wroclaw.pl strona główna Zielony Wrocław – środowisko we Wrocławiu Zielony Wrocław - strona główna

Infolinia 71 777 7777

-2°C Pogoda we Wrocławiu
Ikona powietrza

Jakość powietrza: dobra

Dane z godz. 07:00

wroclaw.pl strona główna
Reklama
  1. wroclaw.pl
  2. Zielony Wrocław
  3. Aktualności
  4. Opracowania planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców

Opracowania planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców

UM Wrocławia

Podtopienia i zniszczenia spowodowane przez nawalne deszcze to, oprócz miejskiej wyspy ciepła i fali upałów, jeden z najważniejszych problemów wynikających ze zmian klimatu, z jakimi muszą borykać się mieszkańcy miast, w naszej strefie klimatu umiarkowanego.

Reklama

Problem ten zasygnalizowano już podczas pierwszych spotkań i warsztatów przeprowadzanych w ramach projektu realizowanego przez Ministerstwo Środowiska pt. „Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców”. W trakcie warsztatów eksperci z wielu dziedzin spotykają się z przedstawicielami samorządów, aby zdiagnozować najważniejsze wyzwania wynikające ze zmian klimatu, przed którymi stoją miasta.

Ulewne deszcze, często połączone z burzami, należą do najczęściej występujących w miastach ekstremalnych zjawisk pogodowych. Mogą one wywoływać poważne straty materialne w postaci podtopień budynków prywatnych i obiektów publicznych oraz zniszczeń w infrastrukturze i środowisku. Trudno jest im przeciwdziałać w sytuacji, gdy systemy odprowadzania wód opadowych nie odpowiadają zmieniającym się warunkom klimatycznym. Dlatego należy rozwijać błękitno-zieloną infrastrukturę, która pozwoli zatrzymać wodę opadową. Tam gdzie ograniczone są możliwości rozwoju takiej infrastruktury trzeba dostosować systemy kanalizacji deszczowej do prognozowanych warunków klimatycznych. 

Wśród innych problemów związanych z czynnikami meteorologicznymi, które występują niemal każdego roku na obszarach silnie zurbanizowanych należy też wymienić susze i niedobory wody, gdy znacznie wzrasta zapotrzebowanie na wodę i nie wszędzie udaje się go zaspokoić. Dlatego zdarza się wprowadzanie ograniczeń w dostawach wody na potrzeby gospodarcze.

Warsztaty miejskie we Wrocławiu

 Z analiz ekspertów i pracowników samorządowych wynika, że najbardziej wrażliwymi na klimat sektorami gospodarki są: gospodarka wodna, transport i energetyka. Natomiast w sferze społecznej najpoważniejszym wyzwaniem jest ochrona zdrowia ludzi, którym doskwierają upały. W miastach istotnym problemem jest również jakość powietrza. Zmiany klimatyczne wpływają na występowanie zjawiska smogu. Jako wrażliwe obszary/sektory wskazywane są w miastach także turystyka i bioróżnorodność, które są silnie zależne od warunków klimatycznych. 

Miasta już teraz diagnozują najpoważniejsze problemy, które wynikają z ekstremalnych zjawisk atmosferycznych i podejmują działania o charakterze adaptacyjnym. Coraz częściej jednak zauważa się, że potrzebne są działania systemowe w zakresie „adaptacji do zmian klimatu”. Realizowany projekt ma ocenić wrażliwość miast na zmiany klimatu oraz pomóc miastom określić kierunki niezbędnych działań poprzez wybór czterech najbardziej wrażliwych sektorów lub obszarów. Zaplanowanie działań adaptacyjnych odpowiadających zagrożeniom w tych sektorach i obszarach pomoże zwiększyć odporność miast na zmiany klimatu.

Projekt „Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców” będzie realizowany do 2019 roku. Obecnie trwa jego drugi etap. Zakończy się w trzecim kwartale tego roku oceną podatności miasta na zmiany klimatu.

Zapraszamy na profile społecznościowe projektu:

Facebook

Twitter 

Oraz stronę internetową

Posłuchaj podcastu

Bądź na bieżąco z Wrocławiem!

Kliknij „obserwuj”, aby wiedzieć, co dzieje się we Wrocławiu. Najciekawsze wiadomości z www.wroclaw.pl znajdziesz w Google News!

Reklama
Powrót na portal wroclaw.pl Wróć na portal wroclaw.pl