wroclaw.pl strona główna Zielony Wrocław – środowisko we Wrocławiu Zielony Wrocław - strona główna

Infolinia 71 777 7777

0°C Pogoda we Wrocławiu
Ikona powietrza

Jakość powietrza: umiarkowana

Dane z godz. 13:00

wroclaw.pl strona główna
Reklama
  1. wroclaw.pl
  2. Zielony Wrocław
  3. Aktualności
  4. Czy Wrocław może być „zielonym domem”?

Z okazji Światowego Dnia Ziemi rozmowa o innowacyjnym projekcie „Mój zielony DOM” z Jarosławem Delewskim, dyrektorem Departamentu Edukacji Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Reklama

Skąd nazwa projektu „Mój zielony DOM”?

JD: Całe nasze środowisko życia to taki “Mój zielony DOM”. Uczestniczący w projekcie uczniowie z wrocławskich placówek uzyskują wiedzę i narzędzia, aby nasz wspólny DOM – nasza planeta, wciąż pozostała zielona i uchroniona przed negatywnymi często efektami technologicznej ekspansji we wspólnej trosce o otaczający nas świat, zwłaszcza w dobie szybkiego rozwoju cywilizacyjnego.

Czy Wrocław może być takim „zielonym domem”? Skąd pomysł na realizację projektu?

JD: Inicjatywa przygotowania projektu wywodzi się od kilku aktywnych pedagogów żywo zainteresowanych propagowaniem idei proekologicznych, wśród których szczególną rolę odegrała Dyrektor Zespołu Szkół nr 24 w Leśnicy Pani Małgorzata Szafoni- Chorbińska – główna inicjatorka przedsięwzięcia. Powstały projekt „Mój zielony DOM” stał się obecnie ważnym punktem na mapie miasta w zakresie edukacji ekologicznej Wrocławian, także dzięki atrakcyjnym wydarzeniom otwartym skierowanym do mieszkańców, takich jak ekopikniki, wykłady, audycje radiowe, festyny i konkursy o tematyce przyrodniczej. Szereg wydarzeń zaplanowanych w jego ramach ma na celu przekazanie w przystępny sposób wiedzy na temat różnorodności biologicznej, ekologii, poszanowania natury i życia w zgodzie z przyrodą. Chcemy, by uczestnicy projektu mieli możliwość w sposób praktyczny nabywania wiedzy i umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych poprzez bezpośrednie i aktywne uczestnictwo w zaplanowanych dla nich działaniach edukacyjnych. Zaś kształtowane dzięki niemu postawy proekologiczne wśród dzieci i młodzieży zwiększają szanse na to, że pomimo postępu technologicznego przyszłe pokolenia wciąż będą mogły cieszyć się pięknem otaczającej przyrody i korzystać z jej dobrodziejstw.

Jaki jest udział Gminy Wrocław w projekcie?

JD: Gmina Wrocław jest wnioskodawcą projektu „Mój zielony DOM” współfinansowanego ze środków finansowych pochodzących z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 w ramach Programu PL02 „Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów” oraz środków stanowiących wkład własny Gminy Wrocław. Ponadto jest organem prowadzącym dla placówek objętych działaniami projektowymi, który  w jej imieniu  realizuje Centrum Kształcenia Ustawicznego.

Głównym wsparciem projektu zostały objęte dzieci i młodzież w wieku od 4 do 19 lat: wychowankowie wrocławskiego Przedszkola nr 58, Szkoły Podstawowej nr 22, Zespołu Szkół nr 4 i Zespołu Szkół nr 24. A co z innymi placówkami? Czy można traktować ten projekt jako pilotażowy?

JD: Placówki, które biorą udział w projekcie, już na etapie jego powstawania żywo angażowały się w proces przygotowania projektu.

W Zespole Szkół nr 24 funkcjonuje od trzech lat Leśnicka Wszechnica Naukowa w Gimnazjum Nr 12, w ramach której młodzież gimnazjalna oraz dzieci z okolicznych szkół podstawowych zgłębiają wiedzę w obszarze nauk przyrodniczych, biorą udział w wykładach multimedialnych przygotowanych przez wykładowców Uniwersytetu Przyrodniczego i Wrocławskiego.

Od dwóch lat w Zespole Szkół nr 24 funkcjonuje szkoła policealna kształcąca w zawodzie florysty włączająca się w popularyzację wiedzy przyrodniczej poprzez otwarte warsztaty florystyczne dla środowiska lokalnego, z kolei Przedszkole nr 58 i Szkoła Podstawowa Nr 22 od dawna aktywnie włączają się w akcje związane z ochroną przyrody. W Zespole Szkół Nr 4 kształci się przyszłych specjalistów w zakresie energii odnawialnej.

Zaletą projektu jest charakter otwarty wielu działań. Już teraz z działań projektowych skorzystały dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr 24, 51 i 95. Powstające w szkołach projektowych pracownie przyrodnicze i ścieżki będą służyć kolejnym miłośnikom przyrody, pewnie nie tylko z macierzystych szkół.

