Zasłużeni dla Wrocławia

Civitate Wratislaviensi Donatus

Honorowe Obywatelstwo Wrocławia nadawane jest przez władze miejskie w celu wyróżnienia osób szczególnie zasłużonych dla Wrocławia. Tytuł przyznawano osobom piastującym wysokie urzędy, przede wszystkim politykom i wojskowym. Obywatelstwo tytularne otrzymywały osoby spoza Wrocławia: politycy, uczeni, literaci i artyści. Niektórzy z nich urodzili się lub zmarli we Wrocławiu. Po raz pierwszy Rada Miejska Wrocławia przyznała tytuł honorowego obywatela miasta w 1870 r.. Otrzymał go Carl Ludwig August baron von Ende, starosta powiatu ziemskiego wrocławskiego. Do 1933 r. uhonorowano 24 osoby, m.in. niezwykle zasłużonego dla Wrocławia nadburmistrza Georga Bendera oraz pisarza Gerharda Hauptmanna, laureata nagrody Nobla z 1912 r.

W 1993 r. Rada Miejska Wrocławia ustanowiła tytuł Civitate Wratislaviensi Donatus. Jako pierwszego uhonorowano tym tytułem prof. Alfreda Jahna, rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w latach 1962-1968.

Nagrody Wrocławia

Uchwalą Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 16 stycznia 1993 r.  ustanowione zostały 3 wyróżnienia: tytuł Civitate Wratislaviensi Donatus - przyznawany osobom odgrywającym istotną rolę w życiu społecznym, gospodarczym i kulturalnym Wrocławia, Nagroda Wrocławia, którą Rada Miejska przyznaje osobom i instytucjom za całokształt ich pracy na rzecz miasta na wniosek Komisji Nominacyjnej (od 2002 r. Rady Nominacyjnej) oraz Nagrody Prezydenta Wrocławia.

Uprawnionymi do składania wniosku o nadanie Nagrody Wrocławia są: Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia i jej komisje oraz Prezydent Wrocławia , a także organizacje działające na terenie miasta.

Nagrody są przyznawane corocznie 24 czerwca - w dniu Święta Wrocławia, a zarazem patrona miasta, św. Jana Chrzciciela.

Nagrody Prezydenta

Przyznawane są osobom i instytucjom za działalność i osiągnięcia w mijającym roku po zasięgnięciu opinii Komisji Nominacyjnej. Komisja Nominacyjna ma charakter doraźnej komisji Rady Miejskiej. W jej skład wchodzi 12 radnych, ana czele jej prac stoi Przewodniczący Rady.

O Nagrodę Prezydenta Wrocławia wnioskować mogą: Prezydent Wrocławia, komisje Rady Miejskiej i pozostałe organizacje. . Wszystkie wnioski kierowane są bezpośrednio do  Komisji Nominacyjnej.

Nagrody są przyznawane corocznie 24 czerwca - w dniu Święta Wrocławia, a zarazem patrona miasta, św. Jana Chrzciciela.

Civitate Wratislaviensi Donatus

 • rok 2017
 1. Bente Kahan
 2. Włodzimierz Jarmundowicz
 3. Jerzy Kapłański

Odznaka Honorowa Wrocławia – Wrocław z wdzięcznością – Wratislavia Grato Animo:

 • Złota Odznakę Honorową Wrocławia: Stanisław Huskowski 
 • Srebrna Odznakę Honorową Wrocławia: Katarzyna Hawrylak-Brzezowska, Tadeusz Nestorowicz
 • rok 2016
 1. Adolf Juzwenko
 2. Karol Cyryl Modzelewski
 3. Kornel Morawiecki
 • rok 2015
 1. ks. Stanisław Orzechowski
 2. o. Ludwik Wiśniewski
 • rok 2014
  prof. Jan Miodek
 • rok 2013
  Bogdan Zdrojewski
 • rok 2012
  Eugeniusz Get-Stankiewicz – wybitny wrocławski artysta grafik, rzeźbiarz, rytownik i plakacista
 • rok 2011
  Władysław Frasyniuk
 • rok 2010
  Aleksandra Natalli-Świat
  Władysław Stasiak
  Jerzy Szmajdziński
 • rok 2009
  Urszula Kozioł
 • rok 2008
  XIV Dalajlama Tybetu
 • rok 2007
  Kurt Masur
 • rok 2006
  Sylwester Chęciński
 • rok 2005
  Lech Wałęsa
 • rok 2004
  Władysław Bartoszewski
 • rok 2003
  Andrzej Wajda
 • rok 2002
  Norman Davies
 • rok 2001
  Vaclav Havel
 • rok 2000
  Jan Nowak Jeziorański
 • rok 1999
  Wojciech Dzieduszycki (zrzekł się tytułu w 2006 r.)
 • rok 1998
  Jerzy Grotowski
 • rok 1997
  Jan Paweł II 
 • rok 1996
  Ks. Kardynał Henryk Gulbinowicz
 • rok 1995
  Henryk Tomaszewski
 • rok 1994
  Tadeusz Różewicz
 • rok 1993
  Alfred Jahn  

