wroclaw.pl Akademicki Wrocław - studia i uczelnie wyższe we Wrocławiu Akademicki Wrocław logo
Pogoda we Wrocławiu temperatura powietrza wynosi 18°C
Link do portalu wroclaw.pl
Aby wyświetlić zawartość strony, zaakceptuj pliki cookie
Reklama

dr inż. Jacek Lewandowski - PRODUS S.A.: Opracowanie i pilotażowe wdrożenie systemu monitorowania procesu wegetacji za pomocą obrazowania wielospektralnego oraz metod fotogrametrycznych z wykorzystaniem lekkich bezzałogowych statków powietrznych (dronów).

Celem projektu jest opracowanie i pilotażowe wdrożenie zautomatyzowanego systemu monitorowania procesu wegetacji roślin przy wykorzystaniu dronów oraz kamer wielospekralnych dla potrzeb funkcjonowania zintegrowanego systemu zarządzania rolnictwem.

Reklama
Najważniejsze informacje (kliknij, aby przejść)

dr inż. Jacek Lewandowski

 Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

PRODUS S.A.

PRODUS SA posiada szerokie doświadczenie w dostarczaniu kompleksowych i pewnych rozwiązań szerokiego zakresu specjalistycznych usług, a także realizacji złożonych i technicznie zaawansowanych przedsięwzięć informatycznych z zakresu projektowania, wykonawstwa i serwisu sieci i systemów teleinformatycznych, systemów bezpieczeństwa, symulatorów i trenażerów na potrzeby cywilne i wojskowe.

O projekcie

Projekt zakłada pilotażową implementację zautomatyzowanych mechanizmów zbierania, przetwarzania i analizy danych  do celów wspomagania decyzji w procesie kontroli wegetacji roślin na przykładzie dużych gospodarstw rolnych.

Jednym z głównych problemów na drodze do zrównoważonego rozwoju, określanego też jako ekorozwój, współczesnych gospodarstw rolnych jest ocena ogólna, jak i szczegółowa stanu upraw w tym m.in. klasy pokrycia i użytkowania terenu, struktury upraw, czy choćby kondycji roślinności - ich stopień nawożenia czy dostępność wody. Stosowane obecnie metody analizy chemicznej gleby jak i teledetekcja satelitarna charakteryzują się dużą niedokładnością oraz wysokimi kosztami. Rozwiązanie, proponowane w ramach tego projektu, przyczyni się do obniżenia kosztów, poprawy dokładności oraz częstości pomiarów w trakcie procesu wegetacji roślin, co ma na celu wspomóc zrównoważone gospodarowanie m.in. areałem, nawozami sztucznymi, nawadnianiem, itp. i przyczynić się do bardziej ekologicznego jak i efektywnego procesu uprawy.

Współpraca ma też istotne znaczenie również w kwestii dydaktycznej realizowanej na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Wyniki oraz wiedza zdobyta pozwolą na rozwój oferty naukowo-dydaktycznej w tej dyscyplinie nauki i pozwolą na otwarcie nowych obszarów badawczych.

Co skłoniło naukowca i firmę do podjęcia współpracy?

Do podjęcia współpracy skłonił nas przede wszystkim pomysł na rozwiązanie zaproponowane w ramach tego projektu oraz wzajemna wiedza oraz doświadczenia, które się idealnie uzupełniają. Istotne dla rozwoju tego projektu jest wsparcie uzyskane w ramach programu Mozart, które pozwoli na wstępne przeanalizowanie problemu i przygotowanie wachlarzu rozwiązań.

Reklama
Zobacz więcej wiadomości portalu wroclaw.pl Więcej wiadomości portalu wroclaw.pl Wróć na portal wroclaw.pl Logo wroclaw.pl