wroclaw.pl strona główna Akademicki Wrocław – studia i uczelnie wyższe we Wrocławiu Akademicki Wrocław - strona główna

Infolinia 71 777 7777

7°C Pogoda we Wrocławiu
Ikona powietrza

Jakość powietrza: niekorzystna

Dane z godz. 00:00

wroclaw.pl strona główna
Reklama
 1. wroclaw.pl
 2. Akademicki Wrocław
 3. Aktualności
 4. Jubileuszowa - X edycja programu MOZART!  
Jubileuszowa - X edycja programu MOZART! źródło: Shutterstock
Jubileuszowa - X edycja programu MOZART!

Rozpoczynamy nabór wniosków do X edycji Programu Mozart, wspierającego partnerstwa naukowo - biznesowe, czyli projekty, które powstają dzięki współpracy naukowców z wrocławskich uczelni z lokalnymi firmami. Efekty tych działań mają znaczący wpływ  m.in. na rozwój biznesu, technologii, sektora usług czy poprawę jakości życia w naszym mieście. Beneficjentami są więc przede wszystkim wrocławianie.  

Reklama

Organizatorem Programu jest Prezydent Wrocławia, a za realizację zadania odpowiada Biuro Współpracy z Uczelniami Wyższymi (Wrocławskie Centrum Akademickie) w Urzędzie Miejskim Wrocławia.

„Zachęcamy naukowców wraz z firmami, mających pomysł na wspólne przedsięwzięcie, do zrealizowania go w formule Mozartowej. – mówi Anna Gil, koordynator Programu. - Wszystkich tych, którzy obawiają się trudności  w realizacji projektów z uwagi na pandemię, chciałabym zapewnić, że wiele partnerstw z bieżącej edycji pokonało je i skutecznie prowadzą zaplanowane działania. Zresztą w stałym kontakcie z naukowcem i jego firmą są pracownicy Wrocławskiego Centrum Akademickiego, którzy z dużą troską i zaangażowaniem podchodzą do współpracy z partnerstwami, będąc tez wsparciem w rozwiązywaniu utrudnień związanych właśnie z sytuacją pandemiczną”

ADRESACI PROGRAMU:

przedsiębiorcy, prowadzący działalność gospodarczą i zatrudniający na terenie Wrocławia co najmniej dwie osoby na podstawie umowy o pracę,

w partnerstwie z

naukowcami, posiadającymi co najmniej stopień doktora, zatrudnionymi w charakterze pracownika badawczego lub badawczo-dydaktycznego na uczelni lub pracownika naukowego w instytutach naukowych PAN, instytutach badawczych i międzynarodowych instytutach naukowych.

A jak to wygląda od strony uczestników poprzednich edycji?

Bartłomiej Janaczyk, laboratorium weterynaryjne Vetlab

„Program Mozart to świetne narzędzie. Finansowe wsparcie współpracy między firmą a naukowcem, pozwala uczynić ją wygodną i atrakcyjną dla obu zainteresowanych stron. Programem opiekują się profesjonaliści, których działania powodują, ze naukowiec i firma mogą się skupić na celu swoich działań i prawie zapomnieć o formalnościach. Zdecydowanie polecam!” - Bartek Janaczyk, Vetlab

„Jako naukowcy, śledzimy najnowsze osiągnięcia nauki i techniki. Nierzadko znamy metody i narzędzia badawcze, o których istnieniu nie wiedzą przedsiębiorcy. Współpraca tych dwóch bardzo różnych środowisk, jest niezwykle korzystna dla obu stron. Naukowcy mogą zyskać nową perspektywę i doświadczenie praktyczne w „przemianie” prototypu w produkt, a firmy wiedzę i doświadczenie niezbędne do dalszego rozwoju i pokonywaniu napotykanych barier. Program Mozart daje dużą swobodę w doborze tematyki i sposobie realizacji projektu. Jest to znakomita inicjatywa, dla firm i naukowców, umożliwiająca nawiązanie współpracy z przedsiębiorcami z Wrocławia i rozpoczęcie wspólnych przedsięwzięć” - dr Bartosz Krajnik z Wydziału Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej.

