3 czerwca – kontrola parkingowa

Lista ulic


Ulice objęte kontrolą:

  • Wybrzeże Pasteura
  • pl. Wróblewskiego – chodnik przy kościele
Zgłoś uwagę