Znani wrocławianie

Ryszard Pollak (zm. 25 października 2014)

SNestor polskiego dziennikarstwa, pionier prasy dolnośląskiej, współtwórca wrocławskiego oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, jego dwukrotny prezes i członek Zarządu Głównego. Współzałożyciel m.in. „Konkretów" „Wiadomości", „Wieczoru Wrocławia", a także wrocławskiego Klubu Dziennikarza. Pracował również w redakcjach: „Odry", „Gazety Robotniczej", „Mojego Domu", „Sigmy". Był wychowawcą kilku pokoleń dziennikarzy. Pochowany na Cmentarzu Osobowickim we Wrocławiu. (Pole 137R)

Maciej Kujawski (zm. 27 stycznia 2015)

Architekt i budowniczy, wieloletni członek SARP, zaangażowany w rozbudowę wyższych uczelni we Wrocławiu oraz w Ilorinie, w Nigerii. Z zamiłowania narciarz, pianista, podróżnik i fotograf. Zmarł w wieku 86 lat, pochowany na Cmentarzu Grabiszyńskim.

Daniela Orłowska (zm. 1 lutego 2015)

Dyrektor Muzeum Historycznego we Wrocławiu w latach 1981-1990, honorowa prezes Towarzystwa Miłośników Wrocławia, przewodnicząca Klubu Ludzi ze Znakiem „P”. Pochowana na Cmentarzu św. Wawrzyńca przy ul. Bujwida we Wrocławiu.

Maria Frankowska (zm. 10 lutego 2015)

Historyk sztuki, długoletni pracownik służby ochrony zabytków, Wojewódzki Konserwator Zabytków we Wrocławiu. Pochowana na Cmentarzu Grabiszyńskim./p>

Grażyna Ćupaila-Tomaszewska (zm. 9 marca 2015)

Wieloletnia nauczycielka, w latach 1990-1998 kurator oświaty we Wrocławiu, w latach 1999-2004 dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu, doradca Ministra Edukacji Narodowej. Za szczególne zasługi dla oświaty została odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Wrocławska radna III kadencji, przewodnicząca Rady Miejskiej w latach 2001-2002. Zamarła w wieku 62 lat, pochowana na cmentarzu w Wojnowicach w gminie Czernica.

Janusz Łaznowski (zm. 11 marca 2015)

W latach 1958-1987 tancerz i solista w balecie Opery Wrocławskiej. Członek „S” od 1980. Przez trzy kadencje (od 1998 do 2010) przewodniczący dolnośląskiego Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność”. Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, wyróżniony nagrodą im. Haliny Krahelskiej przyznaną przez Państwową Inspekcję Pracy. W 1980 r. organizował koncert dla strajkujących. Działacze Solidarności często wspominają, że to właśnie on sprowadził artystów operowych do strajkującej w sierpniu 1980 zajezdni autobusowej nr 7 we Wrocławiu. Zmarł w wieku 71 lat, pochowany na Cmentarzu parafialnym przy ul. Bardzkiej.

Bb Józef Pazdur (zm. 7 maja 2015)

Był biskupem pomocniczym we Wrocławiu w latach 1985–2000, od 2000 na emeryturze. W młodości wikariusz w Oleśnicy i Świdnicy, później pracował we wrocławskim seminarium. W latach 1972–1974 był proboszczem parafii pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Chojnowie. 18 grudnia 1984 decyzją papieża Jana Pawła II został biskupem pomocniczym archidiecezji wrocławskiej. Święcenia biskupie otrzymał 12 stycznia 1985 we wrocławskiej katedrze. Udzielił mu ich kardynał Henryk Gulbinowicz. Był pasterzem życzliwym dolnośląskiej „Solidarności", znanym z działalności charytatywnej, współtwórcą Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta. 16 listopada 2000 Jan Paweł II przyjął jego rezygnację z funkcji biskupa. Józef Pazdur przeszedł wówczas na emeryturę. Zmarł w wieku 91 lat, pochowany na Cmentarzu św. Wawrzyńca w grobowcu biskupów wrocławskich.

Zgłoś uwagę