 

Nagrody Wrocławia

 • rok 2017
 1. Adam Domanasiewicz
 2. Jacek Kopyś
 3. Leszek Możdżer
 4. Elżbieta Magdalena Salamon
 5. Wojskowy Klub Sportowy „Śląsk” 
 • rok 2016
 1. Elżbieta i Stanisław Klimkowie
 2. Brat Jerzy Adam Marszałkowicz
 3. Zofia Teliga-Mertens
 4. Krzysztof Wronecki
 5. Akademia Wychowania Fizycznego
 • rok 2015
 1. Adam Nowotarski
 2. Pani Ewa Czermak
 3. Pan Igor Salamon
 4. Pan Józef Zapędzki
 5.  Klub Ludzi ze Znakiem „P”
 • rok 2014
 1. ks. Adam Drwięga
 2. Wanda Izdebska - siostra Anatolia
 3. prof. Roman Kołacz
 4. Wojciech Kazimierz Siwek
 5. Krzysztof Szwagrzyk
 6. Centrum Stiudiów Niemieckich i Europejskich im. Willy Brandta
 • rok 2013
      1. arcybiskup Marian Gołębiewski
      2. Anna Hannowa
      3. Mieczysław Łopatka
      4. Janusz Sybis
      5. Teatr Arka
 • rok 2012
  1. Jan Biliszczuk – inżynier budownictwa, główny projektant mostu Rędzińskiego, autor licznych publikacji promujących wrocławską naukę
  2. Ryszard Jadach – lekarz i menadżer służby zdrowia, działacz społeczny
  3. Włodzimierz Szomański – kompozytor, aranżer i wokalista jazzowy, założyciel wrocławskiej grupy wokalnej Spirituals Singers Band
  4. Kazimierz Tumski – pedagog, działacz społeczny, propagator turystyki i krajoznawstwa we Wrocławiu
  5. Dolnośląskie Towarzystwo Muzyczne – pierwsze stowarzyszenie we Wrocławiu, które po 1945 r. stworzyło podwaliny  wszystkich szkół muzycznych oraz instytucji muzycznych w stolicy Dolnego Śląska
 • rok 2011 
  1. Annette Bussmann
  2. Wiesława Drojecka
  3. Bogusław Litwiniec
  4. Wojciech Witkiewicz
  5. Niezależne Zrzeszenie Studentów Region Wrocławski
 • rok 2010
  1. Karol Bal
  2. Władysław Frasyniuk
  3. Jerzy Kos
  4. MDK im. Kopernika we Wrocławiu
  5. NSZZ Solidarność Region Dolny Śląsk
 • rok 2009
  1. Andrzej Nabzdyk
  2. Romuald Siepsiak
  3. Stanisław Wysocki
  4. Bronisław Zathey
  5. Związek Polaków na Białorusi
 • rok 2008
  1. Jerzy Czernik
  2. Tadeusz Krasoń&nbsp
  3. Józef Łukaszewicz
  4. Jan Ślęk 
  5. Alicja Zawisza
 • rok 2007
  1. Józef Dudek
  2. Natalia Lach-Lachowicz
  3. Kornel Morawiecki
  4. Arcybiskupi Komitet Charytatywny
  5. Teatr Pieśń Kozła
 • rok 2006
  1. Rene Engel
  2. Ryszard Lackner
  3. Walentyna Krystyna Wnuk
  4. Konwent oo. Bonifratrów prowadzący Hospicjum przy ul. Poświęckiej
  5. Departament la Vienne
 • rok 2005
  1. Ks. Stanisław Orzechowski
  2. Janusz Degler
  3. Dolnośląska Izba Gospodarcza
  4. Parafia pod wezwaniem św. Elżbiety przy ul. Grabiszyńskiej i parafia pod wezwaniem św. Antoniego przy ul. Kasprowicza
 • rok 2004
  1. Paweł Jarodzki
  2. Henryk Rossa
  3. Wojciech Wrzesiński
  4. Wydział Aktorski PWST we Wrocławiu
 • rok 2003
  1. Jan Chorostkowski
  2. Jan Kaczmarek
  3. Wanda Toboła
  4. Dzielnica Wzajemnego Szacunku
 • rok 2002
  1. Hans Hallgren
  2. Czesław Hernas
  3. Leon Kieres
  4. Bogdan Ludkowski
  5. Uniwersytet Wrocławski
 • rok 2001
  1. Maria i August Wilhelm Hectowie
  2. Renata Mauer-Różańska
  3. Ewa Szumańska-Szmorlińska
  4. Notatnik Teatralny
 • rok 2000
  1. Stanisław Arczyński
  2. Sylwester Chęciński
  3. Jan Miodek
  4. Miesięcznik Odra
 • rok 1999
  1. Janina Bogusławska-Jaworska
  2. Maciej Łagiewski
  3. Kabaret "Elita"
 • rok 1998
  1. Marek Rostecki
  2. Tadeusz Zipser
  3. Zespół Architektów:
  - Wacław Hryniewicz
  - Wojciech Jarząbek
  - Jan Matkowski
 • rok 1997
  1. Wojciech Dzieduszycki
  2. Jan Feliks Sarosiek
  3. Wydawnictwo Dolnośląskie
 • rok 1996
  1. Stanisław Miękisz
  2. Andrzej Wiszniewski
  3. Zespół Rozgłośni Polskiego Radia we Wrocławiu
 • rok 1995
  1. Andrzej Jochelson
  2. Dolnośląska Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych we Wrocławiu
 • rok 1994
  1. Marek Dyżewski
  2. Wanda Tomaszewska
  3. Ewa Unger
  4. Dawna Polonia Wrocławska
 • rok 1993
  1. Roman Aftanazy
  2. Towarzystwo Pomocy im. Brata Alberta

