Największy festiwal literacki w Europie Środkowej od 3 lipca we Wrocławiu

Miesiąc Spotkań Autorskich – ten festiwal literacki odbywa się w pięciu miastach jednocześnie: we Wrocławiu, Brnie, Ostrawie, Koszycach i Lwowie. W tym roku od 3 lipca do 2 sierpnia w każdym z ww. miejsc dojdzie do 62 spotkań z pisarzami i pisarkami, pochodzącymi z Polski, Czech, Słowacji i Ukrainy, a także z autorami z kraju–gościa honorowego, którym w tym roku jest Rumunia. 


Podczas nadchodzącej edycji Miesiąca Spotkań Autorskich, który we Wrocławiu ma swoją 9. odsłonę, organizatorzy wydarzenia chcą w możliwie najszerszy sposób przybliżyć współczesną literaturę rumuńską, stwarzając okazję do spotkania z najbardziej utalentowanymi prozaikami, dramaturgami i poetami i do zapoznaia się z ich dokonaniami.

W tym miejscu trzeba wymienić np. wielokrotnie nagradzanych rumuńskich pisarzy, jak np. Varujan Vosganian, Adrian Schiop, Lucian Dan Teodorovici, Ana Blandiana, Dumitru Crudu, Filip Florian czy Cătălin Dorian Florescu.

Co ważne, twórczość niektórych spośród zaproszonych, pochodzących z Rumunii gości – mimo uznania w kręgach literackich – nie była dotąd znana polskim czytelnikom, ponieważ nie doczekała się jeszcze przekładów na nasz język. Dlatego dla tych autorów to pierwsza okazja, by zaprezentować fragmenty swojej twórczości w nowym obszarze językowym. By tak się stało, na potrzeby również tego MSA powstało wiele tłumaczeń na język polski).

Pełny program wydarzenia we Wrocławiu, w dwóch miejscach festiwalowych, czyli Mediatece przy pl. Teatralnym i klubie Proza przy Przejściu Garncarskim, prezentujemy poniżej:

20. Miesiąc Spotkań Autorskich

20. Miesiąc Spotkań Autorskich

Kluby dyskusyjne / Spotkania z autorami
Termin od 2 lipca 2019 do 1 sierpnia 2019

Miejsce Wrocław - różne lokalizacje wg programu dnia

Zobacz


Co nowego w literaturze środkowo- i wschodnioeuropejskiej

Program tegorocznego MSA obfituje również w spotkania z pisarzami polskimi, czeskimi, słowackimi i ukraińskimi, dzięki temu będzie można przekonać się, jakie panują obecnie nowe tendencje w literaturze Europy Środkowo-Wschodniej.

W związku z tym, swoje czytania będą mieli podczas konfrontacji z czytelnikami m.in.: Maciej Płaza, Małgorzata Rejmer, Waldemar Bawołek, Weronika Murek, Olga Hund, Łukasz Zawada, Olga Drenda, Tereza Semotamová, Erik Šimšík, Petr Borkovec, Pavel Kolmačka, Kateryna Kalytko czy Petro Jacenko.

Z historyczno-politycznym przełomem w tle...

Rok 2019 dla naszego obszaru geograficznego jest szczególny. Teraz bowiem przypada przypada 30. rocznica wydarzeń roku 1989, przełomowego w historii wszystkich państw, które uczestniczą w Miesiącu Spotkań Autorskich.

I trzeba w tym miejscu wymienić: pierwsze demokratyczne wybory parlamentarne w Polsce, aksamitną rewolucję w Czechosłowacji czy pełne dramatycznych zdarzeń obalenie ustroju komunistycznego w Rumunii.

Spotkania z pisarzami będą stanowić dobrą okazję do refleksji na temat tych ostatnich trzech dekad w regionie: przemian społecznych, sytuacji kultury i literatury oraz rozliczeń z historią. Zwłaszcza że wielu spośród uczestniczących w Miesiącu poetów, prozaików, historyków i także piszących polityków właśnie na takich problemach – po części lub całkowicie – skupiło własną twórczość.

Paweł Szroniak*: Przegląd literatury polskiej

Miesiąc Spotkań Autorskich bywa nazywany największym festiwalem literackim w Europie Środkowo-Wschodniej i rzeczywiście – ilość wydarzeń, które znajdują się w jego programie może przyprawiać o zawrót głowy.

