Wybory samorządowe 2018. Podzielono Wrocław na okręgi wyborcze

Podział Wrocławia na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu do Rady Miejskiej Wrocławia – uchwałę w tej sprawie przyjmą miejscy radni na sesji 15 lutego. Wrocławianie, prezydenta miasta i radnych do rady miejskiej i sejmiku wybiorą jesienią. Termin wyborów samorządowych nie jest jeszcze znany.

  • wybory samorządowe Wrocław 2018

    zdjęcie ilustracyjne


Rada Miejska Wrocławia zobowiązana jest do dokonania podziału Wrocławia na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Miejskiej Wrocławia w terminie do 1 kwietnia 2018. Przy wyznaczeniu okręgów bierze się pod uwagę m.in. liczbę mieszkańców. 31 grudnia 2017 r. w stałym rejestrze wyborców we Wrocławiu było zarejestrowanych 582.477 osób. Wrocławianie wybiorą do Rady Miejskiej Wrocławia 37 osób (tyle co obecnie).

Okręgi wyborcze do Rady Miejskiej Wrocławia 2018

Podczas wyborów utworzonych zostanie 7 okręgów wyborczych: 2 okręgi sześciomandatowe i 5 okręgów pięciomandatowych.

Zaproponowany w projekcie uchwały podział na okręgi wyborcze w wyborach do rady gminy, zawiera niewielkie zmiany w stosunku do obecnego podziału. Wyjątek dotyczy okręgu numer 2, w którym z uwagi na spadek liczby mieszkańców liczba wybieranych radnych spadłaby do 4. Dlatego też, aby w okręgu tym zapewnić minimalną, wymaganą przepisami prawa, liczbę wybieranych radnych wystąpiła konieczność przeniesienia osiedla Swojczyce-Strachocin-Wojnów z okręgu nr 7 do graniczącego z nim okręgu numer 2 (spadek liczby mieszkańców w okręgu numer 2 o ponad 5600 osób w ciągu 4 lat).

Poza tym w okręgu numer 3, liczba mandatów zmniejszy się z 6 do 5 (z uwagi na spadek liczby mieszkańców o około 4000 osób w ciągu 4 lat), natomiast w okręgu numer 6 liczba mandatów z obecnych 5 zwiększy się do 6 (z uwagi na wzrost liczby mieszkańców o ponad 6100 osób w ciągu 4 lat).

Podział na okręgi wyborcze dla wyboru rady miejskiej Wrocławia w 2018 r.

Numer okręgu wyborczego

Granice okręgu wyborczego (osiedla)

Liczba radnych wybieranych w okręgu wyborczym

1

Stare Miasto, Przedmieście Świdnickie, Gajowice, Grabiszyn–Grabiszynek, Nadodrze, Kleczków

6

2

Swojczyce–Strachocin–Wojnów, Ołbin, Plac Grunwaldzki, Zacisze–ZalesieSzczytniki, Biskupin–Sępolno–Dąbie–Bartoszowice

5

3

Powstańców Śląskich, Borek, Gaj, Huby, Tarnogaj

5

4

Przedmieście Oławskie, Księże, Brochów, Bieńkowice, Jagodno, Wojszyce, Ołtaszyn, Krzyki–Partynice, Klecina, Oporów

5

5

Szczepin, Gądów–Popowice Pd., Pilczyce–Kozanów–Popowice Pn.

5

6

Muchobór Mały, Muchobór Wielki, Nowy Dwór, Kuźniki, Żerniki, Jerzmanowo–Jarnołtów–Strachowice–Osiniec, Leśnica, Maślice, Pracze Odrzańskie

6

7

Karłowice–Różanka, Kowale, Psie Pole–Zawidawie, Pawłowice, Sołtysowice, Polanowice–Poświętne–Ligota, Widawa, Lipa Piotrowska, Świniary, Osobowice–Rędzin

5

 Wyborco! Sprawdź, czy jesteś w rejestrze wyborców!

Przeprowadzałeś się lub wyjeżdżałeś z Polski? Wyjechałeś ze swojej miejscowości na studia lub do pracy?  Zmieniałeś adres zamieszkania albo zameldowania? Upewnij się, że jesteś wpisany do rejestru wyborców tam, gdzie teraz mieszkasz!

Jeśli Twojego nazwiska nie ma w rejestrze wyborców, to nie będziesz mógł głosować w nadchodzących wyborach samorządowych.

Rejestr wyborców to lista osób z prawem do głosowania w danej gminie.  Jeżeli masz stałe zameldowanie, to znaczy, że Twoje nazwisko jest w rejestrze wyborców w gminie, w której jesteś zameldowany. Będziesz mógł oddać głos.

Jeśli jednak jesteś zameldowany na pobyt czasowy, albo w ogóle nie masz meldunku, to nie ma cię w rejestrze wyborców i nie będziesz mógł głosować w wyborach.

Co masz zrobić? Złóż wniosek o wpisanie do rejestru wyborców w gminie, w której mieszkasz. Sprawdź już dziś w swoim urzędzie gminy czy jesteś w rejestrze wyborców!

Więcej informacji na stronie www.pkw.gov.pl oraz Państwowej Komisji Wyborczej.

źródło: PKW

Kiedy wybory samorządowe 2018?

Kiedy będziemy wybierać prezydenta Wrocławia i radnych do rady miejskiej i sejmiku na razie nie wiadomo. Państwowa Komisja Wyborcza ogłosiła, że wybory samorządowe 2018 powinny zostać rozpisane między 9 października a 17 listopada. W grę wchodzą więc trzy niedziele: 21 października, 28 października albo 4 listopada.

PKW poinformowała ponadto, że Prezes Rady Ministrów powinien zarządzić wybory w okresie pomiędzy 16 lipca 2018 r. a 16 sierpnia 2018 r.

– Wybory samorządowe zarządza Prezes Rady Ministrów nie wcześniej niż na 4 miesiące i nie później niż na 3 miesiące przed upływem kadencji rad. Datę wyborów wyznacza się na dzień wolny od pracy przypadający nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 7 dni przed upływem kadencji rad – podkreślono na stronie internetowej PKW.

Kadencja upływa 16 listopada

Kadencja rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast upływa 16 listopada.

Dotychczas Kodeks wyborczy stanowił, że wybory samorządowe odbywały się w ostatni dzień wolny od pracy poprzedzający upływ kadencji rad.

Zgodnie z najnowszą zmianą w Kodeksie datę wyborów wyznacza się na dzień wolny od pracy przypadający nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 7 dni przed upływem kadencji rad.Zgłoś uwagę