wroclaw.pl Akademicki Wrocław - studia i uczelnie wyższe we Wrocławiu Akademicki Wrocław logo
Pogoda we Wrocławiu temperatura powietrza wynosi 32°C
Link do portalu wroclaw.pl
Aby wyświetlić zawartość strony, zaakceptuj pliki cookie
Reklama

Dr inż. Olga Rac-Rumijowska - Sensor Tech SA: Opracowanie detektora wodoru do sterowania systemem wentylacji w celu usuwania nadmiernego stężenia gazu ze szczególnym uwzględnieniem warunków zabezpieczenia miejsc ładowania samochodów elektrycznych w parkingach podziemnych

Tomasz Wysocki,

Przedmiotem projektu jest opracowanie działającego prototypu detektora wodoru ze szczególnym uwzględnieniem zabezpieczenia hal garażowych, a także innych pomieszczeń, które wyposażane są w detekcję wodoru (np. pomieszczenia wózków akumulatorowych, magazyny itp.).

Reklama
Najważniejsze informacje (kliknij, aby przejść)

Dr inż. Olga Rac-Rumijowska

Politechnika Wrocławska

W ostatnim czasie obserwowany jest znaczny wzrost zainteresowania samochodami zasilanymi alternatywnymi źródłami energii. Zaliczają się do nich samochody elektryczne, hybrydowe oraz samochody napędzane wodorem.

W przypadku pojazdów zasilanych alternatywnymi do paliw kopalnych źródłami energii pod uwagę wziąć należy zarówno proces magazynowania wodoru jako paliwa, jak również proces ładowania akumulatorów samochodów elektrycznych lub hybrydowych, podczas którego może wydzielać się wodór.

Stosowanie wodoru niesie ze sobą także wiele niebezpieczeństw związanych głównie z jego wysoką palnością i wybuchowością w mieszaninie z powietrzem oraz niską energią zapłonu. Stąd też wynika konieczność zastosowania dodatkowych zabezpieczeń w postaci urządzeń wykrywających nadmierne stężenie tego gazu w atmosferze.

Obecnie detektory wodoru są dostępne na rynku, jednak związane są głównie z potrzebami m.in. branży petrochemicznej czy spożywczej, które mają specyficzne wymagania odnośnie wykonania detektora. W chwili obecnej standardem jest wyposażanie wózkowni w detektory wodoru, ze względu na możliwość ładowania wózków elektrycznych w miejscu ich przechowywania.

Brak jest natomiast systemowego rozwiązania w parkingach zamkniętych dla samochodów, w których to coraz częściej pojawiają się stanowiska do ładowania akumulatorów samochodów elektrycznych/hybrydowych, brak jest przy nich natomiast zabezpieczeń w postaci detektora wodoru analogicznie, jak to jest wymagane dla detektora tlenku węgla i propan-butanu (jeżeli dozwolony jest wjazd do garażu samochodów napędzanych LPG).

Ze względu na potencjalne zagrożenie zapłonem i wybuchem, jak również w kontekście istniejących praktyk niezwykle istotne jest stworzenie detektora wodoru, który dedykowany będzie do systemu wentylacji hal garażowych, w których w chwili obecnej pojawiają się samochody elektryczne i hybrydowe, a z niebawem będzie pojawiać się coraz więcej samochodów zasilanych paliwem wodorowym.

O projekcie

Opracowanie ma posłużyć do wykonania prototypu detektora i jego późniejszej komercjalizacji na rynku polskim i zagranicznych. W pierwszej kolejności konieczne będzie dokonanie przeglądu, analizy i testów dostępnych sensorów reagujących na wodór pod kątem możliwości ich zastosowania w detekcji wodoru i sterowania wentylacją. Konieczne będzie określenie czułości i czasu odpowiedzi oraz przeprowadzenie kalibracji badanych sensorów w celu wybrania optymalnego elementu pomiarowego dopasowanego do oczekiwań rynkowych pod kątem funkcjonalności oraz do oczekiwań producenta pod kątem komercjalizacji.

O firmie

Spółka inżynierska projektująca urządzenia automatyki budynkowej

Co skłoniło naukowca i firmę do podjęcia współpracy?

Firma Sensor Tech od początku istnienia współpracuje ze środowiskami naukowymi, przede wszystkim wrocławskimi, ale nie tylko. W 2004 - pierwszym roku działalności – Sensor Tech wspólnie z Politechniką Wrocławską przeprowadziła projekt, który zaowocował stworzeniem modelu prototypowej obudowy czujnika.

Firma brała także udział w IV edycji projektu Mozart, który zakończył się powodzeniem. Te pozytywne doświadczenia skłoniły firmę do ponownego podjęcia współpracy. Ponadto naukowiec zaangażowany w projekcie jest pracownikiem Politechniki Wrocławskiej i zespołu z którym firma prowadziła współpracę. Długoletnie doświadczenia współpracy przekonały zarówno firmę jak i naukowca do złożenia wspólnego projektu.

Reklama
Zobacz więcej wiadomości portalu wroclaw.pl Więcej wiadomości portalu wroclaw.pl Wróć na portal wroclaw.pl Logo wroclaw.pl