Trzeba jednak pamiętać, że odbywa się on równolegle w czterech krajach regionu, a zatem pełni funkcję misyjną, zapoznając czytelników z najciekawszymi zjawiskami we współczesnej literaturze czeskiej, słowackiej, ukraińskiej i polskiej.

Maciej Płaza, 3 lipca, godz. 19.00, Mediateka

Przygotowywanie tak obszernej prezentacji polskiego pisarstwa jest sporym wyzwaniem, jeśli chce się uwzględnić pełny przegląd pola literackiego – z całym jego zróżnicowaniem instytucjonalnym i gatunkowym.

Wymaga to opracowania skutecznych metod określających „złotą proporcję” między autorami literatury popularnej o stabilnej pozycji na rynku wydawniczym a twórcami bardziej niekonwencjonalnych form tekstu, stale pracujących z czytelniczymi oczekiwaniami wobec twórczości wysokoartystycznej.

Waldemar Bawołek, 1 sierpnia, godz. 19.00, klub Proza

Program festiwalu został zorganizowany w ramach uzupełniających się bloków poświęconych literaturze gatunkowej, różnym formom literatury faktu (eseistyka i reportaż) oraz ambitnej beletrystyki.

Celem jest uchwycenie zarówno dominujących tendencji, jak i nowych prądów, które pojawiły się w ostatnich latach.

Pozwala to spojrzeć na literaturę polską w kontekście szerszym – środkowoeuropejskim, pokazując tym samym ewolucję kultury całego regionu, coraz wyraźniej odchodzącej od mitów patronujących jej przez dziesięciolecia.

Jakub Kornhauser, 2 sierpnia, godz. 19.00, Mediateka

Tegoroczna edycja Miesiąca Spotkań Autorskich daje czytelnikom możliwość zapoznania się z twórczością pisarzy, o których szczególnie dużo się mówiło w ostatnich miesiącach – co znalazło swoje potwierdzenie w tekstach krytycznych i nominacjach do prestiżowych nagród.

Weronika Murek, 10 lipca, godz. 19.00, Mediateka

Niewątpliwie jednym z bardziej doniosłych wydarzeń 2018 roku było przyznanie Literackiej Nagrody Europy Środkowej „Angelus” polskiemu twórcy (po raz pierwszy w historii nagrody!).

Laureatem został Maciej Płaza – prozaik i tłumacz należący do grona nielicznych autorów, którzy potrafią w oryginalny sposób czerpać z kanonu modernistycznej prozy (chociażby tej spod znaku Williama Faulknera).

Jego „Robinson w Bolechowie” – rodzaj powieści-fresku cechuje się bogactwem narracyjnym i leksykalnym, a także psychologiczną głębią.

Jest też jedną z najciekawszych manifestacji tzw. nurtu wiejskiego we współczesnej literaturze polskiej (podobnie jak „Skoruń”, wcześniejszy tom opowiadań Płazy), plasującą się na tym samym poziomie artystycznym, co książki Wiesława Myśliwskiego („Kamień na kamieniu”, „Widnokrąg”) czy Tadeusza Nowaka („A jak królem, a jak katem będziesz”).

Olga Hund, 20 lipca, godz. 19.00, Mediateka

Jeśli możemy obecnie mówić o jakichś unikalnych zjawiskach literackich, to takim zjawiskiem jest Waldemar Bawołek. W ostatnich latach był on dwukrotnie nominowany do Nagrody Literackiej Gdynia (2015 – za powieść „To, co obok”; 2018 – za „Echo słońca”), lecz mimo to funkcjonował w wąskiej niszy, będąc uznawanym za autora oryginalnego, lecz hermetycznego.

Dopiero obecny rok można uznać za prawdziwy renesans jego twórczości – ukazały się już dwie książki („La petite mort” i „Bimetal”), które zostały przychylnie zrecenzowane w mainstreamowych mediach, co jest potwierdzeniem rosnącego zainteresowania tą niezwykle wymagającą prozą.

Pochodzący z Ciężkowic w Małopolsce pisarz w swoich kolejnych tekstach problematyzuje małomiasteczkową codzienność, wykorzystując złożone formy narracyjne.

Kunsztownie budowane zdania rządzą się logiką snu, gubiąc tym samym ciągi przyczynowo-skutkowe na rzecz jukstapozycji wyrazistych obrazów.

Łukasz Zawada, 5 lipca, godz. 19.00, Mediateka

W podobnych ramach można usytuować twórczość Jakuba Kornhausera – poetę, tłumacza i literaturoznawcę, który w 2016 r. został uhonorowany Nagrodą im. Wisławy Szymborskiej za tom „Drożdżownia”.

