Link do strony www.wroclaw.pl

  Zasady dofinansowania wyjazdów i programów ekologicznych

  W roku 2021 nie będzie przyznawane dofinansowanie na wyjazdy ekologiczne. Prosimy o zapoznanie się ze zmianą zasad ubiegania się o dofinansowanie na programy edukacyjne w danym roku kalendarzowym.

  zdjęcie ilustracyjne
  zdjęcie ilustracyjne

  Podstawą uzyskania dofinansowania jest złożenie wniosku, wraz z krótkim opisem (wzory wniosków dostępne są poniżej).

  Wniosek o dofinansowanie na program należy wypełnić zgodnie z załączonym do zasad wzorem i wysłać na adres e-mail wwe@um.wroc.pl lub pocztą na adres: Wydział Wody i Energii, Urząd Miejski Wrocławia, ul. Bogusławskiego 8, 10; 50-031 Wrocław. Składane dokumenty powinny uwzględniać zielony kalendarz edukacyjny oraz terminy poszczególnych edycji prowadzenia naborów.

  W danym roku kalendarzowym przewidywane są dwie edycje prowadzenia naborów wniosków:

  Zasady dofinansowania, wzory wniosków i sprawozdań zawarte są w poniższych materiałach do pobrania.