wroclaw.pl Akademicki Wrocław - studia i uczelnie wyższe we Wrocławiu Akademicki Wrocław logo
Pogoda we Wrocławiu temperatura powietrza wynosi 26°C
Link do portalu wroclaw.pl
Aby wyświetlić zawartość strony, zaakceptuj pliki cookie
Reklama

Dr Piotr Stocki – Agribot: Dostosowanie koncepcji wzorniczej robota sadowniczego Agribot do wymogów technicznych i produkcyjnych, rozszerzenie funkcjonalności maszyny na inne branże.

Tomasz Wysocki,

Celem projektu jest stworzenie autonomicznego robota Agribot 2.0 w wersji gotowej do sprzedaży. Autonomiczny ciągnik rolniczy będzie dedykowany uprawom wieloletnim, takim jak sady, winnice oraz plantacje borówki amerykańskiej.

Reklama
Najważniejsze informacje (kliknij, aby przejść)

Dr Piotr Stocki

Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu

O firmie

Obecnie spółka Agribot koncentruje się na działaniach badawczo-rozwojowych w obszarze precyzyjnego rolnictwa. Innowacyjny produkt, nad którym pracuje zespół Spółki to bezzałogowy ciągnik sadowniczy, przeznaczony dla upraw wieloletnich. Jest to odpowiedź na zapotrzebowanie rynku zarówno w Polsce jak i zagranicą.

Spółka planuje wprowadzić równolegle usługę tworzenia map upraw, które będę współgrały z nowoczesnymi systemami nawigacji, co za tym idzie umożliwią co najmniej częściową automatyzację procesów w rolnictwie. Celem strategicznym działania Wnioskodawcy jest osiągnięcie wiodącej pozycji na rynku, jako dostawcy robotów sadowniczych wraz z rozwiązaniami ułatwiających prowadzenie produkcji rolnej w sposób zrównoważony i precyzyjny.

O projekcie

Projekt budowy robota Agribot 2.0 będzie realizowany w dwóch etapach, prace: badawcze i rozwojowe, po zakończeniu których Wnioskodawca będzie posiadał gotowy do sprzedaży, autonomiczny pojazd rolniczy, wyposażony w najnowsze technologie. Zaawansowane systemy z dziedziny nawigacji, precyzyjne czujniki oraz niezawodny system podwozia oparty na czterech niezależnych gąsienicach, umożliwią pracę w trudnym terenie o dowolnej porze dnia i nocy.

Projekt zawiera w sobie dwa elementy. Pierwszym elementem jest dostosowanie istniejącej koncepcji wzorniczej, wykonanej w ramach wcześniejszej współpracy pomiędzy przedsiębiorcą a Akademią Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu w którym to projekcie Naukowiec był kierownikiem ze strony ASP, do wymogów technicznych. Koncepcja wzornicza została doprowadzona do etapu przedprodukcyjnego. Maszyna ma zdefiniowany zasadniczy kształt i proporcje w oparciu o ustalone komponenty i aktualne, na czas realizacji zadań, wytyczne. Szereg istotnych zmian zachodzących w projekcie, takich jak innowacyjny napęd hydrauliczny, autonomia, innowacyjny układ przeniesienia napędu (gąsienice typu delta-ze zmienną geometrią) powodują konieczność adaptacji opracowanej koncepcji do nowych wymogów. Obszary maszyny które będą wymagać zmian to m.in. osłony gąsienic, rozmieszczenie elementów oświetlenia oraz kamer i sensorów oraz podział formy w kontekście dostępu do poszczególnych podzespołów.

Drugim planowanym elementem projektu jest rozszerzenie możliwości projektowanej maszyny. Opracowania bardziej uniwersalnej odmiany maszyny na bazie wcześniejszej koncepcji, bądź dostosowanie/modyfikacja uwzględniające prace tj. np. koszenie trawników, odśnieżanie chodników, zamiatanie ulic. Jedną z najistotniejszych zmian w stosunku do wersji koncepcyjnej maszyny będzie zmodyfikowany, innowacyjny układ hydrauliczny autonomicznego robota rolniczego AGRIBOT pod kątem wykorzystania maszyny w branży komunalnej.

Co skłoniło naukowca i firmę do podjęcia współpracy?

Możliwość realizacji projektu w interdyscyplinarnym zespole projektowym o komplementarnym charakterze, zwiększenie potencjału projektu za sprawą nowych obszarów zastosowań. Nie bez znaczenia pozostaje także atrakcyjna forma realizacji partnerstwa i związane z tym: organizacja czasu, finansowanie, wzajemne korzyści i wymiana doświadczeń.

Reklama
Zobacz więcej wiadomości portalu wroclaw.pl Więcej wiadomości portalu wroclaw.pl Wróć na portal wroclaw.pl Logo wroclaw.pl