęcenia komfortu, wygody lub dni wolnych.

   Potężna mobilizacja całego społeczeństwa

   Nie tylko przedstawiciele władz, służb porządkowych, komunalnych, policji, służby zdrowia nie mogą pozwolić sobie na obniżenie tempa pracy lub ustanowienia dnia wolnego, jak również obywatele masowo angażują się we współpracę z władzą, samodzielnie inicjują akcje pomocowe.

   Lista prac i obowiązków jest ogromna

   Codzienne przygotowanie posiłków dla przedstawicieli obrony terytorialnej i żołnierzy, pomoc uchodźcom przybywającym z terenów objętych działaniami wojennymi, organizacja i dystrybucja pomocy humanitarnej, pomoc samotnym osobom starszym – lista prac i obowiązków pozaetatowych jest ogromna.

   Zaangażowanie na rzecz zwycięstwa

   Żadne statystyki nie są w stanie dokładnie przedstawić poziom wolontariackiego zaangażowania i aktywizacji Ukraińców na rzecz zwycięstwa.

   Dylematy dotyczące siły lub słabości społeczeństwa obywatelskiego w państwie, które uwolniło się od systemu totalitarnego ponad trzydzieści lat wstecz, zostały definitywnie rozwiane.

 • 2 miesiące temu [Sobota, 12/03/2022]
  • 12/03/2022 10:21
   Relacja z 11 marca. Giną nauczyciele i szkolni przyjaciele

   Larysa Leshchenko: – Wymuszone przez wojnę ferie dla uczniów trwają już ponad dwa tygodnie. Za ten czas ktoś już na zawsze stracił swoich nauczycieli, szkolnych przyjaciół, zostały zniszczone budynki szkół, setki tysięcy osób zmieniło miejsce stałego zamieszkania. Ukończenie roku szkolnego w warunkach wojny jest zadaniem niewyobrażalne trudnym.

   Edukacja w czasie wojny. Szkoły w hromadach (gminach)

   Zorganizowanie procesu edukacyjnego na terenach nie objętych działaniami wojennymi uzależnione jest od bieżącej sytuacji, tylko część obwodów (województw) przywraca proces edukacyjny w trybie online.

   Ukraina organizuje naukę online

   Ministerstwo Edukacji i Nauki Ukrainy udostępniło uczniom i nauczycielom liczne edukacyjne platformy online, które mają na celu umożliwienie pobierania nauki i korzystania z materiałów edukacyjnych także w trybie indywidualnym, niezależnie od miejsca pobytu.

   Dzwonek to nie koniec lekcji, a alarm przeciwlotniczy

   Szkoły w obwodzie Żytomierskim przywrócą naukę jedynie w niektórych miejscowościach, ze względu na brak możliwości zagwarantowania bezpieczeństwa: częste alarmy przeciwlotnicze i obowiązek ukrywania się w schronach – w każdej chwili mogą przerwać lekcje.

   Szkolne lekcje dla dziecka-uchodźcy

   Lekcje online, zorganizowane są przez nauczycieli szkół na terenie hromady skierowane  również do uczniów, którzy przybyli z regionów i miejscowości znajdujących się na linii frontu, jak i uczniów, którzy wyjechali za granicę.

   Nauczyciele walczą na wojnie. Nikt ich nie zastąpi

   Lekcje, które były prowadzone przez nauczycieli powołanych do wojska, nie będą zastępowane.

 • 2 miesiące temu [Piątek, 11/03/2022]
  • 11/03/2022 08:45
   Relacja z 10 marca. Gospodarka przybliży zwycięstwo. O Larysie piszą w USA

   Larysa Leshchenko: – W warunkach stanu wojennego w kraju, sprawne funkcjonowanie gospodarki i systemu finansowego nabiera szczególnego znaczenia. Ważną rolę dla utrzymania płynności finansowej państwa odgrywają duże sektory gospodarki – przemysł, energetyka, rolnictwo, logistyka.

