wroclaw.pl Najnowsze wiadomości dla mieszkańców Wrocławia
Pogoda we Wrocławiu temperatura powietrza wynosi 10°C
Link do portalu wroclaw.pl
Aby wyświetlić zawartość strony, zaakceptuj pliki cookie
Reklama

Nowe Studium Wrocławia gotowe do konsultacji społecznych

20 kwietnia zaczynają się konsultacje z mieszkańcami w sprawie nowego Studium Wrocławia. Między innymi dziesięć takich spotkań odbędzie się w różnych lokalizacjach w mieście do 11 maja włącznie. W ich trakcie będzie można podyskutować, m.in. z urbanistami, na temat przyszłości dolnośląskiej stolicy.

Reklama

O dotychczasowej procedurze związanej z powstaniem nowego dokumentu „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia” (w skrócie Studium), a także dalszych krokach, zmierzających do zakończenia projektu, poinformowano oficjalnie 19 kwietnia 2017 r. w UM Wrocławia. 

Informacji nt. tych działań udzielili dyrektor Biura Partycypacji Społecznej Bartłomiej Świerczewski oraz dyrektor Biura Rozwoju Wrocławia Anna Sroczyńska i wicedyrektor tej jednostki Natalia Golis (na zdjęciu powyżej).

Krótko o Studium

Poprzedni tego typu dokument przyjęto w mieście w 2010 r. Teraz, po siedmi u latach, następny projekt ma ujrzeć światło dzienne. Czy to nie za wcześnie, jak na tak duże miasto? 

– Ten dokument projektuje przyszłość Wrocławia i jego mieszkańców, określa ich cele i priorytety. Tworzymy go teraz, ponieważ wynika to z potrzeb naszej wspólnoty – odpowiada dyrektor Anna Sroczyńska i dodaje, że w obecnie powstającym Studium znalazły się nowe elementy. Są to m.in. tzw. polityki, dotyczące różnych zagadnień, które zebrane w jedność dają pojęcie o mieście jako całości.

Czytaj o politykach w nowym Studium Wrocławia


Studium określa politykę przestrzenną dla całego obszaru miasta. Aspiruje do bycia opracowaniem, które przekrojowo i przejrzyście ma uchwycić wyjątkowość Wrocławia, pokazując jego walory i jednocześnie wskazując te miejsca, gdzie potrzeba wzmożonych działań, także naprawczych.

Choć Studium nie jest aktem prawa miejscowego, jego ustalenia są istotne dla lokalnej społeczności, gdyż wskazują kierunki rozwoju poszczególnych osiedli, a także zasady, konieczne do spełnienia w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.

Do tej pory wydarzyło się...

Uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia nowego Studium RM Wrocławia przyjęła 10 lipca 2014 r. Zakres partycypacji społecznej przy tworzeniu tego dokumentu znacznie rozszerzono – okres składania wniosków wydłużono z wymaganych ustawą 21 do 200 dni, co zaowocowało blisko 2 tysiącami pism, w których mieszkańcy wyrazili swoje oczekiwania co do Studium. Przezydent Wrocławia odniósł się pozytywnie aż do 94% tych wniosków, co oznacza, że uwagi w nich zawarte zostaną wzięte pod uwagę w tworzonym dokumencie.

Kolejny etap procedury planistycznej  to opiniowanie projektu Studium. Jednocześnie 20 kwietnia rusza kolejny cykl konsultacji, które potrwają do 11 maja br.

Zobacz harmonogram konsultacji społecznych nt. Studium 

Cel konsultacji 

Podczas spotkań z mieszkańcami przekazywane będą informacje nt. Studium, a także zbierane opinie mieszkańców, ekspertów oraz wszystkich zainteresowanych zmianami grup społecznych o rozwiązaniach w nim zawartych. Ważne, by to mieszkańcy właśnie aktywnie włączyli się do współdecydowania o swoim mieście i jego przyszłym rozwoju.

Konsultacje zaczną się cyklem 10 wyjazdowych spotkań w różnych rejonach Wrocławia. Przewidziane są takze 4 fora dyskusyjne w centrum miasta, w Barbarze przy ul. Świdnickiej – z prezentacjami, warsztatami i dyskusjami o głównych założeniach projektu.

Gdy przyjdzie moment wyłożenia projektu nowego Studium Wrocławia do publicznego wglądu, władze miasta liczą również na konstruktywne puliczne dyskusje na jego temat.

zaplanuj.wroclaw.pl – to strona, na której znajdziesz wszystko o Studium Wrocławia. Czytaj i korzystaj!

Bądź na bieżąco z Wrocławiem!

Kliknij „obserwuj”, aby wiedzieć, co dzieje się we Wrocławiu. Najciekawsze wiadomości z www.wroclaw.pl znajdziesz w Google News!

Reklama