ABC pasażera

Bilety podczas remontów, kontrole, awarie terminali w autobusach.


1.Bilety we wrocławskiej komunikacji miejskiej na terenie Wrocławia są dystrybuowane przez system URBANCARD.

2. W związku z prowadzonymi pracami remontowymi na terenie Wrocławia, w razie zmiany przebiegu danej linii lub czasowego zawieszenia danej linii, bilety imienne na dwie dowolne linie zachowują swoją ważność.

W sytuacji zmiany przebiegu poszczególnych linii można korzystać z linii przebiegających po "starej trasie" linii, na którą jest zakupiony bilet oraz na nowej trasie ustalonej dla danej linii. W sytuacji czasowego zawieszenia danej linii można korzystać z linii przebiegających po "starej trasie" linii, na którą jest zakupiony bilet. Zmianę numerów linii, na które jest zakupiony bilet dokonują w systemie URBANCARD wyłącznie pracownicy Biura Obsługi Klienta URBANCARD we Wrocławiu:

 • ul. Grabiszyńska 9, 53-501 Wrocław, godziny otwarcia: pn - pt: w godz. 8.00 – 18.00, sobota godziny otwarcia 9.00 - 14.00
 • ul Racławicka 2-4, 53-146 Wrocław, godziny otwarcia: pn - pt: w godz. 8.00 – 18.00
 • ul. Ładna 1c, 50-353 Wrocław, godziny otwarcia: pn - pt: w godz. 8.00 – 18.00
 • ul. Prusa 75-79, (Biuro Obsługi Pasażera MPK Wrocław), 50-316 Wrocław, godziny otwarcia: pn - czw 08.00-18.00; pt 08.00 - 16.00

3. Wszystkie rodzaje biletów można nabyć w 160 automatach biletowych rozmieszczonych na terenie Wrocławia, w około 200 punktach należących do sieci sprzedaży Mennicy Polskiej S.A. oraz przy użyciu aplikacji telefonicznej URBANCARD.

 • Bilety jednorazowe, czasowe, grupowe są dostępne w kasownikach zamontowanych we wszystkich pojazdach MPK Sp. z o.o. Ponadto bilety jednorazowe i czasowe w formie tradycyjnej można nabyć w punktach tzw. "kontrahentów hurtowych", którzy należą do sieci sprzedaży Mennicy Polskiej.

4. W kasownikach można zakupić bilety jednorazowe, czasowe i grupowe – wyłącznie w formie elektronicznej (nie wymagające skasowania).

 • Płatność jest realizowana przy użyciu karty płatniczej z funkcją PayPass lub kart URBANCARD EP, które zostały przygotowane z myślą o osobach, które nie korzystają z kart płatniczych. Karty URBANCARD EP (z funkcją elektronicznej portmonetki) są dostępne w Biurach Obsługi Klienta (karty imienne i na okaziciela) oraz w kioskach (karty na okaziciela) prowadzących dystrybucję biletów. Wykaz wszystkich punktów sprzedaży dostępny jest na stronie: URBANCARD

5. Bilet okresowy na dwie dowolne linie uprawnia do korzystania z dwóch wybranych linii, a także do korzystania z innych linii,

 • których trasa przebiega w tym samym kierunku oraz wzdłuż trasy linii wskazanej na bilecie, tj. od przystanku oznaczonego tą samą nazwą rozpoczynającego wspólną trasę do ostatniego przystanku oznaczonego tą samą nazwą kończącego wspólną trasę, z wyłączeniem sytuacji wyjazdu i zjazdu do zajezdni. Zasada ta dotyczy również biletów semestralnych na dwie dowolne linie.

6. Linie tramwajowe o numerach 14 i 24 traktowane są jako jedna linia,

 • zatem w przypadku biletu na dwie dowolne linie wystarczy zakodować jedną z nich.

7. Linie tramwajowe o numerach 0L i 0P traktowane są jako jedna linia,

 • zatem w przypadku biletu na dwie dowolne linie należy zakodować numer linii "0".