   Gospodarka musi działać

   Z kolei organy władz samorządowych, znajdujące się poza strefą bezpośrednich działań wojennych, zobowiązane są do sprawnego zorganizowania funkcjonowania instytucji i organów im podległych, jak również dbania o organizacje rozmieszczenia osób poszukujących schronienia przed zagrożeniami wojennymi.

   Rząd zachęca firmy, by pracowały i zatrudniały ewakuowanych

   W hromadach (gminach), na terenie których funkcjonuje średni i mały biznes, Gabinet Ministrów Ukrainy zachęca do wznowienia i kontynuowania działalności, jak również do zatrudniania osób tymczasowo ewakuowanych.

   Budżety miejscowych organów samorządowych odnotowują spadek wpływów od podatków i opłat, co było spowodowane tymczasowym zawieszeniem lub zamknięciem działalności małych i średnich firm.

   Podatki i rachunki – przyczyniają się do stabilności gmin i państwa

   Hromady muszą liczyć się także z wydatkami dotyczącymi pomocy osobom ewakuowanym, wspieraniem obrony terytorialnej, naprawą i remontem obiektów infrastruktury zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku ataków wroga.

   Płacenie podatków przez obywateli, jak również uczciwe rozliczanie się za spożyty gaz, energię elektryczną lub wodę w czasie stanu wojennego napełnia budżet hromad i państwa, przyczynia się do zachowania ich stabilności.

   O Larysie Leshchenko piszą w USA

   10 marca br. o Larysie Leshchenko, która dla www.wroclaw.pl relacjonuje wydarzenia w Ukrainie napisał Dziennik Związkowy z Chicago – największa i najstarsza polska gazeta codzienna w USA.

 • 2 miesiące temu [Czwartek, 10/03/2022]
  • 10/03/2022 08:44
   Relacja z 9 marca. Seniorzy zostają

   Larysa Leshchenko: – W czasie trwającej wojny rosyjsko-ukraińskiej do szczególnie wrażliwych grup społeczeństwa należą osoby starsze. Niski odsetek uchodźców spośród osób starszych wiążę się najczęściej z kilkoma powodami: brakiem możliwości ewakuacji, rezygnacją z wyjazdu z terenów zagrożonych działaniami wojennymi z powodów zdrowotnych, a najczęściej – niechęcią pozostawiana własnego domu.

   Babcie i dziadkowie zostają w walczącej Ukrainie

   Osoby starsze mieszkające na wsiach jako „żelazny” argument, uzasadniający ich pozostanie na miejscu, podają obowiązek opiekowania się zwierzętami domowymi – kaczki, kury, krowy, a także psy, koty.

   Seniorzy: nie mają sił, ale nie zostawią domów i zwierząt

   Ukraiński Fundusz Emerytalny, Ministerstwo Polityki Społecznej oraz Poczta Ukraińska podjęły wszelkich starań, aby osobom starszym na czas została dostarczona emerytura, oraz zapomogi.

   Ukraina walczy i pracuje

   Mimo trwającej wojny i ogromu zniszczeń infrastrukturalnych, spowodowanych rosyjskimi okupantami, w kraju funkcjonują banki, poczta, działa system elektronicznych płatności. Emerytury dostarczane także bezpośrednio do odbiorców za pośrednictwem Poczty Ukraińskiej, nie korzystających z e-usług.

   W razie wymuszonej zmiany miejsca zamieszkania emerytura może zostać dostarczona pod wskazany adres, gdzie obecnie przebywa osoba uprawniona do świadczeń emerytalnych.

 • 2 miesiące temu [Środa, 09/03/2022]
  • 09/03/2022 09:01
   Relacja z 8 marca. Przyrzekają sobie miłości i walczą na wojnie.

   Larysa Leshchenko: – Od 7 marca 2022 roku Gabinet Ministrów Ukrainy maksymalnie uprościł procedurę rejestracji ślubów z żołnierką/żołnierzem, przedstawicielami służb mundurowych, a także medykami przebywającymi w bezpośredniej strefie działań wojennych lub w obronie terytorialnej.

   Ślub na wojnie daje nadzieję

   Zawarcie związku małżeńskiego odbywa się w dniu złożenia stosownego podania do urzędu stanu cywilnego, ponadto, związek może zostać zawarty także w przypadku nieobecności narzeczonej/narzeczonego.