Krakowski autor w swoich krótkich utworach w konsekwentny sposób stosuje awangardowe techniki zaburzania referencji tekstu polegające na zderzaniu ze sobą różnych rejestrów języka, pól znaczeniowych.

Widać w tym odwołania do poematów prozą Maxa Jacoba czy „bajek” Zbigniewa Herberta znanych z tomu „Hermes, pies i gwiazda”, ale nade wszystko – mnogość tropów charakterystycznych dla wschodnioeuropejskiego surrealizmu (czeskiego, rumuńskiego, serbskiego).

Nowa książka Kornhausera, zatytułowana „Dziewięć dni w ścianie” jest popisem lingwistycznego flow, a poszczególne zdania układają się w niepokojące wizje późnokapitalistycznego świata po katastrofie.

Zygmunt Miłoszewski, 7 lipca, godz. 19.00, Mediateka

W maju bieżącego roku ukazał się też długo oczekiwany zbiór dramatów Feinweinblein Weroniki Murek, pisarki, która kilka lat temu wzbudziła aplauz wśród krytyków zbiorem opowiadań „Uprawa roślin południowych metodą Miczurina”.

Jej teksty przeznaczone dla teatru zachowują szereg cech powodujących, iż jej proza miała taką siłę oddziaływania.

Przede wszystkim jest to wyjątkowy słuch językowy – taki stopień rafinowania polszczyzny, iż zaczyna nabierać dialogowej wyrazistości.

Owa umiejętność wywoływania efektu dziwności jest przez autorkę wykorzystywana także do kreowania świata przedstawionego i kreślenia psychologii postaci.

Murek potrafi w znakomity sposób wprowadzać elementy groteski na wielu piętrach swoich tekstów, co jest ewidentnym dowodem przyswojenia sobie kanonicznych dokonań teatru absurdu (w szczególności utworów Samuela Becketta, Eugène’a Ionesco i Sławomira Mrożka).

Olga Drenda, 18 lipca, godz. 19.30, klub Proza

Ważnym punktem programu są spotkania z głośnymi debiutantami – Olgą Hund i Łukaszem Zawadą, zwłaszcza że oboje zostali w tym roku nominowani do Nagrody im. Witolda Gombrowicza (warto dodać, iż Zawada był również nominowany do Paszportów „Polityki”).

Małgorzata Rejmer, 14 lipca, godz. 19.00, Mediateka

„Psy ras drobnych” Olgi Hund to utwór stylizowany na pamiętnik z pobytu w szpitalu psychiatrycznym. Autorka nadaje tej relacji bezpośredni charakter, operując fragmentem i prostymi konstrukcjami zdaniowymi. Wyraźnie koncentruje się na intensyfikacji doświadczeń.

Sam temat choroby oczywiście jest jednym z centralnych toposów nowoczesnego pisarstwa, lecz książka Hund w oryginalny sposób oddaje pacjentom należną im podmiotowość, co pozwala traktować książkę w kategoriach literatury zaangażowanej.

 

Łukasz Orbitowski, 4 lipca, godz. 19.00, klub Proza

Z kolei Zawada we „Fragmentach dziennika SI” dotyka problemu autorstwa w dobie cyfrowej, przenosząc teorie transhumanistyczne w sferę literackiej kreacji.

Rzekomo wygenerowany przez sztuczną inteligencję tekst jest błyskotliwą lekcją stylu, przywodzącą na myśl najlepsze dokonania postmodernizmu, a jednocześnie stanowiąc intrygującą prowokację intelektualną, która nie pozostawia czytelnika obojętnym.

Bolesław Chromry, 13 lipca, godz. 19.00, Mediateka

Wspomniani powyżej pisarze to zaledwie część bogatego programu poświęconego prezentacji polskiej literatury – całość obejmuje 16 autorów, którzy będą mieli spotkania we Wrocławiu.

Pośród zaproszonych gości znaleźli się też: Zygmunt Miłoszewski, Olga Drenda, Małgorzata Rejmer, Łukasz Orbitowski, Bolesław Chromry, Marek Krajewski, Hubert Klimko-Dobrzaniecki, Bogumił Luft, Kamil Bałuk i Łukasz Galusek.

* Paweł Szroniak – kurator i literaturoznawca. Od 2013 r. organizuje autorski cykl koncertów „Rozkurz”, poświęcony muzyce eksperymentalnej. Do jego głównych zainteresowań badawczych należą: historia ruchów awangardowych, small music, tendencje konceptualne w sztuce współczesnej oraz niestandardowe sposoby notacji muzycznej, zwłaszcza partytury tekstowe. Mieszka i pracuje we Wrocławiu.