 

Nagrody Prezydenta


 • rok 2017
 1. Izabella Skrybant-Dziewiątkowska
 2. Krzysztof Szmyd
 3. Małgorzata Wojtaczka
 4. Dortmundzko-Wrocławsko-Lwowska Fundacja im. św. Jadwigi
 • rok 2016
 1. Marian Dymalski
 2. Krzysztof Jakubczak
 3. Andrzej Kosendiak
 4. Paweł Marchewka
 5. Wincenty Mazurec
 6. Piotr Ponikowski
 7. Fundacja Hobbit
 • rok 2015
 1. Daniel Davies
 2. Roman Duda
 3. Grzegorz Dzik
 4. Aleksandra Kubas-Kruk
 5. Ewa Skrzywanek
 6. Mariusz Urbanek
 7. Herbert Wirth
 8. Wanda Ziembicka-Has
 • rok 2014
  1. Martin Ring
  2. Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji i Rodziny NURT
  3. Światowy Związek Żołnierzy AK. Okręg Dolnośląski
 • rok 2013
  1. Waldemar Krzystek
  2. Aleksander Mazur
  3. Mateusz Morawiecki
  4. Liceum Ogólnokształcące nr XIV im. Polonii Belgijskiej,
  5. zespół redakcyjny Telewizji Dolnośląskiej TeDe
 • rok 2012 
  1. Erazm Humienny - Stowarzyszenie Pomocy "Ludzie Ludziom"
  2. Marek Suchy - Zarząd Biura Projektów Dróg i Mostów BBKS-PROJEKT
  3. Zbigniew Rybczyński - Wrocławskie Studio Technologii Wizualnych
  4. Marek Bojarski - Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego 5. WKS Śląsk

   