   Ukraińcy walczą i kochają

   Dozwolone jest stosowanie wideo-łączności z jednym lub obydwoma narzeczonymi, akty zawarcia ślubu mogą układać bezpośredni przełożeni – dowódcy jednostek wojskowych lub szefowie szpitali, gdzie przebywa/pracuje narzeczona/narzeczony.

   Rosjanom nie uda się zastraszyć i sterroryzować Ukraińców

   Już w ciągu pierwszej doby obowiązywania nowej procedury, rejestracja ślubów odbywała się w rożnych regionach kraju, w tym też na Żytomierszczyźnie. Bez względu na próby wroga by zastraszyć i sterroryzować Ukraińców, życie trwa, wiara w szczęśliwą przyszłość jest ogromna.

 • 2 miesiące temu [Wtorek, 08/03/2022]
  • 08/03/2022 09:01
   Relacja z 7 marca. Talizman spleciony przez kobiety i dzieci

   Ukraińskie kobiety i dzieci od 2014 roku są zaangażowane w wyplatanie siatek kamuflażowych, które są niezbędne w czasie działań wojennych i wykorzystywane dla maskowania techniki wojskowej, inżynieryjnych fortyfikacji, zasadzek lub ukrycia dla żołnierzy.

   Siatki maskujące plotą kobiety i dzieci

   Gotowe siatki ochronne wyprodukowane fabrycznie stanowią poważny deficyt, praktycznie niemożliwy do kupienia. Na kanwę lub bazę siatki wykorzystywano są połączone sieci rybackie, w „oczka” sieci wplątywane wstążki tkaniny w kolorach ziemi (w zimie – białe). Tkanina nie może być błyszczącą, jaskrawa lub szeleszczącą.

   Deficytowy towar i pospolite ruszenie

   Drewniane konstrukcję z rozpiętymi sieciami rybackimi stały się powszechnym elementem domów kultury, szkół lub instytucji i organizacji, a nawet schronów, gdzie można ustawić kanwę przyszłej siatki i zająć się pracą, a nie skupiać się na odgłosach wojny.

   Najcenniejszy kolor ziemi

   Prawdziwe pospolite ruszenie uruchamiane przy poszukiwaniu tkaniny, która później jest przedzierana lub krojona na odpowiedniej długości wstążki. Z szaf i garderób wyciągane są ubrania, zasłony, narzuty, wszystko co ma kolor ziemi i może uchronić żołnierzy. Wstążki odpowiedniej wielkości można przygotować samodzielnie i przywieźć worek do punktu „produkcyjnego”, gdzie sprawne dłonie kobiet i delikatne paluszki dzieci wkładają ochronną moc w „oczka” rybackich sieci.

   Czytaj także: Studentki Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu zorganizowały akcję pomocową, polegającą na wyplataniu siatek maskujących dla walczących na froncie w Ukrainie.

 • 2 miesiące temu [Poniedziałek, 07/03/2022]
  • 07/03/2022 09:18
   Relacja z 6 marca. Słoneczniki

   Larysa Leshchenko: – Początek krwawych walk Ukraińców z rosyjskimi najeźdźcami na wschodzie kraju w sierpniu 2014 roku przyniósł do setek domów tragiczne przeżycia, związane z utratą najbliższych.

   Donbaskie pola słoneczników

   Na pogrzeby żołnierzy przynoszono kwiaty słonecznika, jako symbol życia, a zarazem smutku i pamięci. Donbaskie pola słoneczników, które przypominały złote morze, stały się dla wielu Bohaterów walki o suwerenność Ukrainy, miejscem ostatniego boju. Gabinet Ministrów ustanowił dzień 29 sierpnia – Dniem Pamięci Obrońców Ukrainy, a symbolem upamiętnienia – kwiat słonecznika.

   Słonecznik – symbol życia, smutku i pamięci

   Symbolika kwiatu słonecznika jest charakterystyczna dla haftu ukraińskiego i do 2014 roku kojarzona była z życiem i dobrobytem. Tysiące hektarów upraw słonecznika na żyznych czarnoziemach daje Ukrainie pierwsze miejsce na świecie w produkcji oleju słonecznikowego.