Miejski program Mozart jest realizowany od 2012 roku. W tym czasie dofinansowanie otrzymało  ponad 250 partnerstw naukowo - biznesowych.

W RAMACH X EDYCJI PROGRAMU:

 • dofinansowanie z budżetu Miasta otrzyma maksymalnie 30 partnerstw – realizowane przez nie projekty będą trwać 12 miesięcy (z opcją wydłużenia o 6 miesięcy), a miesięczny wymiar czasu pracy w ramach każdego z nich wyniesie średnio 32 godziny
 • wsparcie finansowe Miasta wyniesie 3 200 zł brutto dla naukowca za 32 godziny pracy (jest to pomoc de minimis dla przedsiębiorstw)
 • dofinansowane otrzymają partnerstwa, których współpraca dąży do rozwoju rynku pracy, przede wszystkim poprzez tworzenie innowacyjnych produktów i usług (dodatkową korzyścią ze współpracy będzie możliwość przedstawienia przez naukowca oddziaływania efektów projektu na macierzyste środowisko pracy, jak również możliwość dalszej współpracy w ramach programów badawczych o szerszym kontekście)

TERMIN ZGŁASZANIA WNIOSKÓW UPŁYWA 30.06.2021 r.

DOKUMENTY KONKURSOWE

 • regulamin konkursu
 • Uchwała Rady Miejskiej Wrocławia, na podstawie której realizowany jest program
 • dokumenty do wypełnienia przez partnerstwo:
 1. wniosek o dofinansowanie– link (do wypełnienia online); treść wniosku dostępna w pliku pdf
 2. oświadczenie przedsiębiorcy o spełnianiu warunków określonych w uchwale do załączenia w formie elektronicznej jako skan) – zał. nr 1 do wniosku o dofinansowanie
 3. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (do załączenia w formie elektronicznej jako skan) – zał. nr 2 do wniosku o dofinansowanie
 4. oświadczenie o uzyskanej pomocy de minimis (do załączenia w formie elektronicznej jako skan) – zał. nr 3 do wniosku o dofinansowanie
 5. upoważnienie dla Gminy Wrocław do występowania do biur informacji gospodarczej o ujawnienie informacji gospodarczych(do załączenia w formie elektronicznej jako skan) – zał. nr 4 do wniosku o dofinansowanie (dot. osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą)
 6. oświadczenie przedsiębiorcy ws. współfinansowania wynagrodzenia naukowca do załączenia w formie elektronicznej jako skan) – załącznik nr 5 do wniosku o dofinansowanie (dot. przedsiębiorców, którzy wzięli udział w edycjach  programu od 2018/2019 do 2020/2021 i w partnerstwie z naukowcem zrealizowali projekt z tą samą kategorią transferu wiedzy, co projekt zgłoszony w ramach edycji 2021/2022)
 7. dokument potwierdzający formę prawną istnienia firmy – aktualny na dzień wysłania wniosku o dofinansowanie wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej/Krajowego Rejestru Sądowego (do załączenia w formie elektronicznej jako skan)
 8. pełnomocnictwo do reprezentowania firmy wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty skarbowej (dot. sytuacji w których osoba reprezentująca przedsiębiorcę działa na podstawie pełnomocnictwa)
 9. zaświadczenie o zatrudnieniu naukowca na uczelni na stanowisku pracownika badawczo-dydaktycznego lub badawczego albo w jednostce naukowej na stanowisku pracownika naukowego (do załączenia w formie elektronicznej jako skan)

Dokumenty z pkt. od 2 do 6 należy wypełnić na przygotowanych przez organizatora formularzach.

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ:

termin składania dokumentów: do 30.06.2021 r.

rozstrzygnięcie konkursu: do 3.09.2021 r.

podpisanie trójstronnych umów: 6–30.09.2021r.

rozpoczęcie realizacji projektów: 1.10.2021 r.

(w przypadku zmian w harmonogramie informacja na temat zaktualizowanych terminów zostanie opublikowana na stronie wca.wroc.pl)

Bądź na bieżąco z Wrocławiem!

Kliknij „obserwuj”, aby wiedzieć, co dzieje się we Wrocławiu. Najciekawsze wiadomości z www.wroclaw.pl znajdziesz w Google News!

Reklama
Powrót na portal wroclaw.pl