Wrocławska Rada Sportu

Nadzór nad radą pełni wiceprezydent Anna Szarycz oraz Jacek Sutryk dyrektor Departamentu Spraw Społecznych

Dokumenty potwierdzające powołanie rady: ZARZĄDZENIE NR 396/15 PREZYDENTA WROCŁAWIA z dnia 4 lutego 2015 r.  

Zadania rady:

Rada pełni funkcję organu opiniodawczo-doradczego Prezydenta Wrocławia w sprawach dotyczących współuczestnictwa mieszkańców w zarządzaniu miastem w zakresie kultury fizycznej. Do zadań Rady Sportu należy w szczególności:
1) opiniowanie strategii  rozwoju  Miasta w zakresie  kultury fizycznej;
2) opiniowanie projektu budżetu w części dot. Kultury fizycznej;
3) opiniowanie projektów uchwał i zarządzeń dot. Rozwoju kultury fizycznej;
4) opiniowanie i inicjowanie  programów dot. Rozwoju bazy sportowej  na terenie Miasta Wrocław;
5) współpraca z komisją  Rady  Miejskiej Wrocławia  d/s kultury fizycznej

Rada spotyka się raz na trzy miesiące.

Regulamin działania rady

Skład rady:

Przewodniczący - Marian Dymalski
Osoba do kontaktu - Piotr Mazur

marta.jarodzka-sawilow@um.wroc.pl

  • Marian Dymalski – Prezes Klubu Sportowego AZS Wrocław
  • Jacek Grabowski – Wiceprezesa Dolnośląskiego Związku Piłki Siatkowej
  • Zbigniew Korzeniowski – Doradca Prezydenta Wrocławia ds. Sportu
  • Mieczysław Łopatka – Prezes Regionalnej Rady Olimpijskiej
  • Renata Mauer-Różańska – Radna Rady Miejskiej Wrocławia
  • Paweł Rańda – Radny Rady Miejskiej Wrocławia
  • prof. Andrzej Rokita – Prorektor Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu (przewodniczący Rady)
  • Jacek Sutryk – dyrektor Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia
  • Bogdan Zawisza – Szkolny Związek Sportowy
  • Piotr Mazur – Sekretarz Rady, dyrektor Biura Sportu, Turystyki i Rekreacji Urzędu Miejskiego Wrocławia


Zgłoś uwagę