Powstał raport o miejskich instytucjach kultury

Badanie wrocławskich instytucji kultury przeprowadził Ośrodek Ewaluacji na zlecenie Strefy Kultury Wrocław. Trwało ono blisko sześć miesięcy (od sierpnia 2020 do stycznia 2021) i objęło 27 instytucji kultury, których organizatorem lub współorganizatorem jest Urząd Miejski Wrocławia. Raport prezentuje ogólną ocenę instytucjonalnego pola kultury, przedstawia również każdą instytucję osobno.

 • kultura

  źródło: Strefa Kultury Wrocław


Prowadzący badanie wzięli pod uwagę m.in. zasoby instytucji, modele ich działania, ich tożsamość, a także wzajemne relacje. Otrzymali takie dane na podstawie ankiet, wywiadu pogłębionego z dyrektorami placówek, również ankiety adresowanej do pracowników i uczestników kulturalnych działań tych instytucji. Analizowano nadto sprawozdania merytoryczne i finansowe, składane corocznie przez poszczególne placówki do Wydziału Kultury UM Wrocławia.

Instytucje objęte badaniem

Centra i kluby kultury  

 • Centrum Kultury Agora
 • Centrum Kultury Wrocław-Zachód 
 • Centrum Kultury Zamek
 • Klub Pod Kolumnami 
 • Ognisko Kultury Plastycznej im. Eugeniusza Gepperta
 • Ośrodek Działań Artystycznych Firlej 
 • Ośrodek Działań Twórczych Światowid
 • Ośrodek Postaw Twórczych 
 • Wrocławski Klub Anima
 • Wrocławski Klub Formaty 

Teatry  

 • Teatr Muzyczny Capitol 
 • Wrocławski Teatr Lalek 
 • Wrocławski Teatr Współczesny im. Edmunda Wiercińskiego 
 • Instytucje muzyczne  
 • Klub Muzyki i Literatury 
 • Narodowe Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego 
 • Wrocławscy Kameraliści Cantores Minores Wratislavienses 

Muzea  

 • Muzeum Architektury 
 • Muzeum Miejskie Wrocławia 
 • Muzeum Współczesne Wrocław 

Galerie 

 • BWA Wrocław – Galerie Sztuki Współczesnej 
 • Galeria Entropia 
 • Galeria Miejska 

Inne

 • Strefa Kultury Wrocław 
 • Ośrodek Pamięć i Przyszłość
 • Miejska Biblioteka Publiczna 
 • Wrocławski Dom Literatury
 • Instytut im. Jerzego Grotowskiego 

Raport „Badanie miejskich instytucji kultury, ich potencjału i szans dla przyszłości”

W raporcie, który powstał na podstawie przeprowadzonego badania, zawarty jest materiał ilościowy i jakościowy, obrazujący organizację, modele funkcjonowania, potencjał rozwojowy i zagospodarowywanie tzw. przestrzeni wartości przez miejskie instytucje kultury. Można z niego wyczytać, jaka jest sytuacja finansowa, stan infrastruktury i wyposażenia, model kultury organizacyjnej, potencjał kadrowy, zasoby i rezerwy wyżej wymienionych miejskicj instytucji kultury. Są także wnioski co do szans i barier rozwojowych tych podmiotów.

Zmieniające się pole kultury i ogólnoświatowy kryzys wpływają na funkcjonowanie i postrzeganie instytucji przez innych kulturotwórców – co sprawia, że coraz ważniejszym tematem jest współdzielenie zasobów, kooperowanie i poszerzenie sposobów uczestnictwa kulturze. Dlatego ważną częścią raportu stanowią wnioski, dotyczące relacji pomiędzy ww. instytucjami i możliwej współpracy między nimi. 

Przeczytaj pełną wersję raportu

Wersja skrócona raportu

Eksperci komentują

O komentarze do opublikowanych wyników badania zostali poproszeni przedstawiciele urzędów miejskich, eksperci zajmujący się zarządzaniem kulturą, a także nauczyciele akademiccy w dziedzinie kulturoznawstwa i ekonomii. Są to:

 • Marcin Kostaszuk – zastępca dyrektora Wydziału Kultury Urzędu Miasta w Poznaniu
 • dr hab. Magdalena Matysek-Imielińska – Instytut Kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego
 • Joanna Orlik – dyrektor Małopolskiego Instytutu Kultury
 • Jacek Pluta – zastępca dyrektora Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia
 • dr Katarzyna Smolny – Katedra Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
 • Aleksandra Szymańska – dyrektor Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku

Zapoznaj się z komentarzami ekspertów Zgłoś uwagę