W trakcie realizacji projektu wiele placówek zgłaszało chęć udziału w zbliżonym przedsięwzięciu. Ich zainteresowanie tematyką proekologiczną podejmowaną przez projekt „Mój zielony DOM” pokazuje chęć  trwałego włączenia ekologii przez wrocławskie placówki oświatowe w proces edukacyjny.

Mając ten fakt na względzie, Wydział Edukacji będzie podejmował starania, by za pośrednictwem Wydziału Zarządzania Funduszami aplikować o kolejne środki umożliwiające realizacje podobnych przedsięwzięć. W chwili obecnej biorąc pod uwagę zainteresowanie projektem, jego pierwsze efekty i informacje zwrotne uzyskiwane od bezpośrednich uczestników działań, można uznać, iż ten „ekologiczny pilotaż” jest udany i warto go w przyszłości kontynuować.

Na czym polega innowacyjność projektu „Mój zielony DOM”? Czy realizacje projektowe można uznać za unikalne w skali Wrocławia? A jeśli tak to dlaczego?

JD: Innowacyjność projektu wynika z jego kompleksowości i realizacji wielotorowych działań, mających na celu wszechstronną edukację ekologiczną najmłodszych, albowiem dotychczas nie były we Wrocławiu realizowane edukacyjne działania proekologiczne na tak szeroką skalę i z tak bogatą bezpłatną ofertą dla bezpośrednich uczestników projektu. Udział w warsztatach ekologicznych, wycieczkach do ZOO, ogrodu botanicznego, wyjazdy na obszary objęte programem Natura 2000, uczestnictwo w kołach zainteresowań, remonty sal przyrodniczych i florystycznych oraz wyposażenie szkół w profesjonalne pomoce edukacyjne gwarantuje, że uczniowie objęci projektem zwiększą wiedzę ekologiczną oraz staną się bardziej wrażliwi i aktywni w zakresie świadomej ochrony przyrody.

Czy to jedyny taki proekologiczny projekt realizowany obecnie z ramienia Wydziału Edukacji/Gminy Wrocław?

JD: Projekt „Mój zielony DOM” nie jest jedynym działaniem o charakterze proekologicznym realizowanym w imieniu Gminy Wrocław. Z inicjatywy Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego podejmowanych jest szereg inicjatyw z zakresu edukacji ekologicznej. Ich celem jest podniesienie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży oraz kształtowanie postaw proekologicznych m.in. poprzez realizację:

  • „Przyroda – a to ciekawe!” – projektu powstałego z inicjatywy i pod patronatem Prezydenta Wrocławia Rafała Dutkiewicza,
  • wyjazdów edukacyjnych do Ośrodków Edukacji Ekologicznej,
  • programów edukacji ekologicznej,
  • kampanii Nasz Czysty Wrocław,
  • projektu „Wrocławskie dzieci uczą segregować śmieci”,
  • zajęć dydaktyczno-edukacyjnych we wrocławskim ZOO w ramach „ZOO Edukacji”.

Różnorodny i innowacyjny charakter podejmowanych działań edukacyjnych gwarantuje bezpośrednie dotarcie do najmłodszych odbiorców, a pośrednio także do wielu mieszkańców Wrocławia.

Jak Wrocław obchodzi Światowy Dzień Ziemi (22 kwietnia)?

JD: Najważniejsze ekologiczne święto świata – Światowy Dzień Ziemi w tym roku obchodzony będzie pod hasłem „Z energią zmieńmy źródła”. Wzorem lat ubiegłych mieszkańcy Wrocławia będą mogli przyłączyć się tego dnia do obchodów i zadbać o swoje środowisko.

Działania w ramach akcji sprzątania swojej najbliższej okolicy potrwają od 20 do 24 kwietnia. Podczas jej trwania Ekosystem – miejska spółka zajmująca się gospodarowaniem odpadami i sprzątaniem miasta – dostarczy chętnym do udziału w niej szkołom, przedszkolom oraz innym jednostkom  worki do segregacji śmieci, rękawiczki i ulotki, a także zorganizuje odbiór odpadów ze wskazanego miejsca.

Rozmawiała Katarzyna Demitrewicz

 

Więcej o projekcie na www.mojzielonydom.cku.wroc.pl.

Zachęcamy również do polubienia naszej strony na Facebooku, gdzie można śledzić bieżące wydarzenia: www.facebook.com/MojZielonyDOM.

A z najbliższych wydarzeń otwartych szczególnie polecamy uwadze:

-                      Otwarty Międzyprzedszkolny Konkurs Wiedzy Ekologicznej – dn. 22 kwietnia 2015,

-                      Ekopiknik na terenie Przedszkola 58 – dn. 22 maja 2015.

 

Posłuchaj podcastu

Bądź na bieżąco z Wrocławiem!

Kliknij „obserwuj”, aby wiedzieć, co dzieje się we Wrocławiu. Najciekawsze wiadomości z www.wroclaw.pl znajdziesz w Google News!

Reklama
Powrót na portal wroclaw.pl Wróć na portal wroclaw.pl