Literacka Nagroda Europy Środkowej

Angelus 2015 – czekają na książki

Książki napisane przez pisarzy z krajów tzw. Europy Środkowej i wydane w ubiegłym roku po polsku wydawcy mogą nadsyłać do 28 lutego 2015. Rozpoczęła się rywalizacja o Literacką Nagrodę Europy Środkowej Angelus.


Literacka Nagroda Europy Środkowej ANGELUS jest nagrodą w dziedzinie prozy dla pisarzy pochodzących z jednego z 21 krajów Europy Środkowej: Albania, Austria, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Macedonia, Mołdawia, Niemcy, Polska, Rosja, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Ukraina, Węgry. Przyznaje ją miasto Wrocław.

Każdy wydawca ma prawo zgłosić jedną książkę autora zagranicznego i jedną autora polskiego wydaną w 2014 roku.  Ponadto każdy juror ma prawo zgłosić do Nagrody jedną książkę. Nagroda, którą stanowią statuetka ANGELUS autorstwa Ewy Rossano i czek na kwotę 150 tys. zł, przyznawana jest za najlepszą książkę opublikowaną w języku polskim w roku poprzednim. Wręczana zostaje w październiku podczas uroczystej gali we Wrocławiu.

Termin nadsyłania książek w liczbie 10 egzemplarzy upływa 28 lutego 2015 r.  Do książek wydawcy powinni dołączyć również pisemne  zgłoszenie zawierające:

- imię i nazwisko autora książki
- tytuł i rok publikacji pierwszego wydania książki
- nazwę i dane kontaktowe zgłaszającego książki do konkursu

Książki należy wysłać na adres biura nagrody:

 Urząd Miejski Wrocławia

Wydział Kultury, ul. Gabrieli Zapolskiej 4, pok. 308

50-032 Wrocław Zgłoś uwagę