Wyniki Wrocławskiego Programu Wydawniczego. Od 1 czerwca II nabór

Są już pierwsi laureaci naboru dla autorów i autorek w ramach Wrocławskiego Programu Wydawniczego – nowej ścieżce programu, uruchomionej przez Strefę Kultury Wrocław i Wrocławski Dom Literatury, by wesprzeć środowisko literackie w czasie pandemii. Ze zgłoszonych 34 projektów komisja postanowiła dofinansować 32 z nich.


Nowy sposób uczestnictwa we Wrocławskim Programie Wydawniczym w zamyśle organizatorów nie jest kolejnym konkursem grantowym, a promocją twórczości literackiej – w szczególności poprzez stworzenie swego rodzaju „bazy wrocławskiej literatury”.

Jednocześnie ścieżka dla autorów ma zapewnić najbardziej potrzebującym twórcom i twórczyniom wsparcie finansowe. Łączna pula środków do rozdysponowania wynosi 132 000 zł, a jednorazowa pomoc dla jednego twórcy wynosi 2200 zł brutto.

Komisja postanowiła

W pierwszym, majowym naborze do nowej odsłony WPW zgłosiło się 34 wnioskodawców. Po etapie oceny formalnej wnioski trafiły pod obrady czteroosobowej komisji, w sklad której weszło dwóch przedstawicieli Strefy Kultury Wrocław i dwóch z Wrocławskiego Domu Literatury.

Członkowie komisji podjęli decyzję o przyznaniu dofinansowania 32 autorom. Ponad dwudziestu zgłaszających otrzymało za swe projekty maksymalną liczbę punktów. Pełne rozstrzygnięcie naboru znajduje się w załączniku poniżej.

Wyniki I naboru do ścieżki dla autorów WPW

Kolejny nabór od 1 czerwca

Już od poniedziałeku 1 czerwca został uaktywniony drugi nabór do autorskiej ścieżki Wrocławskiego Programu Wydawniczego.

W naborze, podobnie jak poprzednio, mogą wziąć udział pisarze i pisarki oraz tłumaczki i tłumacze, którzy wyniki swej pracy publikowali w ciągu ostatnich pięciu lat albo zrzeszeni są we wskazanych regulaminowo organizacjach gromadzących autorów.

Program jest adresowany do osób tworzących we Wrocławiu, co zweryfikowane zostanie miejscem rozliczania podatku dochodowego. O otrzymanie wsparcia finansowego w pierwszej kolejności będą mogły się twórcy, na których sytuację finansową pandemia wpłynęła w najdotkliwiej (np. niezatrudnieni na etatach w pełnym wymiarze czasu pracy).

Wnioski do 15 czerwca

Wnioski w drugim naborze można składać do 15 czerwca. Weryfikacja formalna i ocena komisji zostaną zamknięte do ostatniego dnia czerwca. Fragmenty niepublikowanej twórczości autorów i autorek, którzy zakwalifikują się do Wrocławskiego Programu Wydawniczego, utworzą bazę wrocławskiej twórczości literackiej.

Szczegółowe informacje na temat zasad udziału w ścieżce dla autorów WPW znajdują się w regulaminie, który dostępny jest na stronach organizatorów: Strefy Kultury Wrocław i Wrocławskiego Domu Literatury.Zgłoś uwagę