wroclaw.pl Najnowsze wiadomości dla mieszkańców Wrocławia
Pogoda we Wrocławiu temperatura powietrza wynosi 11°C
Link do portalu wroclaw.pl
Aby wyświetlić zawartość strony, zaakceptuj pliki cookie
Reklama

Aleja Wielkiej Wyspy – realizacja w trybie „projektuj i zbuduj”

Koszty Alei Wielkiej Wyspy wraz z wykupem gruntu szacowane były na ok. 350 mln zł, jednakże obecna sytuacja na rynku robót budowlanych – w tym rozstrzygnięte przetargi w zakresie dróg – wskazują, że koszt inwestycji można zredukować do nieco powyżej 200 mln zł.

Reklama

Aleja Wielkiej Wyspy połączy ul. Krakowską z ul. Mickiewicza. W ramach tej inwestycji powstaną:

  • jednojezdniowe połączenie ul. Krakowskiej z ul. Mickiewicza o dł. ok. 3,5 km
  • most nad Odrą i most nad Oławą 
  • estakady nad terenami zalewowymi 
  • dwupoziomowe skrzyżowania z ul. Krakowską i ul. Międzyrzecką
  • jednopoziomowe skrzyżowania z ul. Olszewskiego, Dembowskiego i Mickiewicza 
  • ekrany przyrodnicze, przejścia dla zwierząt i przepusty
  • sieci uzbrojenia terenu

Wideo Echo24 na temat alei Wielkiej Wyspy 

AWW wraz z wykupem gruntu szacowana była na ok. 350 mln zł, jednakże obecna sytuacja na rynku robót budowlanych, w tym rozstrzygnięte przetargi w zakresie dróg, wskazują, że koszt inwestycji można zredukować do kwoty nieco powyżej 200 mln zł.

Po decyzji o braku dofinansowania miasto analizowało różne warianty realizacji, zarówno w trybie tradycyjnym, jak i w partnerstwie publiczno-prywatnym.

Biorąc pod uwagę obecny rynek, przeszacowanie AWW przez Wrocławskie Inwestycje oraz wewnętrzne analizy pionu finansowego zdecydowano, że Aleja Wielkiej Wyspy będzie realizowana w trybie tradycyjnym w przetargu nieograniczonym z cesją na 10 lat.

Tryb tradycyjny „zaprojektuj i buduj” daje możliwość szybszej realizacji ze względu na krótszą procedurę przetargową. Zakłada się: 

  • Ogłoszenie przetargu – II kw. 2017 r.
  • Opracowanie dokumentacji – IV kw. 2017 r. – IV kw. 2018 r. 
  • Realizacja – IV kw. 2018 r. – I kw. 2021 r.

Tym samym przewiduje się, że z początkiem 2021 r. będzie można już jeździć nowym 3,5-kilometrowym odcinkiem drogi.

AWW w skrócie 

Początki przygotowań jednojezdniowej Alei Wielkiej Wyspy to przełom 2011 i 2012 r. Wniosek o decyzję środowiskową został złożony 30 stycznia 2012 r. Decyzja określająca środowiskowe uwarunkowania została wydana przez WŚiR 31 lipca 2013 r. Zaskarżyły ją do Samorządowego Kolegium Odwoławczego stowarzyszenia: Akcja Park Szczytnicki i Przyjazna Wyspa. 20 marca 2014 r. SKO utrzymał w mocy wydaną decyzję środowiskową. Następnie stowarzyszenia wniosły skargi na decyzję SKO do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu. WSA 22 września 2014 r. utrzymało w mocy decyzję SKO. I tym razem stowarzyszenie Akcja Park Szczytnicki złożyło skargę kasacyjną od wyroku WSA do Naczelnego sadu Administracyjnego w Warszawie. Rozprawa przed NSA w Warszawie odbyła się 15 marca 2016 r. – decyzja środowiskowa dla Alei Wielkiej Wyspy została utrzymana w mocy. Uzasadnienie pisemne wyroku dostarczono 20 maja 2016 r.

W kwietniu 2016 r. Wydział Zarządzana Funduszami złożył wniosek o środki UE z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W grudniu 2016 r. miasto otrzymało informację, że AWW nie otrzyma dofinansowania, ponieważ nie będzie drogą krajową.

W programie POIiŚ 2014-202, w ramach którego został złożony wniosek, znajduje się zapis: „Budowa obwodnic i dróg wylotowych z miast, w tym dróg krajowych w miastach na prawach powiatu”. Oznacza to, że drogi krajowe są jedynie elementem większego zbioru dotyczącego budowy obwodnic i dróg wylotowych. Zatem zawężenie dróg, które mogły uzyskać wsparcie w ramach POIiŚ do dróg krajowych, jest niezgodne z zapisami Programu Operacyjnego zaakceptowanego przez KE. Na tym bazowano, składając wniosek do tego programu. W budżecie unijnym nie ma innego programu, w ramach którego można by się starać o dofinansowanie tak ważnej dla Wrocławia inwestycji.

Bądź na bieżąco z Wrocławiem!

Kliknij „obserwuj”, aby wiedzieć, co dzieje się we Wrocławiu. Najciekawsze wiadomości z www.wroclaw.pl znajdziesz w Google News!

Reklama