14-26 marca: zmiany w ruchu we Wrocławiu

Między 14 a 26 marca kierowców czekają zmiany w organizacji ruchu we Wrocławiu. Najwięcej będzie ich na południu miasta. 


Pl. Wróblewskiego - wymiana bramownicy

14 marca rozpoczęły się prace przy demontażu bramownicy drogowskazowej (jedna podpora znajduje się na peronie przystankowym, druga na ścieżce rowerowej), zlokalizowanej nad jezdnią prowadzącą ruch w kierunku do ul. Traugutta. Rozbiórka konstrukcji wymaga lokalnego zajęcia lewego i prawego pasa w obrębie obydwu podpór. Prace będą wykonywane wyłącznie w porze nocnej oraz - ewentualnie - w dni wolne od pracy.

Po demontażu bramownicy wykonawca przystąpi do wylania fundamentu pod nową konstrukcję - słup z wysięgnikiem, który nie będzie zajmował ścieżki rowerowej. Szacowany termin ukończenia wszystkich prac to maj/czerwiec br.  ze względu na fakt, iż roboty mają być realizowane wyłącznie w nocy lub dni wolne. 

Ul. Ołtaszyńska - ruch wahadłowy na skrzyżowaniu z ul. Maczka

Z dniem 18 marca na skrzyżowaniu Ołtaszyńska/ Maczka zostanie wprowadzony ruch wahadłowy  dla potrzeb wykonania prac przy studni kanalizacyjnej oraz kanale zlokalizowanymi w osi jezdni ul. Ołtaszyńskiej. Prace na skrzyżowaniu potrwają kilka tygodni, ruchem sterować będzie tymczasowa sygnalizacja świetlna. Wspomniane zajęcie jezdni związane jest z tocząca się przebudową ulicy Maczka na odcinku od nr 50 do Ołtaszyńskiej, wraz ze skrzyżowaniem z ul. Ołtaszyńską, którego efektem będzie budowa docelowej sygnalizacji świetlnej. Inwestycja zakończy się w maju br. 

Ul. Wojszycka - wyłączenie ruchu na odcinku od Porzeczkowej do Agrestowej

Z dniem 18 marca ulica Wojszycka na odcinku od Porzeczkowej do Agrestowej zostanie wyłączona z ruchu tranzytowego. Przejazd po wspomnianym odcinku, zawężonym do połowy jezdni, będzie możliwy wyłącznie dla autobusów MPK oraz mieszkańców przyległych posesji. Objazd dla ruchu tranzytowego został wyznaczony ulicą Agrestową. Zmiana organizacji ruchu na ul. Wojszyckiej  jest związana z przebudową ulic Ołtaszyńskiej i Wojszyckiej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Ołtaszyńską (budowa mini ronda). 

Skrzyżowanie Ołtaszyńska/Stajenna/Malinowa - zamknięcie dla ruchu 

Dla potrzeb włączenia studni do kanału deszczowego, zlokalizowanych w centrum skrzyżowania, od nocy 24/25 do nocy 26/27 marca zostanie ono wyłączone z ruchu. Prace realizowane na skrzyżowaniu są związane z modernizacją ul. Ołtaszyńskiej. Docelowo skrzyżowanie będzie wyniesione, podobnie jak wszystkie pozostałe skrzyżowania na odcinku objętym inwestycją (do ul. Wojszyckiej).Zgłoś uwagę