wroclaw.pl strona główna Najświeższe wiadomości dla mieszkańców Wrocławia Dla mieszkańca - strona główna

Infolinia 71 777 7777

19°C Pogoda we Wrocławiu
Ikona powietrza

Jakość powietrza: umiarkowana

Dane z godz. 13:55

wroclaw.pl strona główna
Reklama
  1. wroclaw.pl
  2. Dla mieszkańca
  3. Aktualności
  4. Wrocław bez barier dla osób z niepełnosprawnością [Dzień Osób z Niepełnosprawnościami]

Wrocław bez barier dla osób z niepełnosprawnością [Dzień Osób z Niepełnosprawnościami]

Redakcja www.wroclaw.pl,

Kliknij, aby powiększyć
W WPT działa Integracyjny Inkubator Przedsiębiorczości SKRZYNIA materiały WPT
W WPT działa Integracyjny Inkubator Przedsiębiorczości SKRZYNIA

Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami obchodzony 3 grudnia ma przybliżać wyzwania, z którymi mierzą się te osoby, a także promować włączanie ich do życia społecznego, kulturalnego i gospodarczego. We Wrocławiu ich przedsiębiorczość wspiera działający we Wrocławskim Parku Technologicznym Integracyjny Inkubator Przedsiębiorczości SKRZYNIA.

Reklama

Wrocław bez barier dla osób z niepełnosprawnością

To święto ma co roku inny, określany przez ONZ, temat przewodni. W poprzednich latach były to kwestie takie, jak e-dostępność, społeczeństwo integracyjne czy godna praca osób  z niepełnosprawnościami.

W 2021 r. jego tematem jest przywództwo i udział osób z niepełnosprawnościami w budowaniu świata po pandemii COVID-19.

Skrzynia pomoże

We Wrocławiu nad dostępnością przestrzeni miejskiej dla osób z niepełnosprawnościami czuwa Biuro Wrocław Bez Barier, współpracujące m.in. z Wrocławskim Parkiem Technologicznym (WPT).

 – W WPT na co dzień wspieramy aktywność zawodową i społeczną osób z niepełnosprawnościami w naszym Integracyjnym Inkubatorze Przedsiębiorczości SKRZYNIA, który rozpoczął działalność na początku tego roku. Stworzyliśmy go po to, by wspierać rozwój biznesu i przedsiębiorczości bez barier – wyjaśnia Dominik Marzec, dyrektor działu  ds. wpierania przedsiębiorczości z WPT.

Wrocławski Inkubator Przedsiębiorczości, fot WPT

Wrocławski Inkubator Przedsiębiorczości, fot. WPT

Inkubator jest miejscem przystosowanym do potrzeb osób z niepełnosprawnościami pod kątem architektonicznym, ale jego najważniejszym celem jest wspieranie ich w zakresie aktywizacji zawodowej.

W trakcie 5-letniego okresu z jego wsparcia mogą korzystać przedsiębiorcy z różnych branż. Dodatkowe, specjalistyczne wsparcie w Centrum Informacyjnym znajdą firmy prowadzone przez osoby z niepełnosprawnościami oraz przedsiębiorstwa, które je zatrudniają lub chcą zatrudnić.

Skrzynia zainspiruje

SKRZYNIA to także miejsce, w którym odbywa się wiele wydarzeń, szkoleń i warsztatów, mających na celu wymianę doświadczeń oraz inspiracji.  Regularnie odbywają się w nim m.in. warsztaty prowadzone metodą design thinking dla osób z niepełnosprawnościami czy też konsultacje społeczne prowadzone przez Michała Piechela, społecznego doradcę prezydenta Wrocławia ds. osób z niepełnosprawnościami.

Wrocławski Inkubator Przedsiębiorczości, fot WPT

Wrocławski Inkubator Przedsiębiorczości, fot WPT

Posłuchaj i działaj

W ramach działalności Integracyjnego Inkubatora Przedsiębiorczości SKRZYNIA, Wrocławski Park Technologiczny stworzył też podcasty „Przedsiębiorczość bez barier”. Dzięki tym audycjom w internecie poznaliśmy niezwykłych mieszkańców Wrocławia, którzy aktywnie działają na rzecz projektowania przyszłości bez barier w naszym mieście. W ramach cyklu można posłuchać rozmów z Agatą Roczniak, działaczką społeczną, przewodniczącą Wrocławskiej Społecznej Rady Konsultacyjnej ds. Osób Niepełnosprawnych, Łukaszem Siemieżem, prezesem Fundacji Sensor, i Judytą Pożerniuk, założycielką fundacji Para-NORMAL Activity.

Więcej informacji o wrocławskiej przedsiębiorczości bez barier można znaleźć na stronie internetowej www.biznesbezbarier.pl.

