wroclaw.pl strona główna Zielony Wrocław – środowisko we Wrocławiu Zielony Wrocław - strona główna

Infolinia 71 777 7777

-2°C Pogoda we Wrocławiu
Ikona powietrza

Jakość powietrza: dobra

Dane z godz. 01:00

wroclaw.pl strona główna
Reklama
  1. wroclaw.pl
  2. Zielony Wrocław
  3. Aktualności
  4. Miasto zapyta o wycinkę na terenie Lasu Mokrzańskiego
Zdjęcie ilustracyjne

Teren Lasu Mokrzańskiego jest własnością Skarbu Państwa i zarządza nim Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Miękinia. Prezydent Jacek Sutryk poprosi Lasy Państwowe o pisemne stanowisko w sprawie działań i wycinki na terenie Lasu Mokrzańskiego.

Reklama

Miasto chce wyjaśnić czy wycinka w granicach administracyjnych Wrocławia odbyła się zgodnie z planem urządzenia lasu.

– Odpowiadamy na ostatnie zgłoszenie mieszkańców, którzy poinformowali nas, że są zaniepokojeni czy wycinka prowadzona na terenie Lasu Mokrzańskiego jest zgodna z obowiązującymi kryteriami. Nasze ustalenia mają potwierdzić, że wszystko się zgadza – informuje Małgorzata Demianowicz, dyrektor Wydziału Środowiska i Rolnictwa UMW.

Wrocław chce uczestniczyć w pracach nad nowym planem

Gospodarka leśna, w tym wycinki drzew, mogą być prowadzone według planów urządzenia lasów. To podstawowe dokumenty planistyczne dla lasów należących do Skarbu Państwa. Są one sporządzane raz na 10 lat. To one wskazują założenia do opracowywanego planu urządzenia lasu i „plan działań” na kolejne lata. Ich opracowanie poprzedza Komisja Założeń Planu.

W jej trakcie określane są założenia do opracowywanego planu urządzenia lasu, w tym także wieków rębności dla głównych gatunków drzew i wytycznych w sprawie wycinek. Wrocław deklaruje, że włączy się do przygotowań nowego planu urządzenia lasu.

– Obecny plan wkrótce straci ważność. W momencie, gdy Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych przystąpi do opracowania nowego planu urządzenia lasu, będzie go musiało poddać strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko. Miasto chce w tych pracach aktywnie uczestniczyć, żeby mieć wpływ na jakość planu – dodaje Małgorzata Demianowicz.

Gospodarka w lasach położonych na terenie Wrocławia (bez względu na ich właściciela) prowadzona jest w oparciu o przepisy ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2020 r., poz. 1463.), w myśl której gospodarka ta ma charakter trwale zrównoważonej.

Wszelkie działania z zakresu leśnictwa muszą być prowadzone w taki sposób, aby zachować trwałość lasów wraz z ich bogactwem biologicznym, wysoką produkcyjnością oraz potencjałem regeneracyjnym i żywotnością. Lasy powinny zachować zdolność do wypełniania wszystkich funkcji - ochronnych, gospodarczych i społecznych.

Posłuchaj podcastu

Bądź na bieżąco z Wrocławiem!

Kliknij „obserwuj”, aby wiedzieć, co dzieje się we Wrocławiu. Najciekawsze wiadomości z www.wroclaw.pl znajdziesz w Google News!

Reklama
Powrót na portal wroclaw.pl Wróć na portal wroclaw.pl