wroclaw.pl Najnowsze wiadomości dla mieszkańców Wrocławia
Pogoda we Wrocławiu temperatura powietrza wynosi 13°C
Link do portalu wroclaw.pl
Aby wyświetlić zawartość strony, zaakceptuj pliki cookie
Reklama

Konsolidacja placówek medycznych – na najbliższej sesji

Centrum Neuropsychiatrii „Neuromed

Synergia w działaniu, zwiększenie konkurencyjności na rynku, jeszcze lepsza oferta dla mieszkańców – to główne argumenty „za” połączeniem dwóch miejskich placówek medycznych. Chodzi o Wrocławski Specjalistyczny Zakład Profilaktyczno-Lecznicy Provita i Wrocławskie Centrum Zdrowia SP ZOZ. Decyzję w tej sprawie podejmować będą radni miejscy podczas sesji Rady Miejskiej 18 lutego.

Reklama

Co ważne: jeśli dojdzie do połączenia, w placówce PROVITA przy ul. Bierutowskiej niezmiennie świadczone będą usługi zdrowotne przez dotychczasowy personel z wykorzystaniem sprzętu znajdującego się w placówce.

Na terenie Wrocławia działają obecnie dwa miejskie podmioty lecznicze realizujące zadania w zakresie ochrony zdrowia:

  • Specjalistyczny Zakład Profilaktyczno-Leczniczy Provita sp. z o.o., który prowadzi pełną opiekę medyczną, od diagnostyki po kompleksowe leczenie podstawowej i specjalistycznej opieki medycznej, rehabilitację ambulatoryjną i stacjonarną.
  • Wrocławskie Centrum Zdrowia Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, które jest największą i najdłużej działającą na rynku usług medycznych ambulatoryjną placówką ochrony zdrowia we Wrocławiu. Centrum istnieje od 1973 r., zapewnia wieloprofilową, kompleksową opiekę zdrowotną na poziomie podstawowym i specjalistycznym. WCZ prowadzi swoją działalność w kilku przychodniach w mieście.

Sytuacja ekonomiczno-finansowa spółki SZP-L Provita nie jest najlepsza. Od 2017 roku w spółce występują straty (od ok. 0,7 mln w 2017 r. do prognozowanych ponad 3 mln w roku 2020). Wynika to m.in. z faktu niskiej refundacji NFZ za usługi rehabililatcyjne. Sytuację podmiotu dodatkowo utrudniła trwająca pandemia koronawirusa.

Inaczej sytuacja wygląda w przypadku WCZ SP ZOZ. Podmiot ten jest największym, należącym do Miasta Wrocław, podmiotem leczniczym. Począwszy od restrukturyzacji w 2013 roku osiąga stale dodatni wynik finansowy (2,5 mln zł w 2019 i prognozowane ok 1,8 mln zł w 2020), co pozwala podmiotowi samodzielnie finansować bieżące wydatki inwestycyjne oraz unowocześniać park diagnostyczny służący udzielaniu świadczeń medycznych.

- Chcemy, żeby usługi zdrowotne były świadczone na jeszcze wyższym poziomie, a pieniądze publiczne były wydawane najbardziej efektywnie. Stąd głosować będziemy za konsolidacją obu podmiotów, aby uzyskać synergię w ich działaniach – tłumaczy radna Agnieszka Rybczak z Klubu Radnych Forum Jacka Sutryka Wrocław Wspólna Sprawa.

Z uwagi na działanie obu podmiotów w różnych formułach prawnych niezbędne jest przyjęcie uchwały likwidacyjnej spółki Provita, tak by móc przeprowadzić jej konsolidację z WCZ SP ZOZ. - Dobra sytuacja finansowa Wrocławskiego Centrum Zdrowia SPZOZ pozwoli zadbać o jeszcze lepszą jakość świadczeń udzielanych przy ul. Bierutowskiej przez spółkę Provita, z zachowaniem personelu i użyciem sprzętu znajdującego się w placówce – mówi radna Rybczak.

Do najważniejszych korzyści związanych z konsolidacją dwóch podmiotów leczniczych zaliczyć można:

  • zwiększenie konkurencyjności na rynku;
  • rozszerzenie obszaru bezpośredniej działalności WCZ SPZOZ;
  • optymalizacja wykorzystania bazy sprzętowo-lokalowej;
  • zmiana pozycji negocjacyjnej połączonych jednostek wynikająca z wielkości segmentu rynku;
  • zwiększenie efektywności pracy personelu poprzez reorganizację zatrudnienia w obu jednostkach;
  • ujednolicenie procedur realizacji świadczeń w jednostkach opieki zdrowotnej znajdującej się pod zarządem Gminy Wrocław.

Uchwała w tej sprawie poddana będzie głosowaniu na sesji Rady Miejskiej 18 lutego.

Bądź na bieżąco z Wrocławiem!

Kliknij „obserwuj”, aby wiedzieć, co dzieje się we Wrocławiu. Najciekawsze wiadomości z www.wroclaw.pl znajdziesz w Google News!

Reklama