   „Włóż do kieszeni, gnoju”

   W czasie trwającej wojny rosyjsko-ukraińskiej jedna z mieszkanek miasta Geniczesk na południu kraju podając okupantowi garstkę nasion słonecznika, powiedziała: „Włóż do kieszeni, gnoju, aby słoneczniki rosły, gdy tu umrzesz”. To zdanie już weszło do historii współczesnej Ukrainy, gdyż zawiera w sobie najtrafniejszą ocenę „ruskiego miru”, na który tu nikt nie czekał.

   Amerykańska artystka chińskiego pochodzenia Wenqing Yan zainspirowana odważną kobietą stworzyła grafikę https://bit.ly/3MwltNm

 • 2 miesiące temu [Niedziela, 06/03/2022]
  • 06/03/2022 09:14
   Relacja z 5 marca. Wojna jest ciężką pracą

   Larysa Leshchenko: – Według danych Gwardii Narodowej Ukrainy w ciągu dziesięciu dni trwania najazdu rosyjskiego do oddziałów obrony terytorialnej zapisało się już ponad 100 tysięcy osób. Samoorganizacja mieszkańców dużych i małych miast, miasteczek gminnych i wsi przebiega błyskawicznie.

   Błyskawiczna mobilizacja. 10 dni wojny i 100 tys. Ukraińców w obronie terytorialnej

   Pragnąc wspierać Siły Zbrojne Ukrainy, obywatele wykazują się inicjatywą i zaangażowaniem w kwestiach obrony przed wrogiem własnego kraju i swoich domów. Wojna jest ciężką pracą, wymagającą poświęcenia i rezygnacji z komfortu psychicznego i fizycznego.

   Na wojnie nie ma dni wolnych i zwolnień lekarskich

   Uczestnicy obrony terytorialnej pełnią wartę nocną, dyżurują na drogach i kontrolują pojazdy, przemieszczające się po lokalnych drogach, chronią obiekty infrastruktury znajdującej się na terenie hromady. Zasięg obowiązków jest na tyle duży, że nie byłby możliwy do wykonania jedynie przez terenowe oddziały policji.

   Obronę własnej ojczyzny przed wrogiem porównać można do ciężkiej pracy na roli, która nie przewiduje dni wolnych, zwolnień lekarskich lub przekładania obowiązków na potem.

   Sojusz państwa z obywatelami – jego moc jest testowana przez wojnę

   Liczne przypadki zatrzymania i likwidacji dywersantów, a nawet odbijanie u wroga sprzętu i pojazdów przez miejscowe oddziały obrony terytorialnej udowadniają skuteczność tej formacji w czasie zagrożenia bezpieczeństwa państwowego.

   Sojusz państwa z własnymi obywatelami nie wymaga spełnienia szczególnych warunków i adaptacji norm prawnych tworzonych w komfortowych gabinetach, jego moc jest testowana przez wojnę.

 • 2 miesiące temu [Sobota, 05/03/2022]
  • 05/03/2022 08:30
   Relacja z 4 marca. Rosja kłamie

   Larysa Leshchenko: – Wykrzywiony obraz Ukrainy w mediach rosyjskich i retoryce politycznej, jak i pogardliwe nastawienie wobec Ukraińców ze strony rosjan (celowo piszę, narodowość rosyjską z malej litery, zresztą w j. rosyjskim też z dużej litery nie piszą, więc nie obrażą się) było faktem znanym, nawet o wiele wcześniej niż przed 2014 rokiem. Okupacja Krymu i części obwodów Donieckiego i Ługańskiego otworzyła równolegle wszystkie bramy dla najbardziej zajadłych rosyjskich propagandystów.

   Propaganda gorsza od radiacji

   Żaden program publicystyczny lub talk-show w rosyjskich mediach nie odbywały się bez dyskusji nt. „kwestii ukraińskiej”, a publiczne zadeklarowanie pogardy, znieważenia i wyśmiewania się z Ukrainy i Ukraińców stało się „chlebem powszechnym” tzw. znawców, ekspertów i naukowców rosyjskich.

