Bezpłatnie jedź na rok szkolny do USA. Zgłoszenia do programu FLEX

American Councils, organizator programu wymiany dla uczniów szkół średnich FLEX, przyjmuje zgłoszenia do programu na rok szkolny 2020-2021 jeszcze do 17 października 2019 r. Warto skorzystać z możliwości całorocznego pobytu z nauką włącznie w USA, tym bardziej że finasuje to w pełni strona amerykańska. 

 • źródło: americancouncils.pl


Program FLEX, czyli Future Leaders Exchange Program, to całoroczny, finansowany przez Departament Stanu USA, program wymiany dla uczniów szkół średnich. Dzięki niemu uczniowie liceów i techników z Polski i innych krajów mogą spędzić cały rok szkolny w USA, mieszkać u amerykańskiej rodziny i uczęszczać do amerykańskiego liceum.

Celem programu jest promowanie wzajemnego szacunku i zrozumienia pomiędzy obywatelami Stanów Zjednoczonych a mieszkańcami innych krajów.

Obecnie są przyjmowane zgłoszenia na rok szkolny 2020-2021. Aplikacja online jest aktywna do 17 października br.

Rekrutacja uczestników do programu FLEX  jest bezpłatna, oparta na kryteriach merytorycznych oraz otwarta dla wszystkich spełniających określone (patrz poniżej) warunki.

Kto może wziąć udział w wymianie

 • Osoba aplikująca powinna posiadać obywatelstwo polskie. 
 • Osoba aplikująca powinna być urodzona między 15 lipca 2002 r. a 15 lipca 2005 r. (osoby niepełnosprawne: 15 lutego 2002-15 lipca 2005).
 • Osoba aplikująca powinna być uczniem 1 lub 2 klasy liceum/technikum.
 • Osoba aplikująca powinna znać język angielski w stopniu co najmniej komunikatywnym (podstawowym). Znajomość języka zostanie sprawdzona testem ELTiS. Warto podkreślić, że znajomość języka angielskiego jest ważna, ale nie jest to najważniejszy element oceny kandydata. 
 • Osoba aplikująca powinna uzyskiwać minimum dobre wyniki w nauce.
 • Osoba aplikująca powinna spełniać wymogi określone dla osób ubiegających się o wizę typu J-1.

Kto nie może wziąć udziału w programie FLEX

 • Osoba z podwójnym obywatelstwem, polskim i amerykańskim.
 • Osoba niespełniająca warunków określonych przez American Councils.
 • Osoba, która przebywała na terytorium USA dłużej niż 90 dni w ciągu ostatnich 5 lat.
 • Osoba, której najbliższa rodzina lub członek najbliższej rodziny aplikował bądź aplikuje o wizę emigracyjną do USA lub ewentualnie ma plany emigracji, albo już wyemigrował do USA.

Jak wybierani są uczestnicy programu

Niezależny zespół amerykańskich ekspertów w dziedzinie edukacji i stosunków międzynarodowych jest odpowiedzialny za selekcję finalistów i listy rezerwowej. Wybór zostanie dokonany na podstawie wypełnionej przez kandydata aplikacji, zawierającej szczegółowe informacje o jego dokonaniach, opinię nauczycieli oraz gotowość do udziału w rocznej wymianie.

Kandydaci będą zobowiązani do dostarczenia również odpowiedniej dokumentacji medycznej i zaświadczenia lekarza rodzinnego o braku przeciwwskazań do udziału w wymianie.

Jakie koszty pokrywa program FLEX

 • Podróż z miejsca zamieszkania do USA (do rodziny goszczącej) oraz powrót z USA.
 • Małe miesięczne stypendium na pokrycie wydatków osobistych.
 • Zakwaterowanie u rodziny goszczącej w USA na rok.
 • Program szkolny w amerykańskiej szkole średniej.
 • Szkolenie przedwyjazdowe w Polsce.
 • Udział w wydarzeniach lokalnych w miejscu zamieszkania w USA.
 • Ubezpieczenie medyczne (z wyłączeniem stwierdzonych chorób przewlekłych oraz opieki stomatologicznej).

Jakich kosztów nie pokrywa program FLEX

 • Koszt wydania paszportu.
 • Własne wydatki, które nie mogą zostać pokryte z miesięcznego stypendium.
 • Dodatkowy bagaż.
 • Koszt połączeń telefonicznych i dostępu do internetu.
Aktualne informacje o programie FLEX w Polsce znajdziesz TUTAJ
 


Zgłoś uwagę