Tomasz Grabiński*: Pisarze i pisarki z Czech i Słowacji

Festiwal Miesiąc Spotkań Autorskich, który powstał przed dwudziestoma laty w Brnie, stanowi tradycyjnie okazję do spotkań z autorkami i autorami z Czech i Słowacji. W tym roku przyjedzie ich do Wrocławia dziesięcioro, reprezentanci różnych pokoleń i gatunków literackich.

Pavel Kolmačka, 8 lipca, godz. 19.00, Mediateka

Większość tych autorów nie była jeszcze tłumaczona na polski i będzie to pierwsza okazja, by ich poznać. Swoją poezję zaprezentują Czesi Pavel Kolmačka i Petr Borkovec oraz Słowak Erik Šimšík, który zajmuje się też sprowadzaniem kawy z Afryki.

Pojawi się Tereza Semotamová, tłumaczka z niemieckiego, która ostatnio wydała bardzo dobrze przyjętą w Czechach powieść „W szafie”.

Petr Borkovec, 27 lipca, godz. 19.00, Mediateka

Kwestie związane z życiem za granicą, poczucie wykorzenienia i rozczarowania są też bliskie drugiej czeskiej autorce – Magdalénie Platzovej.

Z kolei Milo Janáč i Václav Kostelanski to nowi interesujący twórcy słowackiej literatury. W tym przypadku należy się przygotować na czarny humor i świat podrzędnych lokali gastronomicznych.

Erik Šimšík, 25 lipca, godz. 19.00, klub Proza

Podczas MSA pojawi się też trójka autorów, których książki są dostępne po polsku. Pavol Rankov to słowacki laureat przyznawanej we Wrocławiu Literackiej Nagrody Europy Środkowej Angelus z 2014 r. za powieść „Zdarzyło się pierwszego września albo kiedy indziej” (przeł. Tomasz Grabiński).

Bohaterem jego najnowszej powieści Legenda o języku jest Jan Nepomucen, ksiądz katolicki i popularny święty – jego podobno największy pomnik znajduje się na wrocławskim Ostrowie Tumskim.

Pavol Rankov, 19 lipca, godz. 19.00, Mediateka

Losami innego księdza, zamęczonego przez czechosłowacką Służbę Bezpieczeństwa pod koniec lat 40. XX wieku, zainteresował się Miloš Doležal – poeta, publicysta radiowy i miłośnik Polski.

Książka „Jakby nam już dzisiaj przyszło umrzeć. Dramat życia, kapłaństwa i męczeńskiej śmierci czyhoskiego proboszcza ks. Josefa Toufara” (przeł. Andrzej Babuchowski) ukazała się po polsku wiosną br.

Miloš Doležal, 15 lipca, godz. 19.00, Mediateka

I wreszcie Alexandra Salmela – Słowaczka, która pisze po fińsku. Z jej powodu zmieniano nawet regulaminy dwóch nagród literackich – w Finlandii i na Słowacji.

Po polsku ukazał się jej debiut „27, czyli śmierć tworzy artystę” (przeł. Iwona Kiuru). Jej najnowsza książka to „Antybohater” – rzecz o Utopii, krainie, w której panuje ekologiczny socjalizm.

Alexandra Salmela, 30 lipca, godz. 19.00, Mediateka

Tomasz Grabiński – tłumacz z języków czeskiego i słowackiego, moderator podczas wydarzeń Miesiąca Spotkań Autorskich. Zdobywca nagrody Angelusa za tłumaczenie książki Pavla Rankova „Zdarzyło się pierwszego września (albo kiedy indziej”).

Joanna Kornaś-Warwas*: Współczesna literatura rumuńska w przekładach

Pod koniec ubiegłego stulecia Rumunia kojarzyła się przeciętnemu Polakowi prawie wyłącznie z Drakulą, a literatura rumuńska z fikcyjną postacią wampira, wykreowaną przez Brama Stokera i wzmocnioną przez hollywoodzki obraz choćby w reżyserii Francisa Forda Coppoli.

Innym mocnym symbolem pozostawała współczesna wersja „krwiopijcy” – dyktatora Nicolae Ceaușescu, ucieleśniającego najokrutniejszy wymiar komunizmu.