8. Brak jest możliwości zakupu biletów na zastępcze linie okresowe (autobusowe i tramwajowe) rozpoczynające się cyfrą "7..".

 • Możliwe jest natomiast zmiana numeru linii, która została zawieszona, bądź której trasa została zmieniona.

9. Linią 722 podróżować można posiadając bilet zakupiony na jedną z następujących linii: 102,3,10 lub 20.

 • Nie ma możliwości kodowania biletu okresowego na linię 722.

10. Bilety grupowe nie podlegają zwrotowi. 

 • Od 1 lipca do 31 grudnia 2021 r. nieskasowane bilety jednorazowe i czasowe mogą być zwracane bez pobierania dodatkowej opłaty manipulacyjnej.
 • Zwroty realizowane są przeze operatora systemu dystrybucji biletów w Biurach Obsługi Klienta URBANCARD.

11. Bilet okresowy na wszystkie linie (w tym bilet imienny 30-dniowy na dwie dowolne linie)

 • ważny jest poza administracyjnymi granicami Wrocławia tylko na liniach autobusowych, których numery rozpoczynają się cyfrą „1..." lub „6...".

12. Nie ma nocnych linii tramwajowych we Wrocławiu.

13. Miejskie linie autobusowe z pętlą w Leśnicy (obsługiwane przez innego przewoźnika niż MPK) nie mają kasowników z funkcją płatniczą na pokładzie.

14. Uprzednio skasowane w pojazdach należących do linii MPK bilety czasowe honorowane są na liniach, których numery rozpoczynają się cyfrą "9",

wyłącznie w granicach administracyjnych Wrocławia.

15. Zasady korzystania z linii, których numery rozpoczynają się cyfrą "9..."

regulują odrębne umowy zawarte na mocy porozumień międzygminnych pomiędzy Gminą Wrocław, a danym Przewoźnikiem świadczącym usługi przewozowe na obszarze Wrocławia oraz danej gminy ościennej.

16. Zasady korzystania z linii, których nr rozpoczynają się cyfrą „8...”, regulują odrębne Porozumienia międzygminne, pomiędzy Gminą Wrocław a gminami ościennymi.

Na podstawie Porozumień międzygminnych:

a) na liniach, które zaczynają się cyfrą 8... w administracyjnych granicach Miasta Wrocławia, honorowane są bilety okresowe tj. imienne, na okaziciela, aglomeracyjne imienne obowiązujące w komunikacji miejskiej Wrocławia.

b) pasażer może nabyć u danego Przewoźnika obsługującego linie 8... bilety aglomeracyjne, uprawniające Pasażera do korzystania z linii 8... na terenie Gminy ościennej oraz z komunikacji miejskiej Wrocławia.

c) pasażer dla potrzeb kontroli musi posiadać przy sobie potwierdzenie  zakupu biletu okresowego.

17. Duża Aglomeracja Wrocławska 

Wrocławski bilet zintegrowany składający się z imiennego biletu kolejowego POLREGIO oraz aglomeracyjnego imiennego biletu miejskiej komunikacji zbiorowej. Wysokość opłaty za kolejowy przejazd uzależniona jest od odległości pokonywanej trasy, opłata za przejazd wszystkimi liniami środkami komunikacji miejskiej w granicach Wrocławia wynosi: bilet normalny 96,00 zł, bilet ulgowy 48,00 zł.

 • bilet zintegrowany uprawnia do nieograniczonej liczby przejazdów drogą najkrótszą lub wskazaną na bilecie, między wszystkimi stacjami odcinka, na który został wydany, pociągami POLREGIO i Kolei Dolnośląskich oraz nieograniczonej liczby przejazdów na wszystkich liniach środkami komunikacji miejskiej w granicach Wrocławia,
 • bilet zintegrowany w ramach Dużej Aglomeracji Wrocławskiej obowiązuje w administracyjnych granicach Wrocławia oraz na obszarze ograniczonym stacjami: Strzelin, Jaworzyna Śląska, Wołów, Żmigród, Oleśnica, Jelcz-Laskowice, Oława, Malczyce, Trzebnica, do stacji znajdującej się na terenie Wrocławia (np. Wrocław Sołtysowice),
 • sprzedaż biletów zintegrowanych w ramach Dużej Aglomeracji Wrocławskiej odbywa się w wyznaczonych kasach biletowych POLREGIO.

