wroclaw.pl strona główna Zielony Wrocław – środowisko we Wrocławiu Zielony Wrocław - strona główna

Infolinia 71 777 7777

15°C Pogoda we Wrocławiu
Ikona powietrza

Jakość powietrza: umiarkowana

Dane z godz. 06:15

wroclaw.pl strona główna

Reklama

 1. wroclaw.pl
 2. Zielony Wrocław
 3. Powietrze
 4. Uchwała antysmogowa dla Wrocławia
 5. O uchwale antysmogowej

O uchwale antysmogowej

Fot. UM Wrocław
Fot. UM Wrocław

Uchwała antysmogowa to przepisy przyjęte przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego, które pomogą ograniczyć zanieczyszczenie powietrza na obszarze Gminy Miejskiej Wrocław i dolnośląskich uzdrowisk oraz pozostałych miejscowości Dolnego Śląska. Kolejne przepisy wchodzą w życie już w 2024 r.

Reklama

Najważniejsze informacje (kliknij, aby przejść)

Uchwała została podjęta dla ograniczenia negatywnego oddziaływania zanieczyszczenia powietrza na zdrowie ludzi lub na środowisko. Jej celem jest ochrona i poprawa jakości powietrza we Wrocławiu. 

Od 1 lipca 2018 r. obowiązuje mieszkańców zakaz instalowania kotłów na węgiel. Od tego dnia również obowiązuje zakaz spalania węgla brunatnego, miałów o uziarnieniu poniżej 3 mm, mułów węglowych a także drewna o wilgotności powyżej 20%. 

Czytaj także: Rekordowy rok wymiany pieców we Wrocławiu. Zniknęły tysiące kopciuchów

Przypominamy, że we Wrocławiu od 1 lipca 2024 roku, zgodnie z przepisami uchwały antysmogowej, wchodzi zakaz użytkowania pieców pozaklasowych oraz pieców najniższych klas. Czasu na decyzję o wymianę kopciucha jest więc coraz mniej, a 2022 r. to ostatni rok, gdy wrocławianie mogą uzyskać nawet do 12 000 zł w ramach programu KAWKA Plus.

O stosowanie się do przepisów uchwały antysmogowej dbają m.in. strażnicy miejscy, którzy kontrole prowadzą zarówno tradycyjnie, jak i z wykorzystaniem nowoczesnych dronów.

Uchwała określa:

 • rodzaj paliw i instalacji (kotłów, pieców, kominków) jakie można użytkować,
 • rodzaj podmiotów, których uchwała dotyczy,
 • terminy obowiązywania przepisów.

Od 1 lipca 2018 r. – we Wrocławiu wszedł w życie zakaz stosowania najgorszych jakościowo paliw stałych:

 • węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla. Węgiel brunatny ma niską wartość opałową (trzeba go więcej zużyć, aby uzyskać pożądany efekt), a podczas spalania emituje duże ilości zanieczyszczeń pyłowych, siarkę, rtęć, czy bardzo toksyczny benzo-α-piren (obecny m.in. w dymie papierosowym);
 • mułów węglowych i odpadów węglowych – chodzi o muł węglowy i flotokoncentraty węglowe oraz mieszanki produkowane z ich wykorzystaniem. Spalanie mułów i flotów (czyli odpadów węglowych) powoduje dużą emisję zanieczyszczeń (zwłaszcza pyłu), nawet 10-50-krotnie większą, niż podczas spalania węgla kawałkowego. Muły i floty zawierają dużą ilość wody, która uszkadza urządzenia i kominy oraz znacznie pogarsza warunki spalania (obniża temperaturę).
 • miału – chodzi o węgiel kamienny w postaci sypkiej (miału) o uziarnieniu poniżej 3 mm. Spalanie drobnej frakcji węgla powoduje, że generowane są bardzo duże ilości pyłu do atmosfery. Spalanie miału powinno odbywać się tylko w zaawansowanych technologicznie instalacjach przemysłowych z nowoczesnym systemem odpylania;
 • wilgotnego drewna – chodzi o biomasę stałą (drewno) o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20%. Spalanie mokrego drewna prowadzi do dużych emisji silnie rakotwórczego benzo-α-pirenu, a także pyłów, zwłaszcza tych najmniejszych – a zatem najbardziej szkodliwych (PM10, PM2,5). Ponadto sadza, w połączeniu z wilgocią z drewna może prowadzić do obniżenia sprawności kominka/kotła, a także zapchania, korozji, czy samozapłonu komina. Spalać wolno tylko drewno suche – najlepiej sezonowane przez min. 2 lata. Chcąc sprawdzić wilgotność drewna można skorzystać ze specjalnych wilgotnościomierzy, dostępnych m.in. w sklepach budowlanych.

Instalacje grzewcze we Wrocławiu: piece na węgiel i kominki

 • Od 1 lipca 2018 r. – nowo uruchamiane kotły mogą spalać tylko gaz lub lekki olej opałowy – zatem nie mogą być zasilane paliwami stałymi. Wyjątkiem są miejsca, gdzie występuje brak możliwości technicznych przyłączenia do sieci ciepłowniczej lub gazowej potwierdzony przez operatora sieci – tam dozwolone są kotły na paliwa stałe spełniające wymagania ekoprojektu.
 • Od 1 lipca 2018 r. – wszystkie kominki (użytkowane oraz nowe) nie będące podstawowym źródłem ciepła w lokalu i nie rozprowadzające ciepła (tzw. kominki „rekreacyjne”) muszą spełniać wymagania emisyjne dla cząstek stałych (pyłu) określone w ekoprojekcie. Te, które są podstawowym źródłem ciepła i rozprowadzają ciepło, traktowane są jak kocioł.
 • Jeśli decyzja o pozwoleniu na budowę kotła na węgiel/drewno stała się ostateczna lub dokonano zgłoszenia robót budowlanych, a właściwy organ nie wniósł sprzeciwu przed 1 lipca 2018 r., to można zamontować po tej dacie kocioł na paliwa stałe. Niemniej, późniejsze ograniczenia będą obowiązywać.
 • Od 1 lipca 2024 r. – zakaz użytkowania “kopciuchów” czyli pieców na paliwa stałe, które nie spełniają minimalnych wymogów dla 3 klasy.
 • Od 1 lipca 2028 r. - zakaz użytkowania jakichkolwiek pieców na paliwa stałe. Wyjątkiem są miejsca, gdzie występuje brak możliwości technicznych przyłączenia do sieci ciepłowniczej lub gazowej potwierdzony przez operatora sieci – tam dozwolone są kotły na paliwa stałe spełniające wymagania ekoprojektu.

Za nieprzestrzeganie uchwały grozi grzywna do 5 tys. zł. Warto też pamiętać, że utrudnianie kontroli podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Kogo obejmuje uchwała antysmogowa?

Uchwała obejmuje: mieszkańców, podmioty prowadzące działalność gospodarczą, właścicieli budynków wielorodzinnych, spółdzielnie, wspólnoty i samorządy lokalne, jeśli posiadają w użytkowaniu instalacje na paliwo stałe (kotły, piece, kominki) o mocy poniżej 1 MW.

Dla gminy miejskiej Wrocław została przyjęta inna w zapisach uchwała, różniąca się od uchwały dla reszty miejscowości województwa dolnośląskiego.

Reklama

Powrót na portal wroclaw.pl