Znamy zwycięzców plebiscytu „Wrocław bez Barier”

Zakończyła się 10. edycja plebiscytu „Wrocław bez Barier”, który ma na celu uhonorowanie inicjatyw, działań i przedsięwzięć, które przyczyniają się do wsparcia osób z niepełnosprawnościami.

  • Wrocław bez Barier

    fot. Jakub Stolarski


„Wrocław bez barier” to przedsięwzięcie, zainaugurowane w 2010 roku przez Bartłomieja Skrzyńskiego, rzecznika prezydenta Wrocławia ds. Osób Niepełnosprawnych, który zmarł we wrześniu br. Od dwóch lat organizatorem plebiscytu jest Fundacja „Potrafię Pomóc”.

Certyfikaty przyznawane są w czterech kategoriach: „Miejsce dostępne dla wszystkich”, „Działania innowacyjne w zakresie powszechnej dostępności”, „Integracja społeczna” i „Społeczna odpowiedzialność biznesu”. Przyznaje je kapituła, w skład której wchodzą: przedstawiciel Urzędu Miejskiego Wrocławia, Magdalena Kokot - siostra Bartłomieja Skrzyńskiego, Adam Komar - prezes Fundacji „Potrafię Pomóc” oraz laureaci poprzedniej edycji konkursu.

– Chcemy nagrodzić te osoby i instytucje, które przełamują bariery w dostępności dla osób niepełnosprawnych – mówi Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia. – Od lat budujemy Wrocław jako miasto przyjazne dla ludzi z niepełnosprawnościami. Dlatego w sposób szczególny doceniamy tych, którzy w swojej działalności wyróżniają się wyjątkową wrażliwością społeczną.

W tym roku zwycięzcą w kategorii „Miejsce dostępne dla wszystkich” został Stadion Olimpijski i Wrocławskie Towarzystwo Sportowe S.A. za umożliwienie uczestniczenia w wydarzeniach sportowych osobom z niepełnosprawnościami.

W kategorii „Integracja społeczna” nagrodę otrzymała Fundacja Ewangelickie Centrum Diakonii i Edukacji im. Marcina Lutra i jej prezes Robert Sitarek  za innowacyjne działania na rzecz integracji społecznej osób z niepełnosprawnościami.

Z kolei w kategorii „Społeczna odpowiedzialność biznesu” laureatką została Agnieszka Han, prezes Fundacji Hasco Lek i firma Hasco Lek za wieloletnie zaangażowanie i przykład dobrych praktyk w sferze działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

Tym razem w tej samej kategorii wręczono także wyróżnienie Adrianowi Furmanowi, prezesowi AF Sp. z o.o. za wieloletnie zaangażowanie na rzecz aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami oraz postawę godną społecznej odpowiedzialności biznesu.

W kategorii „Działania innowacyjne z zakresie powszechnej dostępności” nagrodzony został wrocławski oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – za nowatorskie i kompleksowe rozwiązania w likwidowaniu barier i kształtowaniu miejsca dostępnego dla wszystkich.Zgłoś uwagę