wroclaw.pl strona główna Zielony Wrocław – środowisko we Wrocławiu Zielony Wrocław - strona główna

Infolinia 71 777 7777

-4°C Pogoda we Wrocławiu
Ikona powietrza

Jakość powietrza: niekorzystna

Dane z godz. 23:00

wroclaw.pl strona główna
Reklama
  1. wroclaw.pl
  2. Zielony Wrocław
  3. Aktualności
  4. Porozumienie Burmistrzów w Dziedzinie Klimatu i Energii

Porozumienie Burmistrzów w Dziedzinie Klimatu i Energii

Rada Miejska Wrocławia przyjęła uchwałę nad przystąpieniem do Porozumienia Burmistrzów w Dziedzinie Klimatu i Energii.

Reklama

Jak czytamy w uzasadnieniu uchwały do podpisania deklaracji – „Porozumienia Burmistrzów na rzecz klimatu i energii” jest kolejnym krokiem do potwierdzenia zaangażowania Wrocławia w ochronę klimatu, ugruntowania bardzo dobrej pozycji miasta na arenie ogólnopolskiej, wzmocnieniem pozycji na poziomie Europejskim i otwarciem na nowe możliwości zdobycia wiedzy, doświadczenia, a czasem nawet dofinansowania – niektóre konkursy są zarezerwowane tylko dla miast sygnatariuszy – w tej dziedzinie.

Porozumienie jest nazywane „największą na świecie inicjatywą władz miejskich dotyczącą energii i klimatu”, łączy tysiące przedstawicieli władz lokalnych i regionalnych, którzy dobrowolnie realizują na swoim terenie europejskie cele klimatyczne i energetyczne. Nowi sygnatariusze zobowiązują się zredukować emisję CO2 o co najmniej 40 proc. do 2030 roku i wdrożyć zintegrowany program łagodzenia zmian klimatycznych i adaptacji do ich skutków.

Do Porozumienia przystąpiło ponad 7 tysięcy sygnatariuszy. Miasta różnią się wielkością i są wśród nich zarówno małe miejscowości, jak i wielkie obszary metropolitalne takie jak Londyn czy Paryż.

Wrocław będzie 55 sygnatariuszem z Polski. Są wśród nich duże miasta takie jak Warszawa, Częstochowa, Toruń czy Gdynia. Do Porozumienia przystąpiły także miasta, których liczba mieszkańców nie przekracza 10 tys. m.in. Gniewino, Chorzele, Raciechowice czy Ustka.

Compact of Mayors to największe na świecie wspólne przedsięwzięcie burmistrzów i liderów miast, mające na celu zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych i przygotowanie się do skutków zmian klimatu.

Przypomnijmy, że Rada Miejska Wrocławia przyjęła w listopadzie ubiegłego roku Plan Gospodarki Niskoemisyjnej, który wyznacza kierunki rozwoju gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Wrocław w obszarach działań inwestycyjnych i nie inwestycyjnych w takich sektorach jak: transport publiczny i prywatny, budownictwo i mieszkalnictwo, gospodarka przestrzenna, energetyka i oświetlenie, gospodarka odpadami, gospodarka wodno-ściekowa oraz informacja i edukacja.

Również w 2015 roku Gmina Wrocław zawarła z Ministerstwem Środowiska porozumienie, które stanowi deklarację udziału w projekcie pt. Opracowanie lub aktualizacja planów adaptacji do zmian klimatu dla miast powyżej 100 tys. mieszkańców, którego celem jest opracowanie lub aktualizacja planów adaptacji do zmian klimatu w mieście zgodnie ze Strategicznym Planem Adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030.

Od października 2015 Wrocław jest także sygnatariuszem zainicjowanego przez Michaela R. Bloomberga Specjalnego Wysłannika Sekretarza Generalnego ONZ ds. Miast i Zmian Klimatycznych porozumienia Compact of Mayors. W ramach tego porozumienia Wrocław zobowiązał się, zakresie łagodzenia zmian klimatycznych do: redukcji emisji gazów cieplarnianych na poziomie miasta, przeprowadzenie inwentaryzacji emisji gazów cieplarnianych, ustalenia celów na przyszłość i opracowanie planów działania na poziomie miasta.

Wrocław przystąpił do Compact of Mayors - CZYTAJ WIĘCEJ

Posłuchaj podcastu

Bądź na bieżąco z Wrocławiem!

Kliknij „obserwuj”, aby wiedzieć, co dzieje się we Wrocławiu. Najciekawsze wiadomości z www.wroclaw.pl znajdziesz w Google News!

Reklama
Powrót na portal wroclaw.pl Wróć na portal wroclaw.pl