wroclaw.pl Akademicki Wrocław - studia i uczelnie wyższe we Wrocławiu Akademicki Wrocław logo
Pogoda we Wrocławiu temperatura powietrza wynosi 18°C
Link do portalu wroclaw.pl
Aby wyświetlić zawartość strony, zaakceptuj pliki cookie
Reklama

Dr inż. Krzysztof Gręda - Apeiron Synthesis: Odzyskiwanie rutenu z odpadów produkcyjnych po syntezie rutenowych katalizatorów metatezy olefin

Tomasz Wysocki,

Firma Apeiron Synthesis od 2009 r. zajmuje się produkcją rutenowych katalizatorów metatezy olefin, które wykorzystywane są między innymi do syntezy leków, związków zapachowych, przetwórstwa paliw oraz otrzymywania nowoczesnych materiałów polimerowych.

Reklama
Najważniejsze informacje (kliknij, aby przejść)

Dr inż. Krzysztof Gręda

Politechnika Wrocławska. Wydział Chemiczny

O firmie

Wytwarzane katalizatory dają praktycznie nieograniczone możliwości syntezy nowych związków chemicznych, a bazujące na nich procesy produkcyjne są szybsze, bardziej ekonomiczne i przyjazne dla środowiska.

O ogromnym potencjale rutenowych katalizatorów metatezy świadczy fakt, że badania nad ich syntezą i wykorzystaniem zostały w 2005 r. uhonorowane Nagrodą Nobla w dziedzinie chemii. Misją przedsiębiorstwa jest umiejętne czerpanie z potencjału katalizatorów metatezy olefin i wykorzystywanie go w celach komercyjnych dla dobra naszych klientów.

O projekcie

Produkcja rutenowych katalizatorów metatezy jest wieloetapowym procesem, w którym powstaje znacząca ilość odpadów zawierających duże ilości rutenu. Szacuje się, że na każdy kilogram rutenu wchodzącego w skład gotowego katalizatora, przypada kilogram rutenu, który musi być utylizowany.

Mając na uwadze zarówno ekologię jak i ekonomię produkcji rutenowych katalizatorów metatezy, zasadnym wydaje się zagospodarowanie powstałych odpadów pozwalające odzyskać zawarty w nich ruten. Celem niniejszego projektu jest opracowanie metody odzyskiwania rutenu z odpadów produkcyjnych powstałych podczas syntezy rutenowych katalizatorów metatezy i ponowne wykorzystanie tego metalu w produkcji.

W projekcie planowane jest wykorzystanie zarówno powszechnie znanych metod metalurgicznych, jak i technologii eksperymentalnych, tj. utleniania związków rutenu z zastosowaniem mikroplazmy wyładowania jarzeniowego typu APGD (ang. atmospheric pressure glow discharge).

Mimo wykorzystania nowoczesnych rozwiązań, fundamentalnym założeniem projektu pozostaje to, że cała procedura przetwarzania rutenu musi charakteryzować się prostotą i niskim kosztem prowadzenia procesu.

Wdrożenie opracowanej metody odzyskiwania rutenu pozwoli zmniejszyć koszty produkcji, a tym samym znacząco poprawić konkurencyjność cenową katalizatorów oferowanych przez przedsiębiorstwo.

Technologie wykorzystujące rutenowe katalizatory metatezy należą do stosunkowo drogich, co stanowi pewne ograniczenie w ich zastosowaniu w niektórych gałęziach przemysłu. Obniżenie ceny oferowanych katalizatorów przełożyłoby się na zwiększenie ich dostępności dla szerszej grupy odbiorców.

Co skłoniło naukowca i firmę do podjęcia współpracy?

Zarówno ruten jak i pozostałe pierwiastki z grupy platynowców (rod, pallad, osm, iryd i platyna) uznane zostały przez Komisję Europejską za jeden z surowców o strategicznym znaczeniu dla rozwoju europejskiej gospodarki (ang. critical raw materials, CRMs).

W związku z tym, cena rutenu będącego podstawowym surowcem do produkcji rutenowych katalizatorów metatezy, w ciągu ostatnich trzech lat wzrosła aż pięciokrotnie. Mając to na uwadze, jest zrozumiałym jak ważną rolę odgrywa zagospodarowanie poprodukcyjnych odpadów rutenowych. Wdrożenie wyników projektu pozwoliłoby znacząco zmniejszyć koszty produkcji katalizatorów metatezy, a obniżenie ich ceny może skutkować wzrostem sprzedaży i w konsekwencji szybszym rozwojem przedsiębiorstwa.

Z punktu widzenia naukowca, najcenniejszym walorem projektu jest podjęcie badań nad wykorzystaniem mikroplazmy wyładowania jarzeniowego typu APGD do utleniania związków rutenu.

Prowadzone prace będą miały tym większą wartość, że zostaną zrealizowane nie tyle w jednostce zajmującej się wyłącznie działalnością naukową, ale w przedsiębiorstwie gotowym wdrożyć wyniki badań do swojej działalności.

Reklama
Zobacz więcej wiadomości portalu wroclaw.pl Więcej wiadomości portalu wroclaw.pl Wróć na portal wroclaw.pl Logo wroclaw.pl