   Ta faszystowska retoryka była w zdecydowanym stopniu skierowana do odbiorców rosyjskich, przygotowania do wojny z Ukrainą trwały w najlepsze nie tylko na poligonach lub w wojnach na terenie Syrii, Mali, Libii, Sudanie, Mozambiku, a także w umysłach opętanych propagandą rosjan (sic!).

   Terrorystyczny atak Rosji podzieli nas na setki lat

   Zauważalna fala zerwań kontaktów prywatnych przez Ukraińców z rodzinami i znajomymi z Rosji nastąpiła w 2014 roku, zresztą jak i współpraca instytucjonalna na poziomie międzypaństwowym. W sytuacji pełnej inwazji i terrorystycznych ataków rosyjskich na Ukrainę przepaść na poziomie międzyludzkim staje się otchłanią, która będzie dzielić rosjan (sic!) i Ukrainców setki lat.

   Rodzina i sąsiedzi przestają rozmawiać. Usunięte kontakty

   Apele do rozsądku i sumienia rosjan (sic!) kończą się najczęściej wylewaniem na Ukraińców brudów i oskarżeniami o wojnę domową, od której Rosja ratuje „niemądrych” sąsiadów. Zostają wymazane na zawsze z telefonów i z pamięci Ukraińców kontakty z kuzynami, krewnymi i byłymi kolegami pochodzącymi z terytorium mroku i nienawiści.

 • 2 miesiące temu [Piątek, 04/03/2022]
  • 04/03/2022 09:21
   Relacja z 3 marca. Domowe posiłki dla żołnierzy

   Larysa Leshchenko: – Nauczeni w pomaganiu obywatele już od ośmiu lat trwania wojny rosyjsko-ukraińskiej dbają aby Obrońcy Ojczyzny dostawali regularnie domowe jedzenie. Zbiórki żywności gotowej do spożycia stały się już tradycją.

   Koła gospodyń gotują dla żołnierzy

   Koła gospodyń wiejskich, jak i poszczególne osoby, dostarczają w wyznaczone miejsca żywność, która jest przekazywana Siłom Zbrojnym Ukrainy, a od niedawna także uczestnikom samoobrony terytorialnej.

   Szkolne kuchnie i brygady kucharek

   Kuchnie w placówkach oświatowych pracują pełną parą – kilka brygad kucharek na zmianę lepią pierogi, robią kotlety, naleśniki, pieką chleb.

   Rolnicy nie chcą pieniędzy

   Właściciele gospodarstw wiejskich dostarczają mięso, drób, warzywa. Farmerzy zajmujący się uprawą zbóż współpracują z władzami hromady i sztabem kryzysowym. Nikt nie chce wynagrodzenia lub zapłaty za dostarczone artykuły spożywcze.

   Sztaby kryzysowe w hromadach (gminach) dbają o strategiczne zapasy zboża, mąki, żywności, aby zabezpieczyć mieszkańców hromady podstawowymi artykułami spożywczymi w razie kryzysu spowodowanego wojną.

 • 2 miesiące temu [Czwartek, 03/03/2022]
  • 03/03/2022 10:06
   Relacja z 2 marca. Hromady i schrony w szkołach

   Larysa Leshchenko: – Nowo utworzone hromady (odpowiednik polski – gmina), jako jednostki samorządowe, zdają skomplikowany egzamin w czasie wojny, na równi z państwem. Funkcjonowanie tych jednostek znajduje się dopiero na początkowym etapie, gdyż zostały utworzone w 2020 roku po wyborach samorządowych. Pierwsze godziny i dni wojny wymusiły podjęcie decyzji, które miały zagwarantować unikanie chaosu na terenie hromady oraz funkcjonowanie służb, instytucji i urzędów.

   Hromady (gminy) zdają egzamin

   Przedstawiciele małego i średniego biznesu, jak i wszyscy mieszkańcy hromady, natychmiast zadeklarowali pomoc. Rozpoczęła się organizacja jednostki samoobrony terytorialnej, podjęta została decyzja o całodobowych patrolach ochotniczych, pilnowaniu ważnych obiektów infrastruktury.

