wroclaw.pl strona główna Akademicki Wrocław – studia i uczelnie wyższe we Wrocławiu Akademicki Wrocław - strona główna

Infolinia 71 777 7777

16°C Pogoda we Wrocławiu
Ikona powietrza

Jakość powietrza: umiarkowana

Dane z godz. 01:50

wroclaw.pl strona główna

Reklama

  1. wroclaw.pl
  2. Akademicki Wrocław
  3. Aktualności
  4. Nabór wniosków do dwóch nowych kategorii stypendiów dla doktorantów w ramach Studenckiego Programu Stypendialnego

Nabór wniosków do dwóch nowych kategorii stypendiów dla doktorantów w ramach Studenckiego Programu Stypendialnego

Katarzyna Białończyk,

Od 2 sierpnia do 15 września, doktoranci z wrocławskich uczelni aplikować mogą o stypendium im. Mariana Suskiego (w zakresie nauk inżynieryjno-technicznych) i o stypendium im. Alfreda Jahna (w zakresie nauk o Ziemi i środowisku). Te dwie nowe kategorie zostały utworzone – z inicjatywy Prezydenta Wrocławia – w ramach Studenckiego Programu Stypendialnego.

Reklama

Studencki Program Stypendialny realizowany jest – z inicjatywy Prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka - przez Wrocławskie Centrum Akademickie, a stypendia finansowane są ze środków Gminy Wrocław.

O stypendia mogą ubiegać się doktoranci, którzy studiują we Wrocławiu na studiach III stopnia na uczelniach publicznych i niepublicznych lub placówkach naukowych, prowadzący studia doktoranckie we Wrocławiu - którzy mają wybitne osiągnięcia w dziedzinach ważnych dla rozwoju naszego miasta.

8. czerwca, podczas sesji Rady Miejskiej, została przyjęta uchwała, zgodnie z którą, do Studenckiego Programu Stypendialnego, zostają wprowadzone dwie nowe kategorie stypendiów dla doktorantów: stypendium im. Mariana Suskiego - w zakresie nauk inżynieryjno-technicznych oraz stypendium im. Alfreda Jahna - w zakresie nauk o Ziemi i środowisku.

Aplikować o te stypendia można w terminie: 2.08 - 15.09.2021 - tylko za pośrednictwem APLIKACJI 

Więcej informacji o Studenckim Programie Stypendialnym oraz dokumenty do pobrania - na STRONIE

Marian Suski (1905 – 1993) był profesorem Politechniki Wrocławskiej. W pracy zawodowej zajmował się teorią obwodów elektrycznych, teorią pola magnetycznego oraz teorią i techniką mikrofalową. W latach 1956- 76 rozwinął badania nad rejestracją i wykorzystaniem zjawiska elektronowego rezonansu paramagnetycznego i magnetycznego rezonansu jądrowego. Zespół pod jego kierownictwem zbudował – jako pierwszy w Polsce – spektrometr elektronowego rezonansu paramagnetycznego, którego egzemplarze, z powodzeniem były wykorzystywane przez wiele lat w laboratoriach naukowych w Polsce. Profesor wychował liczną kadrę inżynierów i pracowników naukowych. Był też znakomitym sportowcem — znanym szermierzem. W latach powojennych organizował sport szermierczy we Wrocławiu, w latach 1929-39 był członkiem kadry narodowej i reprezentantem Polski na dwóch olimpiadzie w Los Angeles. Był członkiem “Solidarności" od jej powstania. Ostatnim, bardzo spektakularnym dowodem zaangażowania, był jego udział w pięcioosobowej manifestacji mającej na celu uwolnienie Władysława Frasyniuka.

Alfred Jahn (1915 - 1999) - polski geograf, geomorfolog i polarnik, autor ponad 350 prac naukowych. W latach 1962–1968 rektor Uniwersytetu Wrocławskiego. Od roku 1950 do śmierci pracował jako kierownik zakładu geografii fizycznej, a później geomorfologii na Uniwersytecie we Wrocławiu. Podczas demonstracji w marcu 1968 stanął po stronie strajkujących studentów, narażając się na represje ze strony komunistycznych władz. Od 1971 był członkiem korespondentem, od 1983 członkiem rzeczywistym Polskiej Akademii Nauk, w latach 1981-1986 członkiem jej prezydium, a także członkiem Komitetu Nauk Geograficznych, Komitetu Zagospodarowania Ziemi Górskiej, Komitetu Badań Polarnych. W 1999 roku nadano mu, jako pierwszemu po II wojnie światowej, tytuł Honorowego Obywatela Wrocławia

Bądź na bieżąco z Wrocławiem!

Kliknij „obserwuj”, aby wiedzieć, co dzieje się we Wrocławiu. Najciekawsze wiadomości z www.wroclaw.pl znajdziesz w Google News!

Reklama

Powrót na portal wroclaw.pl