Lucian Dan Teodorovici, 22 lipca, godz. 20.30, Mediateka

Z czasem owo powszechne wyobrażenie Rumunii jako krainy, która zaczyna się i kończy na owianej mroczną legendą Transylwanii, dopełniło inne, wyłaniające się z esejów Stasiuka, nęcących opisami rumuńskich peryferii i jakże kuszącym (ale tylko z nazwy) Babadag.

Polacy, którzy już dawno przemierzyli Rumunię „śladami Drakuli” teraz ruszyli na południe, w okolice delty Dunaju, by przekonać się o tym, co dla uważnego czytelnika było wiadome od początku – że w podroży do Babadag nie liczy się cel, lecz droga! 

Dan Lungu, 25 lipca, godz. 20.30, klub Proza

Jeszcze dwie dekady temu współczesna literatura rumuńska była praktycznie nieobecna w Polsce. Jedynymi słynnymi pisarzami, znanymi raczej w wąskich kręgach intelektualistów, pozostawali prawie wyłącznie Emil Cioran, Mircea Eliade i Eugène Ionesco.

W 2000 r. „Literatura na Świecie” poświęciła cały numer współczesnej prozie i poezji rumuńskiej, ale przekłady były nadal rzadkością. Zwykle ukazywała się jedna, może dwie rumuńskie książki rocznie w wydawnictwie Pogranicze, któremu zawdzięczamy po polsku m.in. prozę Normana Manei.

Svetlana Cârstean, 14 lipca, godz. 20.30, Mediateka

Swoistym wydarzeniem było pojawienie się rumuńskich pisarzy w serii Inna Europa Inna Literatura wydawnictwa Czarne, które z założenia proponowało czytelnikom „literaturę świetną, choć rzadko na polskim rynku obecną”, a wspomnianą serię reklamowało jako „literackie safari w krainach, o których prawie nic nie wiadomo”.

Ukazał się w niej jeden z najbardziej rozpoznawalnych w świecie współczesnych pisarzy rumuńskich – Mircea Cărtărescu, a także Simona Popescu, Dan Lungu czy bracia Filip i Matei Florianowie.

Varujan Vosganian, 19 lipca, godz. 20.30, Mediateka

Mimo lekkiego ożywienia w przekładach, związanego z pojawieniem się młodego pokolenia tłumaczy, w latach 2000-2015 na polskim rynku wydawniczym ukazało się niespełna 30 rumuńskich książek.

Przełomowy dla literatury rumuńskiej okazał się rok 2016 – Ana Blandiana została uhonorowana gdańską Nagrodą Europejski Poeta Wolności, a Varujan Vosganian otrzymał we Wrocławiu Literacką Nagrodę Europy Środkowej „Angelus” i Nagrodę im. Natalii Gorbaniewskiej.

Był to również rok, w którym na polskim rynku ukazało się aż 10 rumuńskich tytułów! Od tamtego czasu w Polsce ukazuje się 10-15 rumuńskich książek rocznie, przede wszystkim w wydawnictwach Amaltea, Książkowe Klimaty i Universitas, które mają serie dedykowane rumuńskiej literaturze. To ostatnie publikuje co roku pięć książek w serii „Rumunia dzisiaj”.

Filip Florian, 11 lipca, godz. 20.30, klub Proza

O czym opowiadają rumuńscy pisarze? Doświadczenia jednej z najcięższych form komunizmu, z jego absurdami, represjami, więzieniami i wreszcie najkrwawszą z rewolucji ze wszystkich krajów bloku wschodniego, musiały zostawić ślad w literaturze.

Po 1989 r. pojawiła się potrzeba opowiedzenia o okrucieństwach reżimu, rozprawienia się z traumami i wszechobecną Securitate, niektórzy potrzebowali nawet dwóch dekad, by znaleźć właściwe środki wyrazu.

Terror tajnej policji to powracający motyw urodzonej w rumuńskim Banacie noblistki Herty Müller, ale też temat podejmowany przez wielu rumuńskich pisarzy.

Jednym z nich jest laureat Nagrody im. Gorbaniewskiej z 2015 roku, Lucian Dan Teodorovici (tłustym drukiem wyróżniono autorów, którzy wezmą udział w MSA), który w powieści „Matei Brunul” opowiada o „fenomenie z Pitești”.

Gianina Carbunăriu, 27 lipca, godz. 20.30, Mediateka

Niejako na przeciwnym biegunie do mrocznych historii znajduje się skrząca humorem powieść Dana Lungu „Jestem komunistyczną babą!”. Autor wziął na warsztat problem wszechobecnej nostalgii za komunizmem.

