Spalanie odpadów w instalacjach grzewczych – dofinansowanie wymiany pieców

W związku z notowanym dziś rano pogorszeniem jakości powietrza we Wrocławiu (przekroczeniami norm dopuszczalnych ilości pyłów zawieszonych i benzo(a)pirenu), wynikającym m.in. z niskich temperatur i braku wiatru, apelujemy do wrocławian, by ograniczyli do niezbędnego minimum przebywanie na powietrzu.


Apelujemy do mieszkańców Wrocławia o niespalanie śmieci i paliw gorszej jakości w domowych paleniskach. Przypominamy, że jakość powietrza zależy przede wszystkim od tego, czym palimy w piecach i kotłach domowych.

W razie jakichkolwiek wątpliwości, co do jakości paliw stosowanych w najbliższym otoczeniu prosimy o kontakt ze Strażą Miejską (numer 986 lub SMS alarmowy 608 302 302), która ma uprawnienia do kontroli tego, czym palimy w piecach.

Nie spalaj odpadów! Szanuj zdrowie swoje i swoich sąsiadów! Aktualne informacje dot. jakości powietrza można znaleźć na stronie www.wroclaw.pl

Dofinansowanie wymiany pieców

Urząd Miejski Wrocławia zaprasza wrocławian do składania wniosków o dofinansowanie wymiany pieców w ramach programu KAWKA. Na 2017 rok zarezerwowano na ten cel 12 mln zł, za tę kwotę można wymienić ok. 1200 pieców. Jeśli do Wydziału Środowiska i Rolnictwa zostanie złożonych więcej wniosków na wymianę pieców zostaną przeznaczone dodatkowe środki. Zasady: http://www.wroclaw.pl/srodowisko/kawka

W 2016 roku patrole Oddziału Ochrony Środowiska Straży Miejskiej Wrocławia (Ekopatrol) przeprowadziły ponad 2300 kontroli (dane poniżej). Tylko w tym roku przeprowadzono 20 kontroli, nałożono 2 mandaty na sumę 700 zł. oraz 1 osobę pouczono.

We Wrocławiu przeważająca większość zanieczyszczeń powietrza pochodzi z pieców – ok. 65% (szczegółowe dane wraz z rozwiązaniami przedstawialiśmy w październiku).

Wybrane działania miasta prowadzone w celu polepszenia czystości powietrza, m.in.:

 • Zlecenie szczegółowej analizy źródeł zanieczyszczeń powietrza we Wrocławiu – prof. Zwoździak z IMGW-PIB (analiza źródeł i rozwiązań)
 • Wymiana pieców w ramach programu KAWKA
 • Kontrole Straży Miejskiej
 • Informowanie na stronie miejskiej o jakości powietrza
 • Działania legislacyjne zmierzające do uchwalenia we Wrocławiu uchwały antysmogowej oraz pisma do Ministra Środowiska z wnioskiem o wprowadzenie norm pieców i paliw stałych.
 • Budowa sieci ścieżek rowerowych i ułatwień dla rowerzystów (parkingi, wypożyczalnia)
 • Ograniczenie ruchu samochodów ciężarowych w mieście
 • Sieć ładowania samochodów elektrycznych i mniejsze stawki parkowania
 • Budowa wypożyczalni samochodów elektrycznych
 • Wymiana taboru MPK (91 nowych tramwajów, 312 nowych autobusów) i system biletowy (obejmujący kom. kolejowa w granicach miasta)
 • Wydzielanie torowisk
 • Przekierowanie ruchu tranzytowego poza centrum
 • Tworzenie stref uspokojonego ruchu (obejmuje ponad połowę wrocławskich ulic)
 • Wprowadzanie norm EURO 5 i 6 dla wykonawców usług komunalnych

Zobacz dane prezentowane w czasie październikowej konferencji dot. czystości powietrza (dane z X 2016 r.)

Dane dot. pieców kontrolowanych przez Straż Miejską (2016 r.)

Patrole Oddziału Ochrony Środowiska Straży Miejskiej Wrocławia prowadziły kontrole w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska, z uwagą na respektowanie zakazu termicznego przekształcania odpadów poza przeznaczonymi do tego urządzeniami, tzn. poprzez ich spalanie w przydomowych instalacjach grzewczych, piecach, kominkach lub po prostu na powierzchni ziemi. Przeprowadzono ponad 2300 kontroli. Podjęto ponad 150 interwencji, w tym udzielono 14 pouczeń, nałożono 128 mandatów karnych na kwotę 25.800 zł. i sporządzono 13 notatek celem skierowania sprawy o ukaranie do Sądu Rejonowego

Zgłoś uwagę