   Samoobrona i patrole ochotników

   W związku z przybywającymi współobywatelami z terenów bezpośredniego zagrożenia wojną, wprowadzono obowiązek meldunkowy. Takie osoby mogą także liczyć wsparcie rzeczowe, zakwaterowanie czy pomoc medyczną. Bez współpracy ze sztabem wolontariuszy działania takie byłyby trudne do zrealizowania.

   Sygnały alarmowe

   W związku z zagrożeniem nalotów i bombardowań uruchomione zostały tradycyjne kanały opowieszczenia – sygnały alarmowe, które działają bardziej mobilizująco niżeli sms- y i wiadomości wysyłane przez messenger.

   Schrony w szkołach, godzina policyjna i zaciemnienie

   Przygotowano schrony w szkołach, urzędach i szpitalach. Obowiązuje godzina policyjna, nie wolno wychodzić lub wyjeżdżać na ulicę po godzinie 22.00 (ulega zmianie) do 6.00 rano następnego dnia. Właścicieli zakładów, sklepów proszono o wyłączenie świecących się reklam i bilbordów.

   Na terenie hromady wprowadzono zakaz sprzedaży alkoholu, zakaz dotyczy także tak zwanego „małego biznesu” czyli bimbrowni, za jego złamanie grozi surowa kara. 

 • 2 miesiące temu [Środa, 02/03/2022]
  • 02/03/2022 10:57
   Relacja z 1 marca. Walki w Żytomierzu

   Larysa Leshchenko: – Noc z wtorku na środę (1/2 marca) była bardzo niespokojna, latały samoloty. Było słychać wybuchy i trzeba było iść do piwnicy. Na szczęście długo to nie trwało.

   Marzec ze śniegiem

   Marzec wystartował od śniegu i ochłodzenia, do centrów wolontariackich znoszone są ciepłe ubrania, koce, materace, latarki, jedzenie. Uciekający przed bombardowaniami dostają wsparcie i podstawową pomoc.

   W szpitalach i centrach krwiodawstwa są kolejki chętnych podzielić się cząsteczką siebie, uratować życie innym.

   Mieszkańcy dużych miast szukają schronienia

   Do małych miejscowości, względnie bezpiecznych, przybywają uciekinierzy z dużych miast. Stare i opuszczone domy, które latami świeciły pustkami zaczynają ożywać.

   Dom z piwnicą na głębokiej wsi wydaje się być prawdziwą fortecą i wysepką bezpieczeństwa. Można powiedzieć: nietypowe odrodzenie wsi, powrót do korzeni.

   Internet niezastąpiony na wojnie

   Na lokalnych forach internetowych – współczesnej tablicy ogłoszeń, przybywających do małych miejscowości informuje się kto ma do odstąpienia mleko lub inne artykuły.

   Pandemiczne ograniczenia spowodowały, że Internet przyczynił się do zmiany bezpośrednich relacji międzyludzkich, dotknęło to także mieszkańców małych miejscowości i wsi. Teraz, w czasie wojny, Internet jest niezastąpionym narzędziem komunikacji. Na messengerach ogłaszane są alarmy bombowe i ich odwołania.

 • 2 miesiące temu [Wtorek, 01/03/2022]
  • 01/03/2022 09:35
   Relacja z 28 lutego. Każdy zniszczony czołg daje nadzieję

   Larysa Leshchenko: – W ciągu tych strasznych pięciu dni wydaje się, że już wszyscy Ukraińcy nauczyli się na pamięć nazw uzbrojenia, czemu ma służyć i jaka jego skuteczność w praktyce.

   Barykady z kamieni

   Broń to nie tylko NLAW lub Javelin, ale także powalone na drogę drzewo, barykada z kamieni lub gruzu, która może zatrzymać chociażby na krótko rosyjski transport kołowy lub czołgi.

   Takie „formy architektoniczne” są powszechne. W jednej z okolicznych wiosek, gdzie średnia wieku sięga 70+, staruszki zaczęły same budować barykadę na drodze, ściągając wszystko, co potrafiły donieść. To nie było śmieszne, łzy poleciały z oczu nawet mężczyznom.

