Dzień Życzliwości - Wrocław 2013

WrOpenUp


WrOpenUp to międzysektorowy projekt współtworzony przez Fundację WrOpenUp, wolontariuszy globalnych korporacji, władze samorządowe i wrocławskich uczniów oraz studentów. W ramach projektu, zorganizowano konkurs, którego celem jest promowanie we Wrocławiu otwartości wobec odmienności kulturowych oraz wzmacnianie pozytywnych postaw, otwieranie mieszkańców na różnorodność i wykorzystywanie tej otwartości, którą wielu ma w sobie.

Kampania ma pomóc uczynić Wrocław miastem prawdziwie europejskim i w pełni akceptującym wielokulturowość, która od lat stanowi trwały element jego krajobrazu i klimatu. Uczestnicy projektu mieli za zadanie tworzenie kampanii promującej otwartość, promowanie jej w mediach społecznościowych oraz we własnym środowisku. Zespoły nagrodzone w pierwszej edycji udały się na wyprawy do południowej Francji oraz do Maroka.Zgłoś uwagę