wroclaw.pl strona główna Najświeższe wiadomości dla mieszkańców Wrocławia Dla mieszkańca - strona główna

Infolinia 71 777 7777

3°C Pogoda we Wrocławiu
Ikona powietrza

Jakość powietrza: umiarkowana

Dane z godz. 05:00

wroclaw.pl strona główna
Reklama
  1. wroclaw.pl
  2. Dla mieszkańca
  3. Aktualności
  4. Wrocław przeciw przemocy w rodzinie - przy ul. Legnickiej odsłonięto mural
Kliknij, aby powiększyć
Mural przeciw przemocy przy ul. Legnickiej 64 Fot. UMW
Mural przeciw przemocy przy ul. Legnickiej 64

Na ścianie kamienicy przy ul. Legnickiej 64 odsłonięto mural w ramach Wrocławskiej Kampanii Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Tym samym Wrocław zainaugurował tegoroczną edycję, która potrwa do końca grudnia.

Reklama

Hasło na muralu brzmi „Twoja obojętność krzywdzi innych. Dostrzeż przemoc. Zareaguj!”. Namalował go Wojciech Kołacz.

– Mural nawiązuje do tematu z jednej strony hasłem, z drugiej formą i tym, co przedstawia. Jest to obraz figuratywny, która zachęca do interpretacji. Celowo stworzyliśmy go w miejscu, które jest dobrze widoczne i wielu mieszkańców będzie mogło zapoznać się z jego przekazem. Już podczas wykonywania muralu podchodzili do mnie wrocławianie i pytali, co on przedstawia i z jakiej okazji powstaje – poinformował autor.

Celem przedstawionego obrazu jest zareklamowanie idei społecznej, wokół której skupia się Wrocławska Kampania Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Fot. UMW

– Odsłaniamy mural w symbolicznym dniu i rozpoczynamy najbardziej widoczne działania w ramach naszej kampanii. 25 listopada to Międzynarodowy Dzień Przeciw Przemocy Wobec Kobiet, kótry upamiętnia zamordowanie w 1960 r. sióstr Mirabal - działaczek na rzecz praw człowieka w Republice Dominikany – podkreśliła Joanna Nyczak, przedstawicielka Wrocławskiej Rady Kobiet.

Uroczystego przecięcia wstęgi dokonał prezydent Wrocławia, Jacek Sutryk.

– Problem istnieje i z naszych obserwacji wynika, że jest coraz poważniejszy, zwłaszcza w czasach pandemii, gdzie wiele rodzin jest zamkniętych w domach i zjawisko przemocy się nasila. Pamiętamy też o tym, że istnieją różne rodzaje przemocy, nie tylko ta najbardziej haniebna, czyli mężczyzn w stosunku do kobiet. Chcemy o tym przypominać poprzez różne formy, działania i wierzę, że mural jest bardzo interesującym narzędziem, żeby wzmocnić ten przekaz i pamiętać o nim przez cały rok. Nie bądźmy obojętni, reagujmy – powiedział prezydent.

Fot. UMW

Biała wstążka i Orange the World

Wrocław od lat prowadzi Wrocławską Kampanię Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, w skład której wchodzą różne działania. Od 2015 roku uczestniczy w kampanii „Biała Wstążka”, która od ubiegłego roku jest objęta honorowym patronatem prezydenta Jacka Sutryka. Dodatkowo Wrocław dołączył do światowej akcji Orange the World – 25 listopada o godzinie 17.00 Stadion Wrocław, Teatr Capitol i Hala Stulecia rozświetlą się na pomarańczowo.

