Link do strony www.wroclaw.pl

  O uchwale antysmogowej

  Uchwała antysmogowa to przepisy przyjęte przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego, które pomogą ograniczyć zanieczyszczenie powietrza na obszarze Gminy Miejskiej Wrocław i dolnośląskich uzdrowisk oraz pozostałych miejscowości Dolnego Śląska.

  Fot. UM Wrocław
  Fot. UM Wrocław

  Uchwała została podjęta dla ograniczenia negatywnego oddziaływania zanieczyszczenia powietrza na zdrowie ludzi lub na środowisko. Jej celem jest ochrona i poprawa jakości powietrza we Wrocławiu. 

  Od 1 lipca 2018 r. obowiązuje mieszkańców zakaz instalowania kotłów na węgiel. Od tego dnia również obowiązuje zakaz spalania węgla brunatnego, miałów o uziarnieniu poniżej 3 mm, mułów węglowych a także drewna o wilgotności powyżej 20%. 

  Uchwała określa:

  Od 1 lipca 2018 r. – we Wrocławiu wszedł w życie zakaz stosowania najgorszych jakościowo paliw stałych:

  Instalacje grzewcze we Wrocławiu: piece na węgiel i kominki

  Za nieprzestrzeganie uchwały grozi grzywna do 5 tys. zł. Warto też pamiętać, że utrudnianie kontroli podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

  Kogo obejmuje uchwała antysmogowa?

  Uchwała obejmuje: mieszkańców, podmioty prowadzące działalność gospodarczą, właścicieli budynków wielorodzinnych, spółdzielnie, wspólnoty i samorządy lokalne, jeśli posiadają w użytkowaniu instalacje na paliwo stałe (kotły, piece, kominki) o mocy poniżej 1 MW.

  Dla gminy miejskiej Wrocław została przyjęta inna w zapisach uchwała, różniąca się od uchwały dla reszty miejscowości województwa dolnośląskiego.