Zobacz, na co miasto wyda pieniądze w 2014 roku [LISTA INWESTYCJI]

Projekt budżetu Wrocławia na 2014 rok


Wiceprezydent Wrocławia Maciej Bluj oraz skarbnik miasta Marcin Urban przedstawili najważniejsze założenia budżetu miasta na 2014 r.

Wynika z niego, że w przyszłym roku miasto zamierza przeznaczyć na inwestycje 663 mln zł - zwłaszcza na dziedziny ważne dla jego mieszkańców. Pieniądze na ten cel w dwóch trzecich będą pochodziły ze środków własnych miasta, pozostałą część pokryją środki z kredytów, zaciągniętych przez miasto.

Tu znajdziesz rozmowę z prezydentem Wrocławia Rafałem Dutkiewiczem o przyszłorocznym budżecie.

– Wśród najważniejszych przedsięwzięć, na które zamierzamy przeznaczyć pieniądze, jest budowa obwodnicy Leśnicy, Narodowego Forum Muzyki, centrum kultury na Psim Polu, rozbudowa zajezdni autobusowej na ul. Obornickiej oraz zaplecza edukacyjnego – powiedział Marcin Urban. – Bardzo ważne są dla nas również inwestycje drogowe, na które zaplanowaliśmy ponad 30 mln zł. Bardzo istotny jest też dla nas program rowerowy, na który chcemy przeznaczyć w sumie 9,2 mln zł. Wśród w priorytetowych dla nas inwestycji znalazł się także Inteligentny System Transportu, na który zarezerwowaliśmy w budżecie 26 mln zł.

Według planów na przyszły rok dochody miasta wyniosą prawie 3,67 mld zł, a jego wydatki blisko 3,86 mld. Najwięcej pieniędzy zostanie przeznaczonych na oświatę i wychowanie – blisko 948 mln zł (24,6 proc), ponad 661 mln zł na transport i łączność (17,1 proc.), a na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego miasto przeznaczy ponad 312 mln zł (8,1 proc.).

W budżecie na 2014 r. miasto ujęło również wydatki związane ze Śląskiem Wrocław. Na ten cel zamierza przeznaczyć ok. 16 mln zł.

– Przyszłoroczny budżet zakłada deficyt budżetowy, który powinien wynieść blisko 190,6 mln zł – powiedział Maciej Bluj, wiceprezydent Wrocławia. – Jest on związany głównie z planowanymi inwestycjami miejskimi. Zamierzamy go pokryć z kredytów. Są one konieczne, gdyż planujemy w przyszłym roku większe inwestycje. Natomiast nie zaciągamy kredytów na bieżące wydatki. Te cały czas finansujemy ze środków własnych.

Mieszkańcy mogą być spokojni – urzędnicy miejscy nie zaplanowali żadnych podwyżek podatków. Również ceny biletów komunikacji miejskiej pozostaną bez zmian.

– Finanse naszego miasta są na dobrym poziomie – twierdzi Marcin Urban. – Potwierdza to rating Wrocławia, który w tym roku wzrósł i kondycję naszych finansów określa jako stabilną, podczas gdy jeszcze w 2012 r. oceniana była jako negatywna. Na naszą korzyść zmienił się także wskaźnik zadłużenia, który pokazuje, że w naszym przypadku jest on na bezpiecznym i stabilnym poziomie.

Poniżej lista wybranych konkretnych przedsięwzięć Wrocławia, na które znalazły się pieniądze w przyszłorocznym budżecie:

  • Budżet obywatelski: 20 mln zł
  • Inwestycje rowerowe: 9,2 mln zł. Powstanie m.in. 12 km nowych ścieżek rowerowych. W tym roku powstało ich o 3 km mniej.
  • Rozpoczęcie budowy obwodnicy Leśnicy: 23 mln zł
  • Przebudowa Psiego Pola: 25 mln zł
  • Modernizacja ul. Lotniczej: 6 mln zł
  • Budowa Centrum Kultury na Psim Polu: 0,5 mln zł
  • Remont toru wyścigów konnych na Partynicach: 0,35 mln
  • Przebudowa zajezdni przy ul. Obornickiej: 1 mln zł
  • Program poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej, czyli drobne remonty wrocławskich ulic i chodników: 30 mln zł

 

 

 

 

 

 

Ściągnij całą prezentację budżetu na rok 2014.

Katarzyna Kunka

Zgłoś uwagę