 • rok 2011
  1. Krzysztof Domarecki
  2. Roman Gutek
  3. Piotr Małachowski
  4. Jarosław Pieniak
  5. Kolegium Europy Wschodniej
 • rok 2010
  1. Jarosław Fret Małgorzata Mikołajczyk
  2. Tomasz Merta
  3. Małgorzata Mikołajczyk
  4. Czesław Radzikowski
  5. Dolnośląska Izba Gospodarcza
 • rok 2009
  1. Piotr Freyberg
  2. Ewa Kobel
  3. prof. Aleksandra Kubicz
  4. Bogusław Ogrodnik
  5. Krzysztof Skowroński
  6. prof. Kazimiera Anna Wilk
  7. Stowarzyszenie Wratislaviae Amici
 • rok 2008
  1. Krzysztof Kuliński
  2. Krzysztof Wincza
  3. ATM Grupa S.A. - Tomasz Kurzewski
  4. Katolickie Radio Rodzina - ks. Cezary Chwilczyński
  5. Portal "Nasza-Klasa":
  - Maciej Popowicz
  - Paweł Olchawa
  - Michał Bartoszkiewicz
  - Łukasz Adziński
 • rok 2007
  1. Stanisław Dróżdż
  2. Beata Maciejewska
  3. Jan Słowikowski
  4. Krzysztof Turkowski
  5. Mieczysław Zlat 
 • rok 2006
  1. Ewa Bohdanowicz
  2. Bente Kahan
  3. Marek Krajewski
  4. prof. Tadeusz Luty
  5. Ks. Prałat Zdzisław Peszkowski
 • rok 2005
  1.Ks. Andrzej Dziełak i ks. Mirosław Drzewiecki
  2. Roman Kołakowski
  3. Katedra i Klinika Chorób Zakaźnych, Chorób Wątroby i Nabytych Niedoborów Odpornościowych Akademii Medycznej we Wrocławiu
  4. Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola
 • rok 2004
  1. Krzysztof Bojda
  2. Krystyna Miłobędzka
  3. Elżbieta Popławska-Dobijewska
  4. Włodzimierz Szostek
 • Formacja Chłopięca "Legitymacje" (wyróżnienie specjalne)
  - Sambor Dudziński
  - Konrad Imiela
  - Cezary Studniak
 • rok 2003
  1. Wojciech Kościelniak
  2. Ewa Michnik (nagroda specjalna)
  3. Hans Vontobel
  4. Komenda Dolnośląskiej Chorągwi ZHP
  5. XIV LO im. Polonii Belgijskiej
 • rok 2002
  1. Marek Danielak 
  2. Małgorzata Gorący
  3. Galeria OPUS
 • rok 2001
  1. Lech Janerka
  2. Twórcy wystawy "Wrocław 2000 – moje miasto":
  - Michał Jędrzejewski
  - Włodzimierz Dolatowski
  - Mieczysław Piróg
  - Stanisław Lose
  3. Sztafeta lekkoatletów:
  - Piotr Rysiukiewicz
  - Robert Maćkowiak
  - Jacek Bocian
  - Józef Lisowski
 • rok 2000
  1. Tomasz Broda
  2. Tymoteusz Karpowicz
  3. Aleksandra Kurzak
  3. Ryszard Tomaszewski&nbsp
  4. Marek Zieliński
 • rok 1999
  1. prof. Aleksandra Kubicz
  2. Ewa Michnik
  3. Urszula Włodarczyk
 • rok 1998
  1. Ryszard Mazur 
  2. Stefan Placek 
  3. Fundacja Proscen i Teatr K2
  4. Open Studio/WRO
 • rok 1997
  1. Renata Mauer
  2. Marcin Płaza
  3. Ogród Botaniczny
  4. Wydział Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego
 • rok 1996
  1. Arkadiusz Koniecki
  2. Wojciech Kościelniak
  3. Janusz Zaleski i Jacek Weksler
 • rok 1995
  1. Adolf Juzwenko
  2. Jan Jakub Kolski
  3. PWST
  4. Pismo Artystyczne Format
  5. Związek Polskich Artystów Plastyków
 • rok 1994
  1. Tadeusz Strugała
  2. Jerzy Woźniak
  3. Teatr Lalek
  4. Wydawnictwo Dolnośląskie
 • rok 1993
  1. Ks. Franciszek Głód
  2. Mariusz Hermansdorfer
  3. Notatnik Teatralny
  4. Teatr Polski
 • rok 1992
  1. Józef Cynar
  2. Krzysztof Pełech
  3. Igor Przegrodzki
  4. Tadeusz Różewicz
  5. Miesięcznik "Odra"
  6. Orkiestra Kameralna "Leopoldinum"


Zgłoś uwagę