Wrocław. Europejska Stolica Kultury

Wrocławskie projekty rekomendowane do Domu Kultury +

O północy 8 lipca zakończyło się głosowanie na projekty zgłoszone do lokalnej edycji programu Dom Kultury +. 


O północy 8 lipca zakończyło się głosowanie na projekty zgłoszone do lokalnej edycji Dom Kultury +. Głosowanie wrocławian było jednym z kryteriów oceny zgłoszonych pomysłów. Ostatecznie członkowie komisji wybrali  sześć  projektów, które zostaną zarekomendowane Narodowemu Centrum Kultury. Projekty oceniali Radosław Grygoruk, Agata Nassim, Maja Zabokrzycka i Roland Zarzycki. 

"Krzywa Bajka" -  Ewa Kamińska               
To cykl spotkań i warsztatów teatralnych, których zakończeniem będzie wystawienie przygotowanego w czasie zajęć przedstawienia teatralnego. Projekt skierowany jest do dzieci mieszkających we wrocławskiej dzielnicy Brochów. Krzywa bajka to projekt edukacyjny, prospołeczny i artystyczny, który ma się przyczynić do kształtowania świadomych, wrażliwych i aktywnych młodych ludzi. Projekt ten ma rozwijać wiedzę na temat różnych obszarów teatru: gry aktorskiej, tańca i ruchu, elementów plastycznych – kostiumów, scenografii i rekwizytów.

„… a z mej książki wyszło słońce” - Agata Łoś     
 Projekt powstał z myślą o dzieciach ze świetlic środowiskowych, które nie mają w sobie zaszczepionej chęci czytania dla przyjemności lub traktują czytanie jako „zło konieczne”. Planowane warsztaty dla dzieci mają na celu rozwinięcie umiejętności czytania jako formy poznawania świata, uczenia się i rozwijania wyobraźni.

"Nadodrze z Pamięci" - Roman Płatek   
Projekt jest pierwszym krokiem do zebrania pamiątek i podwalin Muzeum Mieszczaństwa, które docelowo ma powstać na Nadodrzu, by utrwalić i zaprezentować zetknięcie się dwóch kultur – niemieckiej i polskiej w przełomowym momencie dla obu narodów (zakończenie II wojny światowej). Projekt polegać będzie na zbieraniu wspomnień, zdjęć i przedmiotów codziennego użytku, które są nośnikami powojennej historii wrocławian w ramach cyklu spotkań warsztatowych związanych z wspomnieniami najstarszych mieszkańców Nadodrza.

"Kultura niewysoka" - Robert Dudziński               
Kultura niewysoka jest przedsięwzięciem zainicjowanym w środowisku  wrocławskich studentów i doktorantów, którzy zajmują się w swoich badaniach problematyką kultury popularnej. Naczelną ideą jest wyjście z refleksją akademicką poza mury uniwersytetu i przybliżenie jej osobom niemającym na co dzień kontaktu z humanistyką. Dlatego też Kultura niewysoka pomyślana została jako cykl otwartych, półtoragodzinnych wykładów połączonych z dyskusją, z których każdy prowadzi inna osoba poświęconych różnym zagadnieniom kultury popularnej.

"Popatrz" - Anita Markowicz      
Podstawą projektu jest wykorzystanie jednego z nieużytkowanych lokali we Wrocławiu, który można kulturalnie zagospodarować, wypełnić je sztuką. Projekt zakłada współpracę artystów z różnych dziedzin artystycznych. Finalnym owocem współpracy będzie jednodniowe wydarzenie obejmujące między innymi wyświetlenie wizualizacji na ścianach z muzyką na żywo, ekspozycję prac artystów oraz występ teatralny.

"Zrób sobie podwórko" - Magdalena Kreis, Natalia Romaszkan            
Projekt ma polegać na aktywizacji młodych ludzi w celu zmiany najbliższego otoczenia, np. podwórka. Aktywizacja ta poparta ma być wiedzą o urbanistyce i komunikacji miejskiej, rozmowami o obywatelskości i odpowiedzialności za swoje otoczenie. Projekt ten, realizowany w duchu prawdziwej partycypacji, ma zwracać uwagę na działania na obrzeżach miasta, rozbijać opozycję centrum, gdzie dzieje się wszystko, co ważne, a peryferia, gdzie nie dzieje się nic.

Wybrane projekty zostaną obecnie poddane ocenie przez Narodowe Centrum Kultury, które zdecyduje ostatecznie o ich realizacji. Budżety wnioskowane przez autorów projektów mogą ulec jeszcze modyfikacji.

O PROJEKCIE      
Celem strategicznym kolejnej edycji programu Narodowego Centrum Kultury Dom Kultury+ jest inicjowanie działań służących wzmocnieniu zaangażowania domów kultury w życie społeczności lokalnej, odkrywaniu i rozwijaniu potencjału i kapitału kulturowego jej członków oraz kulturotwórczych zasobów społeczności. Program skierowany jest do domów kultury, które gotowe są prowadzić nowatorskie działania animacyjne projektowane w oparciu o przeprowadzoną wcześniej diagnozę i poddane ewaluacji, a ukierunkowane na bezpośrednią i bliską współpracę z przedstawicielami społeczności lokalnej.

Program Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne został przygotowany w ramach współpracy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowego Centrum Kultury z ekspertami i przedstawicielami Obywateli Kultury (§14 Paktu dla Kultury).

BIURO FESTIWALOWE IMPART 2016       
Biuro Festiwalowe Impart 2016 jako operator projektu Europejskiej Stolicy Kultury - Wrocław 2016 nie pełni zwyczajowej roli domu kultury. Jednak od samego początku swej działalności – także w okresie funkcjonowania instytucji kultury Wrocław 2016 – w ramach przygotowań do realizacji projektu ESK, intensywnie rozwija współpracę ze społecznością lokalną, aby ta stała się jednym z głównych aktorów wspólnego przedsięwzięcia zaplanowanego na rok 2016. W celu realizacji kolejnych kulturalnych inicjatyw oddolnych, budowania relacji i przecierania ścieżek współpracy w perspektywie roku 2016, BFI2016 bierze udział w projekcie Narodowego Centrum Kultury Dom Kultury +, którego celem jest wsparcie lokalnych inicjatyw kulturalnych. Wszystkich chętnych do współpracy serdecznie zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami projektu pod adresem: www.domkulturyplus.wordpress.com

W związku z ograniczeniem budżetu projektu, który został zakwalifikowany na szóstym miejscu - wynikającym z odgórnych limitów budżetowych - autorzy projektu "Romskim Taborem" zdecydowali się zawiesić realizację projektu. Tym samym realizowany będzie projekt, który zajął siódme miejsce na liście rankingowej - "Zrób sobie podwórko".



Zgłoś uwagę