ABC pasażera

Bilety podczas remontów, kontrole, awarie terminali w autobusach.

 

1. W związku z prowadzonymi pracami remontowymi na terenie Wrocławia, w razie zmiany przebiegu danej linii lub czasowego zawieszenia danej linii, bilety imienne na dwie dowolne linie zachowują swoją ważność. W sytuacji zmiany przebiegu poszczególnych linii można korzystać z linii przebiegających po "starej trasie" linii zakodowanych na karcie oraz na nowej trasie ustalonej dla danej linii. W sytuacji czasowego zawieszenia danej linii można korzystać z linii przebiegających po "starej trasie" linii zakodowanych na karcie. Zmianę numerów linii zakodowanych na wrocławskiej karcie miejskiej URBANCARD dokonują wyłącznie pracownicy Biura Obsługi Klienta Mennicy Polskiej S.A. (Wrocław, ul. Grabiszyńska 9, wejście od pl. Legionów).


2. Bilety jednorazowe, czasowe oraz bilety okresowe kodowane na URBANCARD są dostępne w ponad 100 terminalach samoobsługowych rozmieszczonych na terenie Wrocławia, w 800 terminalach mobilnych zamontowanych w pojazdach należących do MPK Sp. z o.o. oraz w 244 punktach należących do sieci sprzedaży Mennicy Polskiej S.A. Ponadto bilety jednorazowe i czasowe w formie tradycyjnej można nabyć w punktach tzw. "kontrahentów hurtowych", którzy należą do sieci sprzedaży Mennicy Polskiej. Bilety jednorazowe i czasowe można także nabyć przez telefon komórkowy.


3. Terminale mobilne zamontowane w pojazdach Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Sp. z o.o. służą do sprzedaży biletów jednorazowych i czasowych oraz do kodowania biletów okresowych zakupionych przez Internet.


4. W terminalach mobilnych (w pojazdach) bilety jednorazowe i czasowe można nabyć tylko przy użyciu karty płatniczej.


5. Bilet okresowy na dwie dowolne linie uprawnia do korzystania z dwóch wybranych linii, a także do korzystania z innych linii, których trasa przebiega w tym samym kierunku oraz wzdłuż trasy linii wskazanej na bilecie, tj. od przystanku oznaczonego tą samą nazwą rozpoczynającego wspólną trasę do ostatniego przystanku oznaczonego tą samą nazwą kończącego wspólną trasę, z wyłączeniem sytuacji wyjazdu i zjazdu do zajezdni. Zasada ta dotyczy również biletów semestralnych na dwie dowolne linie.

6. Linie tramwajowe o numerach 14 i 24 traktowane są jako jedna linia, zatem w przypadku biletu na dwie dowolne linie wystarczy zakodować jedną z nich.


7. Linie tramwajowe o numerach 0L i 0P oraz linie autobusowe o numerach 900L i 900P traktowane są jako jedna linia, zatem w przypadku biletu na dwie dowolne linie należy zakodować numer linii "0" lub "900".


8. W przypadku linii okresowych rozpoczynających się cyfrą "7.." (autobusowych i tramwajowych) brak jest możliwości zakodowania tych linii na wrocławskiej karcie miejskiej URBANCARD. Możliwe jest natomiast zakodowanie numeru linii, która została zawieszona bądź której trasa została zmieniona.


9. Bilet okresowy imienny na wszystkie linie normalne ważny jest również poza administracyjnymi granicami Wrocławia, ale tylko na liniach autobusowych, których numery rozpoczynają się cyfrą „1...".


10. Bilet okresowy na wszystkie linie (w tym bilet imienny 30-dniowy na dwie dowolne linie) ważny jest poza administracyjnymi granicami Wrocławia tylko na liniach autobusowych, których numery rozpoczynają się cyfrą „1..." lub „6...".


11. Ceny biletów na tzw. "przyspieszone linie autobusowe" odpowiadają cenom biletów na linie normalne.


12. Linie tramwajowe we Wrocławiu nie wykraczają poza administracyjne granice miasta.


13. Uprzednio skasowane w pojazdach należących do linii MPK bilety czasowe honorowane są na liniach, których numery rozpoczynają się cyfrą "9", wyłącznie w administracyjnych granicach Wrocławia.


14. Zasady korzystania z linii, których numery rozpoczynają się cyfrą "9..." regulują odrębne umowy zawarte na mocy porozumień międzygminnych pomiędzy Gminą Wrocław, a danym Przewoźnikiem świadczącym usługi przewozowe na obszarze Wrocławia oraz danej gminy ościennej.
Informacja dla pasażera dotycząca opłaty dodatkowej.

15. Informacja dla pasażera dotycząca opłaty dodatkowej

Kontroler wystawia wezwanie do zapłaty należności przewozowej i opłaty dodatkowej, gdy stwierdzi:
- brak ważnego biletu;
- innego dokumentu uprawniającego do przejazdu komunikacją miejską;
- dokumentu uprawniającego do ulgi.

W przypadku braku możliwości zakupu biletu w pojeździe z powodu biletomatu, kontroler pobiera opłatę za przejazd tzn. wystawia wezwanie do zapłaty i określa przyczynę (awaria biletomatu).
Gdy przyczyną braku biletu jest awaria biletomatu (czarny ekran lub komunikat na ekranie o awarii) opłata dodatkowa nie jest pobierana, pod warunkiem, że pasażer zapłaci należność przewozową w ciągu 7 dni od dnia wezwania. W przypadku nieuregulowania należności przewozowej w terminie 7 dni, dodatkowo naliczona zostanie opłata dodatkowa w kwocie 150 zł.

W pozostałych przypadkach braku ważnego biletu na przejazd, gdy pasażer powołuje się na biletomat, kontroler nie rozstrzyga o sprawności urządzenia. Wystawia wezwanie do zapłaty za należność przewozową i opłatę dodatkową, a pasażer składa reklamację za pośrednictwem specjalnego formularza na adres reklamacje@mpk.wroc.pl Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć MPK rozpatruje reklamację sprawdzając w Mennicy Polskiej, czy urządzenie było sprawne czy nie. Istnieją precyzyjne możliwości potwierdzenia sprawności biletomatu w każdej sekundzie jego pracy. Nie zwalnia to pasażera od uiszczenia opłaty za przejazd. W przypadku niepotwierdzenia zasadności reklamacji, obowiązuje opłata dodatkowa w wysokości 150 zł.

 

Kontakt:

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne, pasazer.mpk.wroc.pl/

Reklamacje i wnioski dotyczące działalności MPK Sp. z o.o. we Wrocławiu można składać :

  • telefonicznie pod numerami:71 321 72 71 lub 71 321 72 70

 

Informacje o Biurze Obsługi Pasażera

  • czynne od poniedziałku do czwartku od godziny 8.00 do 18.00, w piątki od 8.00 – 16.00.
  • INFOLINIA czynna jest dla Państwa od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-20.00 pod telefonami: 71 321 72 71, 71 321 72 70, 71 325 08 89

Kasa Główna MPK czynna jest w d poniedziałku do czwartku od godziny 8.00 do 18.00 a w piątki od 8.00 – 16.00

KONTAKT:

BIURO OBSŁUGI PASAŻERA
ul. B. Prusa 75-79
tel.: 71 321 72 71
e-mail: bop@mpk.wroc.pl

Udzieli informacji na temat: cen, rodzajów i zasad płatności za bilety; zgubionych przedmiotów, zasad kontroli biletów; opłatach dodatkowych za brak biletu; kontaktów, adresów oraz numerów kont do wpłat.

Zgłoś uwagę