wroclaw.pl Akademicki Wrocław - studia i uczelnie wyższe we Wrocławiu Akademicki Wrocław logo
Pogoda we Wrocławiu temperatura powietrza wynosi 27°C
Link do portalu wroclaw.pl
Aby wyświetlić zawartość strony, zaakceptuj pliki cookie
Reklama

Dr inż. Jacek Iwko - 3D Printers Sp. z o.o.: Zwiększenie możliwości sprzedażowych przedsiębiorstwa poprzez ocenę i analizę właściwości materiałowych oferowanych produktów

Tomasz Wysocki,

Firma HBOT 3D Wspiera innowacyjne podejście do procesów produkcyjnych i ogólną poprawę efektywności przedsiębiorstw przemysłowych.

Reklama
Najważniejsze informacje (kliknij, aby przejść)

Dr inż. Jacek Iwko

Politechnika Wrocławska

 

 

O firmie

Nasza historia rozpoczęła się w 2013 roku. Od tego czasu dostarczamy systemy wytwarzania addytywnego do wiodących firm przemysłowych z całego świata. Ta historia trwa nadal i zawsze opiera się na naszej misji – wspieramy innowacyjne podejście do procesów produkcyjnych i ogólną poprawę efektywności przedsiębiorstw przemysłowych poprzez dostarczanie najnowocześniejszych produktów i rozwiązań.

Niezawodność naszych produktów wynika z zastosowania najlepszych komponentów, a także z wielkiej staranności, jaką wkładamy w produkcję i montaż. Aby to zapewnić, 100% procesów projektowania i produkcji odbywa się w Europie. Nasz dział R&D stale udoskonala nasze produkty, aby sprostać najwyższym standardom jakości.

O projekcie

Projekt ma za zadanie stworzenie bazy danych szczegółowych właściwości materiałowych wyrobów otrzymywanych z wykorzystaniem filamentów oferowanych w sprzedaży przez przedsiębiorcę.

Znajomość właściwości mechanicznych i cieplnych wyrobów otrzymanych z filamentów polimerowych ma pierwszorzędne znaczenie dla inżyniera zajmującego się projektowaniem i wytwarzaniem wyrobu pod konkretne zastosowanie. Dotychczas na polskim rynku nie było profesjonalnego katalogu właściwości mechanicznych i cieplnych wyrobów otrzymywanych w technologii druku 3D techniką FDM.

Postanowiono zatem stworzyć partnerstwo na linii firma – naukowiec, zaplanować badania i wyznaczyć właściwości mechaniczne i cieplne wyrobów z oferowanych filamentów oraz stworzyć narzędzie wiedzy w postaci profesjonalnego katalogu oferowanych produktów zawierającego właściwości wyrobu, jakimi będzie charakteryzował się detal wytworzony z wykorzystaniem oferowanych przez przedsiębiorcę drukarek i filamentów. Byłaby to pierwsza tego typu baza danych w kraju.

Należy tu bowiem rozróżnić właściwości materiałowe samego filamentu od właściwości materiałowych wyrobów wykonanych technologią druku 3D z tych filamentów. Te pierwsze deklarowane są przez producenta filamentu, natomiast te drugie nie są znane, gdyż są bardzo zróżnicowane dla danego wyrobu w zależności od wykorzystanej drukarki 3D, stopnia wypełnienia wyrobu, średnicy dyszy oraz orientacji wydruku. I wyznaczeniu tej drugiej grupy właściwości poświęcone jest nasze partnerstwo.

Wyniki projektu posłużą do stworzenia profesjonalnego katalogu sprzedawanych filamentów do drukowania 3D, zawierającego najważniejsze właściwości mechaniczne i cieplne dla wyrobów wytworzonych z filamentów sprzedawanych przez przedsiębiorcę na drukarkach przez niego produkowanych, w zależności od stopnia wypełnienia wyrobu, średnicy dyszy drukarki oraz orientacji materiału podczas drukowania.

Przełoży się to na wzrost sprzedaży zarówno filamentów, jak również samych drukarek 3D, głównie z powodu posiadania przez przedsiębiorcę szczegółowej, profesjonalnej wiedzy w zakresie szeroko rozumianych właściwości wyrobów wytwarzanych z jego filamentów i na jego drukarkach 3D. Koszt wytworzenia samego katalogu jest znikomy, natomiast związany z tym wzrost wiedzy o sprzedawanych filamentach oraz wzrost znaczenia przedsiębiorstwa z tego tytułu na rynku branżowym w tej dziedzinie jest nie do przecenienia.

  1. Celem partnerstwa jest nawiązanie długotrwałej współpracy z przedsiębiorcą zarówno w kierunku nowych rozwiązań oraz wsparcia dla firmy przy rozwiązywaniu problemów technologicznych w dziedzinie oferowanych filamentów do druku 3D, jak również doskonalenia procesu kształcenia z wykorzystaniem nabytej podczas stażu wiedzy.  Zostanie to osiągnięte poprzez:
  2. Prowadzenie prac inżynierskich i magisterskich w dziedzinie wytwarzania i badania wyrobów z wykorzystaniem technologii drukowania 3D,
  3. Nauczanie studentów o procesie drukowania 3D oraz właściwościach wyrobów z tworzyw polimerowych wytwarzanych technologią druku 3D z wykorzystaniem nabytej podczas stażu wiedzy,
  4. Wykorzystanie otrzymanych wyników badań jako materiału dydaktycznego na potrzeby przeprowadzania wykładów oraz laboratoriów,
  5. Przygotowanie artykułów naukowych do czasopism naukowych oraz branżowych,
  6. Stworzenie planu praktyk dla studentów w przedsiębiorstwie,
  7. Umożliwienie konsultacji dla pracowników uczelni przez przedsiębiorcę w swojej siedzibie,
  8. Przygotowanie tzw. wykładów gościnnych, na których pracownicy przedsiębiorstwa przedstawią studentom Wydz. Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej aktualny stan wiedzy oraz wyzwania i problemy, z jakimi się zmagają.

Celem współpracy długoterminowej pomiędzy przedsiębiorcą a naukowcem jest opracowanie długoterminowego programu badawczego w dziedzinie nowych materiałów polimerowych do produkcji filamentów oraz nowych materiałów podporowych. Zakres prac wymienionych w niniejszym projekcie jest punktem wyjścia do kolejnych inicjatyw odnoszących się do powiększania asortymentu sprzedawanych produktów.

Co skłoniło naukowca i firmę do podjęcia współpracy?

Zaplanowane badania oraz wcześniejsze wykonanie próbek do badań były wielokrotnie planowane do wykonania przez Przedsiębiorcę, jednak z powodu braku odpowiedniego zaplecza technicznego (maszyny i aparaty do badań mechanicznych i cieplnych) oraz dużej czasochłonności tych badań (kilkanaście miesięcy pracy dla jednego pracownika) nie zostały dotychczas zrealizowane. Partnerstwo przedsiębiorstwo-naukowiec daje wreszcie realną możliwość zrealizowania tych badań, które nie zostały dotychczas w Polsce przeprowadzone w takiej skali i umożliwią osiągnięcie wymiernych korzyści nie tylko dla Przedsiębiorcy, ale również dla naukowca oraz jednostki naukowej, w której naukowiec jest zatrudniony.

Reklama
Zobacz więcej wiadomości portalu wroclaw.pl Więcej wiadomości portalu wroclaw.pl Wróć na portal wroclaw.pl Logo wroclaw.pl