Orange the World – kampania przeciw przemocy

Orange the World – kampania przeciw przemocy

Akcje społeczne
Termin 25 listopada 2020 od 17:00 do 22:00

Miejsce Wrocław - różne lokalizacje wg programu dnia

Zobacz

Kampania Biała wstążka to największa na świecie akcja przeciwko przemocy wobec kobiet zainicjowana i organizowana przez mężczyzn. Biała wstążka przeprowadzana jest jednocześnie w blisko 60 krajach świata, w tym również w Polsce. Idea wywodzi się z Kanady, gdzie 6 grudnia 1989 r. na Politechnice w Montrealu doszło do zamachu, w których zostało zamordowanych 14 kobiet. Wśród nich była wrocławianka, Barbara Klucznik-Widajewicz.

– VI Wrocławska Kampania Przeciwko Przemocy Biała Wstążka swym hasłem nawołuje: "Policz do 10. Żyj bez przemocy!". Hasło to ma być skierowanie szczególnie do osób prezentujących zachowania przemocowe, krzywdzące osoby im najbliższe. Ma nakłonić do refleksji i zastanowienia się nad swoim postępowaniem. Do zatrzymania się i poszukania pomocy, zanim będzie za późno – wyjaśnia Izabela Pawłowska, przewodnicząca Interdyscyplinarnego Zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy MOPS Wrocław.

Harmonogram wydarzeń kampanii Biała Wstążka

Kampania odbywa się w ramach 16. Światowych Dni Przeciwko Przemocy. Jej koniec przypada 10 grudnia w Międzynarodowym Dniu Praw Człowieka.

– Chcemy również, by usłyszeli nas świadkowie przemocy, chcemy, by wiedzieli jak ważna jest ich reakcja, jak istotne jest poczucie, że wobec nieszczęścia innych nie można pozostać obojętnym. Wreszcie chcemy, by usłyszały nas osoby doświadczające przemocy, by dostrzegły, że nie są same – dodaje Pawłowska.

Tegoroczna kampania – ze względu na pandemię koronawirusa - przenosi się przede wszystkim do internetu. Na stronie na Facebooku można pobrać nakładkę z białą wstążeczką na zdjęcie profilowe.

Wrocław przeciw przemocy

Kilkanaście dni kampanii to zaledwie część działań, które miasto podejmuje przez cały rok, aby przeciwdziałać przemocy w rodzinie. W 2019 r. na ten cel zostało przeznaczonych ok. 3 mln zł.

Te działania to m.in.: pomoc psychologiczna czy terapeutyczna (w ubiegłym roku pomoc otrzymało ok. 4 tys. osób), Wrocławski Telefon Zaufania (700 porad), szkolenia z zakresu przeciwdziałania przemocy prowadzone dla szkół, pracowników socjalnych, policjantów, kuratorów czy psychologów (ok. 2,5 tys. przeszkolonych osób), poradnictwo rodzinne, program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy czy wreszcie prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy ul. Rydygiera i pozostałych jednostek, gdzie poszkodowani mogą liczyć na całodobowe schronienie i pomoc.   

W 2019 roku wsparciem objęto 230 rodzin, w tym 174 dzieci. Miasto prowadzi także program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy – w ubiegłym roku w takich zajęciach uczestniczyło 130 osób.

Mural przeciw przemocy przy ul. Legnickiej 64, fot. UMW

Wrocławska Kampania Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Celem kampanii jest przeciwdziałanie przemocy w rodzinie poprzez podnoszenie świadomości, wrażliwości i odpowiedzialności społecznej oraz rozpowszechnianie informacji dotyczącej placówek pomocy dla osób doświadczających przemocy. Organizatorem kampanii jest Stowarzyszenie Evolutio.

W jej trakcie zaplanowano między innymi specjalną konferencję online „Więzi, które chronią. Pomoc w obliczu zmian”, spoty o przemocy wyświetlane w środkach komunikacji publicznej, czy materiały informacyjne w miejscach publicznych.