Zauważ, zapytaj, pomóż. Kogo? Zobacz wystawę

Dobiega końca kampania społeczna „Niepełnosprawność. Niewidzialność? To ja!” – jej podsumowaniem jest wystawa, którą możemy oglądać do 12 grudnia na ul. Świdnickiej.

Kampania miała zwiększyć świadomość mieszkańców Wrocławia na temat funkcjonowania osób
z niepełnosprawnościami i zasad zachowania wobec nich, szczególnie w komunikacji miejskiej.

– To ważne wydarzenie dla wrocławskiego środowiska osób i organizacji pozarządowych, a także
instytucji działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Ważne nie tylko pod względem
uwrażliwiania na potrzeby osób z niepełnosprawnościami, ale również z uwagi na współpracę
ponad 30 organizacji i ludzi wolontaryjnie pracujących dla wspólnej sprawy – mówi Beata Hernik
z Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych.

Podsumowaniem kampanii jest wystawa, którą można obejrzeć do 12.12 na ul. Świdnickiej (na wysokości hotelu Monopol). Wystawa to nie tylko prezentacja materiałów, jakie powstały podczas kampanii. To także pokazanie jej inicjatora – wrocławskiej grupy branżowej ds. osób z niepełnosprawnościami i dostępności, której codzienna działalność polega na wsparciu
osób ze specjalnymi potrzebami.

„Niepełnosprawność. Niewidzialność? To ja!

„Niepełnosprawność. Niewidzialność? To ja!, fot. Tomasz Hołod

A co najważniejsze, to zestaw dobrych praktyk, których warto używać w kontaktach z osobami
z niepełnosprawnościami. Koniec kampanii to również wizyty w szkołach. Podczas nich młodzież
może dowiedzieć się od osób niepełnosprawnych o wyzwaniach, z jakimi się na co dzień zmagają. 

Michał Piechel , społeczny doradcy prezydenta ds. osób z niepełnosprawnościami

Michał Piechel , społeczny doradcy prezydenta ds. osób z niepełnosprawnościami, fot. archiwum www.wroclaw.pl

Doradcą zostałem 11 lutego, w światowy dzień chorego. To dla mnie służba na rzecz ludzi o wyjątkowych potrzebach. Wrocław bez barier plus dostępność oznacza misję, która nieustannie ewoluuje i jest procesem bez końca. Zawsze będą bariery do pokonania, jeżeli byśmy za sto lat się spotkali, to też rozmawialibyśmy o Wrocławiu bez barier, jeżeli nasza rzeczywistość byłaby doskonała to służba publiczna byłaby zbędna.

O pokonywaniu barier należy rozmawiać w  kontekście  całego miasta. Nigdy nie powinno się rozważać indywidualnej potrzeby lub małego obszaru. Bardzo zależy mi by dotrzeć do wrocławskich spółdzielni mieszkaniowych i przekonywać o przystąpieniach do audytów dostępności i wdrażać standardy w swoje zasoby mieszkaniowe.

Moim nieodzownym działaniem i działaniem wszelkich służb społecznych miasta powinna być wspieranie osoby niepełnosprawnej przez rodzinę oraz wspieranie rodziny poprzez jej niepełnosprawnego członka. W tym objawia się integracja rodziny wokół problemów godnego życia
i wyzbywania się poczucia wykluczenia społecznego. To powszechnie przyjęty standard działania; osoba niepełnosprawna w rodzinie i rodzina z osobą niepełnosprawną jako jedność, jako wspólnota rodzinna. Do takiego całościowego spojrzenia musi odnosić się także polityka społeczna miasta - musi ona być spójna. Taki ogrom zadań stoi przed rodziną i przed osobą niepełnosprawną. Trzeba ich otaczać szczególną troską.

Pragnę zwrócić się z apelem do każdej osoby z niepełnosprawnością: nie lękaj się swoich ograniczeń. Każdy ma prawo żyć wolny, całym swoim życiem, wystarczy uwierzyć w samego siebie, zaufać Bożej Opatrzności i realizować swoje życiowe marzenia i plany.

Niepełnosprawność, podobnie jak choroba, nie wybiera. Dlatego słowa uznania i podziękowania należą się wszystkim organizatorom społecznego ruchu rodziców, społeczników i wolontariuszy tworzonego dla różnorodnego wsparcia osób z niepełnosprawnościami - za czynione dobro wspólne poza podziałami.

Posłuchaj podcastu

Bądź na bieżąco z Wrocławiem!

Kliknij „obserwuj”, aby wiedzieć, co dzieje się we Wrocławiu. Najciekawsze wiadomości z www.wroclaw.pl znajdziesz w Google News!

Reklama
Powrót na portal wroclaw.pl