Wybory i kompetencje Prezydenta RP

Najważniejsze kompetencje prezydent RP


Wybory na Prezydenta RP organizowane są raz na 5 lat. Urząd prezydenta ustanowiono w 1922 r. W roku 1952 na mocy Konstytucji PRL, zniesiono urząd prezydenta i wprowadzono Radę Państwa. Przywrócono go w 1989 roku. W okresie międzywojennym i w 1989 r. prezydent był wybierany przez Sejm i Senat, działające jako Zgromadzenie Narodowe. Od roku 1990 głowa państwa jest wybierana przez ogół obywateli, w wyborach powszechnych i bezpośrednich.

Najważniejsze kompetencje prezydent RP. Zgodnie z Konstytucją, prezydent RP to najwyższy przedstawiciel polskich władz, gwarant ciągłości władzy państwowej, najwyższy organ państwa w zakresie władzy wykonawczej, czuwa nad przestrzeganiem postanowień i przepisów Konstytucji, zwierzchnik Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, reprezentant państwa w stosunkach międzynarodowych, desygnuje i powołuje Premiera i Radę Ministrów.Zgłoś uwagę