Jeszcze inne spojrzenie na doświadczenie komunizmu jako dziedzictwa kulturowego, pokoleniowego prezentuje poetka Svetlana Cârstean między innymi w eksperymentalnym projekcie TRADO, zrealizowanym wraz ze szwedzką poetką Atheną Farrokzad.

Ana Blandiana, 12 lipca, godz. 20.30, Mediateka

Nie dziwi fakt, że w kraju, w którym tak silnie manipulowano historią i próbowano zawłaszczyć ją na cele władzy, historia powraca jako silne tło wielu wspaniałych powieści.

Jedną z ważniejszych książek współczesnej literatury pozostaje doceniona we Wrocławiu „Księga szeptów” Varujana Vosganiana, opowiadająca o traumie ludobójstwa Ormian, ale nie tylko.

To także historia Rumunii widziana z perspektywy zamieszkującej ją mniejszości, zapis przemian społecznych z chwilą nastania komunizmu i świadectwo powstań rumuńskich chłopów przeciwko kolektywizacji.

Silne historyczne tło odnajdziemy też w „Dniach króla” Filipa Floriana.

Ioana Nicolaie, 23 lipca, godz. 20.30, Mediateka

Rumuńska literatura nie karmi się jednak wyłącznie traumami. Wspomniany Dan Lungu, socjolog z zawodu, zaskakuje uważnością i uwrażliwieniem na problemy rumuńskiego społeczeństwa.

W niedawno wydanej powieści „O dziewczynce, która bawiła się w Boga” opisuje powszechny w Rumunii dramat dzieci „osieroconych” wskutek emigracji zarobkowej rodziców – wychowywanych prawie wyłącznie przez dziadków.

Równie celną obserwatorką rumuńskich przemian jest dramaturżka Gianina Carbunăriu, tworząca teatr społecznie zaangażowany.

Simona Popescu, 8 lipca, godz. 20.30, Mediateka

Dzisiejsza rumuńska literatura obfituje w ciekawe kobiece głosy i mocne kobiece bohaterki. To między innymi goszczące na MSA Ana Blandiana, Svetlana Cârstean, Ioana Nicolaie, Simona Popescu czy Tatiana Țîbuleac, która za swoją drugą powieść otrzymała w tym roku Nagrodę Literacką Unii Europejskiej.

Kilka lat wcześniej tą samą nagrodą została wyróżniona Ioana Pârvulescu za powieść „Życie zaczyna się w piątek”. Wkrótce ukaże się po polsku nowa książka autorki pt. „Niewinni” – autobiograficzna opowieść o dzieciństwie i dorastaniu w Braszowie, po lekturze której czytelnik chce natychmiast odwiedzić to urokliwe miasto.

Tatiana Țîbuleac, 29 lipca, godz. 20.30, Mediateka

Pasja do literatury, miłość do poezji to temat „Bliskości” Marina Mălaicu-Hondrari. Książka doczekała się ekranizacji, do kin wchodzi właśnie film „Parking” w reżyserii Tudora Giurgiu na podstawie scenariusza samego autora.

To okazja, by wspomnieć, że na MSA nie zabraknie silnej reprezentacji rumuńskich poetów, w tym autora, który był prototypem powieściowego The Greata.

Ioana Pârvulescu, 17 lipca, godz. 20.30, Mediateka

Miesiąc Spotkań Autorskich to wspaniałe wydarzenie dla miłośników literatury. Mam nadzieję, że wyruszycie państwo z nami w tę literacką podróż, która nie będzie tylko „safari” w poszukiwaniu egzotyki, ale bliskim spotkaniem, które ma szansę przerodzić się w fascynującą znajomość i pragnienie bliższego poznania.

Marin Mălaicu-Hondrari, 26 lipca, godz. 20.30, Mediateka

* Joanna Kornaś-Warwas – tłumaczka literatury rumuńskiej i lektorką języka rumuńskiego. Laureatka Nagrody Literackiej Miasta Gdańska za przekład tomu wierszy „Moja ojczyzna A4” Any Blandiany oraz Literackiej Nagrody Europy Środkowej „Angelus” za przekład „Księgi szeptów” Varujana Vosganiana. W 2017 r. uhonorowana Nagrodą dla Tłumacza przyznawaną przez rumuńskie czasopismo kulturalno-literackie „Observator cultural”.

 Zdjęcia: mat. prasowe MSAZgłoś uwagę