wroclaw.pl strona główna Akademicki Wrocław – studia i uczelnie wyższe we Wrocławiu Akademicki Wrocław - strona główna

Infolinia 71 777 7777

0°C Pogoda we Wrocławiu
Ikona powietrza

Jakość powietrza: umiarkowana

Dane z godz. 01:00

wroclaw.pl strona główna
Reklama
 1. wroclaw.pl
 2. Akademicki Wrocław
 3. WCA
 4. Pierwsza edycja nowego stypendium solidarnościowego

Rusza nabór do nowego stypendium solidarnościowego - w ramach Studenckiego Programu Stypendialnego. Stypendium to przeznaczone jest dla studentów i doktorantów studiujących na wrocławskich uczelniach publicznych i niepublicznych, którzy angażują się w działania na rzecz wolności obywatelskich oraz przemian demokratycznych w Europie i na świecie.

Reklama

Od 2 miesięcy jesteśmy świadkami okrutnej napaści Rosji na Ukrainę. Codziennie docierają do nas informacje o drastycznym pogwałceniu międzynarodowego prawa humanitarnego i konwencji, w tym konwencji genewskich. W skutek rosyjskiej agresji i ataków na obiekty cywilne stale rośnie liczba ofiar, w tym wśród ludności cywilnej. Tysiące obywateli Ukrainy zmuszonych jest do opuszczenia swoich domów, rozłąki z członkami najbliższej rodziny i szukania bezpiecznego azylu w Polsce i innych krajach UE. Działania Rosji wspiera również reżim Aleksandra Łukaszenki, gdzie od wielu lat łamane są prawa człowieka, ograniczane wolności obywatelskie i stosowana przemoc władz wobec obywateli Białorusi.

Chcąc wyrazić solidarność z naszymi wschodnimi sąsiadami oraz wszystkimi ludźmi, którzy ze względu na niestabilną sytuację polityczną we własnej ojczyźnie i działania władz prowadzące do pogwałcenia podstawowych praw i swobód obywatelskich musieli opuścić swój kraj, Rada Miejska Wrocławia na sesji w dniu 24 marca 2022 r. podjęła na wniosek Prezydenta Wrocławia uchwałę o ustanowieniu nowego rodzaju stypendium  - stypendium solidarnościowego. Stypendium to przeznaczone jest dla studentów i doktorantów studiujących na wrocławskich uczelniach publicznych i niepublicznych, którzy angażują się w działania na rzecz wolności obywatelskich oraz przemian demokratycznych w Europie i na świecie. Laureat może je pobierać jednokrotnie w czasie trwania studiów, przez okres nie dłuższy niż 9 miesięcy. Kwota stypendium w pierwszej edycji to 500 zł miesięcznie. Mogą się o nie ubiegać zarówno cudzoziemcy jak i studenci z Polski, którzy wypełnią wniosek i wraz z wymaganymi dokumentami złożą go w Biurze Współpracy z Uczelniami Wyższymi (Rynek 13, II p., g. 7:45-15:45) w terminie 25.04 - 24.05.2022 r.

Do wniosku należy dołączyć:

 • Rekomendacje kandydata dotyczące jego aktywności na rzecz wolności obywatelskich oraz przemian demokratycznych w Europie i na świecie, sporządzone nie wcześniej niż na 3 miesiące przed złożeniem wniosku, sformułowane przez przedstawiciela wrocławskiej uczelni, na której studiuje kandydat;
 • Dokumenty i zaświadczenia potwierdzające osiągnięcia naukowe (np. zaświadczenie o średniej ocen za ostatni ukończony semestr nauki) lub rekomendacje potwierdzające aktywność akademicką kandydata;
 • Zaświadczenie o statusie studenta;
 • List motywacyjny (maksymalnie 1800 znaków ze spacjami).

W załącznikach znajdują się pliki do pobrania:

 • Uchwała  nr LI/1325/22 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 24 marca 2022 r. regulującej warunki, tryb przyznawania i wysokość stypendiów solidarnościowych
 • Regulamin przyznawania stypendiów solidarnościowych
 • Wzór wniosku o przyznanie stypendium solidarnościowego

Bądź na bieżąco z Wrocławiem!

Kliknij „obserwuj”, aby wiedzieć, co dzieje się we Wrocławiu. Najciekawsze wiadomości z www.wroclaw.pl znajdziesz w Google News!

Reklama
Powrót na portal wroclaw.pl Wróć na portal wroclaw.pl