Centrum Usług Informatycznych

Będzie obsługiwało wszystkie jednostki miejskie


Od stycznia 2014 r. Wydział Informatyki Urzędu Miejskiego we Wrocławiu stanie się osobną jednostką budżetową miasta o nazwie Centrum Usług Informatycznych (CUI) we Wrocławiu. Centrum ma zcentralizować i zoptymalizować wydatki na obsługę IT jednostek miejskich, a także usprawnić i ustandaryzować tę, stale przybierającą na znaczeniu, część każdej organizacji.

– Do tej pory Wydział Informatyki w Urzędzie Miejskim budowaliśmy zgodnie ze standardami, jakie są wdrażane w działach IT dużych firm komercyjnych – mówi Dariusz Jędryczek, dyrektor Wydziału Informatyki w UM. – Dzięki akredytacji BSI i wprowadzeniu dobrych praktyk ITIL byliśmy ósmą organizacją w Polsce, a pierwszą instytucją publiczną, która otrzymała akredytowany certyfikat ISO 20000. To doświadczenie chcemy przenieść na inne jednostki – dodaje.

BSI, czyli British Standards Institution, to jedna czołowych niezależnych jednostek certyfikujących, która prowadzi audyty i certyfikację oraz szkolenia z zakresu m.in. zarządzania systemami informatycznymi. Po otrzymaniu akredytacji Wydział Informatyki UM był przez trzy lata poddawany kontroli weryfikującej dojrzałość organizacji i pozwalającej na dalsze utrzymanie akredytowanego certyfikatu. ITIL (ang. Information Technology Infrastructure Library) to kodeks postępowania dla działów informatyki, zbiór zaleceń, jak efektywnie i skutecznie oferować usługi informatyczne. Natomiast certyfikat ISO 20000 formalizuje wymagania dotyczące zarządzania usługami informatycznymi.

– Wprowadzenie norm i związana z tym optymalna organizacja pracy oraz stała poprawa jakości świadczenia usług IT sprawiły, że działania Wydziału Informatyki są oceniane przez naszych klientów na poziomie 4,89 w 5-stopniowej skali – podkreśla Dariusz Jędryczek. – Chcemy taki standard przenieść na wszystkie jednostki w mieście – dodaje.

Wyłączenie Wydziału ze struktury Urzędu Miejskiego i utworzenie Centrum Usług Informatycznych ma przynieść realne korzyści. Po pierwsze, usprawnienie obsługi IT we wszystkich jednostkach miejskich, których jest ponad 30. Obecnie każda z nich ma swoje zaplecze IT z serwerowniami, własną polityką bezpieczeństwa itp. Ujednolicenie pozwoli na wzmocnienie ochrony danych oraz podniesienie jakości obsługi. Po drugie, utworzenie CUI ma przynieść także oszczędności. – Nie będzie trzeba, przykładowo, utrzymywać serwerowni, które muszą spełniać określone wymogi bezpieczeństwa w każdej jednostce miejskiej. Będziemy także chcieli wspólnie planować zakupy, a mając większy wolumen zakupów, możemy uzyskać lepsze warunki – wymienia Dariusz Jędryczek.

Pomysł utworzenia CUI zostanie przedstawiony radnym miejskim na dzisiejszej sesji Rady Miasta. Formalnie CUI ma zacząć działać od początku 2014 r. Na początku ma obsługiwać to, czym Wydział Informatyki zajmuje się dotychczas, czyli obsługą IT Urzędu Miejskiego, ITS oraz projektem edukacyjnym. Do września przeprowadzona zostanie inwentaryzacja wszystkich jednostek miejskich. W listopadzie zostanie przedstawiony harmonogram rozszerzenia.

Całość projektu pełnej obsługi jednostek miejskich zostanie zakończona w ciągu 3 do 5 lat.

Arkadiusz CichoszZgłoś uwagę