– Przemoc w rodzinie najczęściej dotyka osoby najsłabsze i te, którym najtrudniej się obronić: kobiety, dzieci lub osoby starsze, często osoby z niepełnosprawnościami. Pamiętajmy, przemoc jest nie tylko fizyczna czy ekonomiczna, to także: język, który ocenia innych, uogólnienia, negatywne stereotypy czy niektóre zwyczaje. Działania przeciw przemocy są wyjątkowo ważne dzisiaj, bo obserwacje wskazują, że katastrofy naturalne – powodzie, huragany, pożary, jak również aktualna sytuacja pandemii – skutkują wzrostem przemocy domowej, a także zaostrzeniem jej form – wyjaśnia Joanna Nyczak.

Co to jest przemoc domowa?

Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie przemoc w rodzinie, to jednorazowe lub powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste osób najbliższych (tj. małżonka, dzieci, rodziców, rodzeństwa, powinowatych, przysposobionych oraz ich małżonków, a także innych osób wspólnie zamieszkujących i gospodarujących), w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.

Natomiast w Konwencji Stambulskiej przemocą domową nazywa się wszelkie akty przemocy fizycznej, seksualnej, psychologicznej lub ekonomicznej, które mogą występować w rodzinie lub gospodarstwie domowym, bez względu na to, czy występują one między byłymi lub obecnymi małżonkami lub partnerami, oraz niezależnie od tego, czy sprawca i ofiara dzielą miejsce zamieszkania. Konwencja uzupełnia istotną lukę w polskiej ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie – mówi bowiem także o przemocy ekonomicznej oraz wsparciu osób doświadczających przemocy ze strony byłego partnera lub męża, z którym ofiara nie mieszka (przemoc taka nie może być dziś nawet ujęta w statystykach).

Przemoc w rodzinie najczęściej dotyka osoby najsłabsze i te, którym najtrudniej się obronić: kobiety, dzieci lub osoby starsze, często jest doświadczeniem osób z niepełnosprawnościami.

W 2019 r. policja odnotowała 166 tys. przypadków przemocy w rodzinie, w których krzywdy doznało blisko 88 tys. osób (74% ofiar to kobiety, ponad 14% - dzieci, a 12% - mężczyźni).Statystyki dotyczące przemocy należy czytać z dużą ostrożnością, ponieważ dane są najczęściej niedoszacowane, a sytuacja katastrof naturalnych, także pandemii, jeszcze bardziej pogłębia niechęć do zgłaszania takich przypadków organom państwa. Brytyjskie badania pokazują, że w czasie pandemii wzrosła liczba przypadków przemocy domowej - o prawie 1500 proc. w porównaniu do poprzednich trzech lat.

Przemoc może być fizyczna (i jest to także nieudzielenie pomocy), seksualna, psychiczna (w tym wyśmiewanie czy stała krytyka), ekonomiczna. Przemocą jest także zaniedbanie, a także język, który ocenia innych, raniące uogólnienia, żarty wzmacniające negatywne stereotypy a także zwyczaje, w których rola kobiety jak również mężczyzny jest pomniejszana.

Znaczna część Polaków o przemocy myśli w sposób stereotypowy. Wielu badanych nie zalicza przemocy psychicznej, ekonomicznej czy seksualnej w rodzinie do kategorii przemocy. Znaczny odsetek bagatelizuje też łagodniejsze przejawy przemocy fizycznej.

O skłonności do usprawiedliwiania przemocy przez część osób, może świadczyć dość częste zgadzanie się respondentów z przekonaniami przerzucającymi odpowiedzialność za przemoc na ofiarę oraz przypisującymi sprawcy przemocy szlachetne motywy działań.

Więcej informacji o kampanii dostępne tutaj.

Galeria

Kliknij na zdjęcie aby powiększyć

Posłuchaj podcastu

Bądź na bieżąco z Wrocławiem!

Kliknij „obserwuj”, aby wiedzieć, co dzieje się we Wrocławiu. Najciekawsze wiadomości z www.wroclaw.pl znajdziesz w Google News!

Reklama
Powrót na portal wroclaw.pl