Andrzej Kosendiak ze Złotą Odznaką Honorową Wrocławia

Dyrektora Narodowego Forum Muzyki i dyrygenta nagrodzono 4 października 2020 roku, w dniu rozpoczęcia sezonu koncertowego 2020/2021. W imieniu prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka laureatowi Złotą Odznakę Honorową Wrocławia „Wrocław z wdzięcznością – Wratislavia grato animo” wręczył dyrektor Wydziału Kultury Jerzy Pietraszek. Podczas tej samej utroczystości medal pamiątkowy „Merito de Wratislavia – Zasłużony dla Wrocławia” otrzymała orkiestra – NFM Filharmonia Wrocławska.

  • Andrzej Kosendiak odbiera wyróżnienie z rąk Jerzego Pietraszka, dyrektora Wydziału Kultury UM/fot. Karol Sokołowski/NFM

  • Radosław Pujanek, koncertmistrz NFM Filharmonii Wrocławskiej (z prawej) z medalem pamiątkowym „Merito de Wratislavia – Zasłużony dla Wrocławia”/fot. Karol Sokołowski/NFM


Odznaka dla dyrektora NFM

Złota Odznaka Honorowa Wrocławia „Wrocław z wdzięcznością – Wratislavia grato animo” została ustanowiona w 2016 roku. Nadaje ją prezydent Wrocławia po zasięgnięciu opinii Konwentu Odznaki. Dotychczasowymi laureatami tego wyróżnienia są m.in. profesor Karol Modzelewski i profesor Roman Duda. Medal pamiątkowy zaprojektował profesor Jacek Dworski.

Andrzej Kosendiak jest dyrektorem Narodowego Forum Muzyki (a wcześniej Filharmonii Wrocławskiej) i Miedzynarodowego Festiwalu Wratislavia Cantans, ale także dyrygentem, pedagogiem, niestrudzonym popularyzatorem dawnej muzyki polskiej, której (wspólnie z Wroclaw Baroque Ensemble) poświęcił dziewięć albumów . Absolwent  Wydziału Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki Akademii Muzycznej we Wrocławiu, doktor habilitowany swojej alma mater. To m.in. jego inicjatywie i wieloletnim staraniom zawdzięczamy instytucję Narodowe Forum Muzyki, pod której dachem znalazło dom wiele zespołów NFM Filharmonia Wrocławska, NFM Leopoldinum, Chór NFM, Wrocławska Orkiestra Barokowa, Chór Chłopięcy NFM, Polski Narodowy Chór Młodzieżowy.

W jego pracy dyrygenckiej kluczowe pozostają od lat dwa zespoły – Collegio di Musica Sacra oraz Wroclaw Baroque Ensemble, z którymi nagrywał i występował na całym świecie. 

Medal dla NFM Filharmonii Wrocławskiej 

Także w niedzielę 4 października, podczas otwierającego sezon filharmoniczny koncertu medal pamiątkowy (przyznany decyzją prezydenta Jacka Sutryka) „Merito de Wratislavia – Zasłużony dla Wrocławia” za szczególne zasługi dla miastaotrzymał także zespół NFM Filharmonii Wrocławskiej, który w tym roku świętuje 75-lecie swojego istnienia. 

Zespół powstał w 1945 r. Do 1949 r. orkiestra była jednocześnie zespołem filharmonicznym i operowym, potem stała się zespołem upaństwowionej Opery (przez co w następnych latach we Wrocławiu koncerty symfoniczne odbywały się nieregularnie), a dopiero 1954 r. orkiestra rozpoczęła wreszcie działalność jako samodzielna orkiestra symfoniczna. W 1994 r. zespół obrał za patrona Witolda Lutosławskiego, a w 2015 r. wraz z inauguracją swojej nowej siedziby, Narodowego Forum Muzyki, przyjął nazwę NFM Filharmonia Wrocławska. 

Pierwszym szefem Filharmonii Wrocławskiej był Stefan Syryłło, drugim Stanisław Skrowaczewski, który z Wrocławia wyjechał robić wielką karierę światową. „Pierwszą filharmonię” wspominał po latach. – Warunki pracy były bardzo ciężkie, dookoła teatru, gdzie mieliśmy próby, miasto było zrujnowane, w niektóre dzielnice lepiej było się nie zapuszczać – mówił podczas jednej z wizyt we Wrocławiu. – Ale, jak wszystkie początki, tak i ten był dla mnie wspaniały, pracowałem z wieloma muzykami ze Lwowa, których znałem i którzy mnie znali, a poza tym po raz pierwszy pracowałem z orkiestrą nad symfoniami Beethovena. To zawsze jest ten pierwszy raz, pierwsza miłość –opowiadał Stanisław Skrowaczewski. 

Wśród kolejnych szefów orkiestry byli m.in. Marek Pijarowski i Jacek Kaspszyk. Obecnym szefem artystycznym jest kostarykańsko-amerykański dyrygent Giancarlo Guerrero. Zgłoś uwagę