Złóż wniosek i skorzystaj z pomocy asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej

Gmina Wrocław pozyskała środki finansowe z Funduszu Solidarnościowego na realizację programu Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej, który będzie realizowany od marca 2020 roku do grudnia 2020 roku, przez 7 dni w tygodniu, w godz. 7.00 - 22.00. Limit godzin przypadających na 1 uczestnika programu wynosi nie więcej niż 30 godzin miesięcznie. Wnioski można składać od 24 lutego.


Program Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej skierowany jest do osób pełnoletnich niepełnosprawnych w stopniu znacznym lub umiarkowanym albo z orzeczeniami równoważnymi do wyżej wymienionych (np. całkowita niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji lub całkowita niezdolność do pracy), które wymagają usług asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Uczestnik Programu lub jego opiekun prawny zobowiązany jest do złożenia karty zgłoszenia do programu Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dziale Adaptacji Osób Niepełnosprawnych, przy ulicy Strzegomskiej 6 (parter). Karty można składać od 24 lutego 2020 roku. Oczywiście, w razie potrzeby, pracownicy MOPS-u pomogą w wypełnieniu odpowiedniego wniosku. Odpowiedzi na wszelkie pytania można także uzyskać dzwoniąc pod następujące numery: tel. 71 78 22 339, 71 78 22 342, 71 78 22 357.

Program Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej realizowany jest przez MOPS w partnerstwie z organizacjami:

 • Stowarzyszeniem „Ostoja” na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami
 • Fundacją IMAGO
 • Polskim Związkiem Głuchych Oddział Dolnośląski
 • Polskim Związkiem Niewidomych Okręg Dolnośląski
 • Fundacją „Promyk Słońca”
 • Fundacją „Eudajmonia”
 • Wrocławskim Stowarzyszeniem Głuchych „Nadzieja”.

Oczywiście, można zgłaszać się bezpośrednio do realizatorów zadania.

Realizacja programu marzec 2020 - grudzień 2020

Usługi Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej będą realizowane od marca 2020 roku do grudnia 2020 roku, w wymiarze 7 dni w tygodniu, w godzinach 7.00-22.00. Limit godzin przypadających na jednego uczestnika programu wynosi nie więcej niż 30 godzin miesięcznie. Co ważne, niewykorzystane godziny w danym miesiącu, nie przechodzą na następny.

W czasie korzystania z usług asystenta nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze (z MOPS-u), opieka wytchnieniowa oraz usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych (w programach Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej).  

Uczestnik Programu za usługi asystenta nie powinien ponosić odpłatności.

Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:

 • wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika programu miejsca (dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacji, gabinety lekarskie, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/rozrywkowe/społeczne/sportowe itp.),
 • wyjściu, powrocie oraz /lub dojazdach na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne,
 • zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji,
 • załatwianiu spraw urzędowych,
 • nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami,
 • korzystania z dóbr kultury(tj. muzeum, teatr, kino, galeria sztuki, wystawy itp.)


Zgłoś uwagę