18. Informacja dla pasażera dotycząca opłaty dodatkowej

Kontroler wystawia wezwanie do zapłaty należności przewozowej i opłaty dodatkowej, gdy stwierdzi:

 • brak ważnego biletu;
 • innego dokumentu uprawniającego do przejazdu komunikacją miejską;
 • dokumentu uprawniającego do ulgi.

W przypadku braku możliwości zakupu biletu w pojeździe z powodu nieprawidłowego działania kasownika, kontroler wystawia wezwanie do zapłaty w wysokości odpowiadającej cenie biletu jednorazowego i określa przyczynę (awaria kasownika).
Gdy przyczyną braku biletu jest nieprawidłowe działanie kasownika (czarny ekran lub komunikat na ekranie o awarii) opłata dodatkowa nie jest pobierana, pod warunkiem, że pasażer zapłaci należność przewozową w ciągu 7 dni od dnia wezwania. W przypadku nieuregulowania należności przewozowej w terminie 7 dni, naliczona zostanie opłata dodatkowa.

W pozostałych przypadkach braku ważnego biletu na przejazd, gdy pasażer powołuje się na nieprawidłowe działanie kasownika (inne niż wymienione wyżej), kontroler nie rozstrzyga o sprawności urządzenia. Wystawia wezwanie do zapłaty za należność przewozową i opłatę dodatkową, a pasażer składa reklamację za pośrednictwem specjalnego formularza na adres reklamacje@mpk.wroc.pl(ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć). MPK Sp. z o.o. rozpatruje reklamację sprawdzając w Mennicy Polskiej, czy urządzenie było sprawne czy nie. Istnieją precyzyjne możliwości potwierdzenia sprawności kasownika w każdej sekundzie jego pracy. Nie zwalnia to pasażera od uiszczenia opłaty za przejazd. W przypadku niepotwierdzenia zasadności reklamacji, obowiązuje opłata dodatkowa, która od 1 lipca 2021 r. stanowi:

1) 70-krotność ceny pełnego biletu czasowego 30-minutowego, gdy płatność opłaty dodatkowej następuje w terminie powyżej 7 dni - 210 zł
2) 60-krotność ceny pełnego biletu czasowego 30-minutowego, gdy płatność opłaty dodatkowej następuje w terminie do 7 dni - 180 zł

Czytaj też: Nowy cennik biletów MPK od 1 lipca 2021

Kontakt:

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne sp. z o.o., pasazer.mpk.wroc.pl/

Reklamacje i wnioski dotyczące działalności MPK Sp. z o.o. we Wrocławiu można składać :

 • telefonicznie pod numerami:71 321 72 71 lub 71 321 72 70

Informacje o Biurze Obsługi Pasażera

 • czynne od poniedziałku do czwartku od godziny 8.00 do 18.00, w piątki od 8.00 – 16.00.
 • INFOLINIA czynna jest dla Państwa od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-20.00 pod telefonami: 71 321 72 71, 71 321 72 70

Kasa Główna MPK czynna jest od poniedziałku do czwartku od godziny 8.00 do 18.00 a w piątki od 8.00 – 16.00

KONTAKT:

BIURO OBSŁUGI PASAŻERA
ul. B. Prusa 75-79
tel.: 71 321 72 71
e-mail: bop@mpk.wroc.pl

BOP udziela informacji na temat: cen, rodzajów i zasad płatności za bilety; zgubionych przedmiotów, zasad kontroli biletów; opłatach dodatkowych za brak biletu; kontaktów, adresów oraz numerów kont do wpłat.Zgłoś uwagę