   Wszystko może być bronią

   Na forach i w czatach krążą instrukcje przygotowania tzw. ukraińskiego smoothie - koktajlu Mołotowa. Instrukcje opracowane są w formie graficznej, cecha pokolenia „obrazkowego” - krótko i na temat. Zdarzą się, że to policja tłumaczy jak koktajl poprawnie wykorzystać, w przypadku zbliżającego się wroga. W jakim kraju policja uczy obsługi koktajlu Mołotowa? W tym, który walczy o wolność.

   Filmiki nagrywane kamerą telefonu lub udostępniane przez Zbrojne Siły Ukrainy i dokumentujące wyniki zastosowania broni niszczącej wroga, biją rekordy oglądalności. Każdy zniszczony czołg lub wyrzutnia rakietowa oznacza ocalenie życia i daje nadzieję na zwycięstwo.

 • Ćwierć roku temu [Poniedziałek, 28/02/2022]
  • 28/02/2022 17:30
   Relacja z 27 lutego. Wiesz, wojna zaczęła się

   Larysa Leshchenko: – Mój ostatni przyjazd do domu rodzinnego na Żytomierszczyźnie miał trwać około dziesięciu dni, w krótkiej przerwie międzysemestralnej na uczelni postanowiłam odwiedzić mamę. Częste loty z Wrocławia do Kijowa stały się już na tyle oczywiste, że odległość 1 000 km nie stanowiła żadnej przeszkody.

   Niespokojną sytuację u granic Ukrainy w związku z wyjątkowo dziwnymi rosyjskimi ćwiczenia wojskowymi i wciąż trwającą wojną rosyjsko-ukraińską na wschodzie kraju nie traktowałam jako zapowiedzi jeszcze czegoś gorszego, co miałoby mnie powstrzymać od wyjazdu.

   Wojna. Rosja atakuje Ukrainę

   To „najgorsze” nastąpiło nad ranem 24 lutego. Jeszcze ok. czwartej ostatni raz spojrzałam na niepokojące informacje w Internecie dotyczące niebezpiecznego zbliżania się rosyjskich wojsk do granic z Ukrainą i stwierdziłam „chcą sprowokować, ale nikt na to się nie nabierze”, ale już dwie godziny później był telefon od wujka ze słowami: „wiesz, wojna zaczęła się”.

   Dziwne uczucie po takim „powitaniu” nowego dnia, ale zdecydowanie przeważała złość i wściekłość.

   Pierwsze dni najazdu moskiewskiego

   Nie zauważyłam histerii i dezorientacji spośród krewnych i znajomych, nikt nie pakuje walizek i nie wyjeżdża. Nie zaprzeczam, że jest to obserwacja na poziomie mikro, ale z tych małych puzzli można złożyć bardziej całościowy obraz kraju.

   Natychmiast do powiatowego punktu poborowego (військкомат – ukr.) pociągnęli ochotnicy, jak zauważono „nie do bankomatu, lecz do wijśkkomatu”. Podobny obraz można było obserwować w całym kraju.

   Ukraina walczy

   Zbrojne Siły Ukrainy w ciągu dwóch dni zostały powiększone o 100 tys. żołnierzy, głównie weteranów, którzy już walczyli z wrogami na wschodzie Ukrainy. Władze samorządowe rozpoczęły koordynację oddziałów obrony terytorialnej, wolontariusze zajęli się zbiórką niezbędnych rzeczy dla rodaków uciekających z terenów zaatakowanych przez moskiewskich zbrodniarzy.

   Samoorganizacja i aktywność zwykłych ludzi działa jak koło napędowe, którego nie są w stanie zatrzymać żadne czołgi lub rakiety.

   Larysa Leshchenko

   Dr hab. Larysa Leshchenko jest profesorem Uniwersytetu Wrocławskiego. Kieruje Zakładem Badań Wschodnich w Instytucie Studiów Międzynarodowych na Wydziale Nauk Społecznych.

Reklama