Wrocław wspiera artystów: konkurs na zakup dzieł sztuki rozstrzygnięty

W kwietniu tego roku prezydent Jacek Sutryk zapowiedział wsparcie wrocławskich artystów m.in. przez kupno i ekspozycję ich prac. Miasto rozstrzygnęło konkurs dla artystów sztuk wizualnych i wybrało dzieła, które mieszkańcy będą mogli oglądać w Arsenale już od 18 listopada. Na zakup 30 oryginalnych prac Wrocław przeznaczył kwotę blisko 129 tys. zł.

 • Romeo i Julia, ceramika, fot. A. Zamorska

  Romeo i Julia, ceramika, fot. A. Zamorska


– Zakupy dzieł sztuki to część Wrocławskiego Programu Interwencji Społecznej. Artyści są jedną z grup, która w znaczny sposób dotknięta jest skutkami epidemii COVIDu. Nie mają wystaw, nie działały przez znaczną część roku galerie sztuki, a dziś, kiedy działają, ludzie boją się je odwiedzać – mówi dyrektor Departamentu Spraw Społecznych Bartłomiej Świerczewski.

– Bez artystów miasto nie będzie wyglądało jak dawniej. Pomysł ich wsparcia zrodził się w wyniku rozmów ze środowiskiem artystów, podobnie jak cieszący się ogromnym zainteresowaniem nowy program stypendiów artystycznych. Podobne programy w związku z epidemią uruchamiają też inne miasta, m.in. Poznań. Chodzi o wsparcie artystów, którzy utrzymują się ze sztuki jako wykonujący wolny zawód – dodaje.

W ramach konkursu wpłynęły 152 oferty sprzedaży. Średnia cena zakupu jednego dzieła sztuki wynosi 4300 zł.

Podpisywanie umów z artystami

Rozpoczęto już podpisywanie umów z artystami zwycięskich prac.

– Znakomita większość dzieł będzie zakupiona w cenie niższej niż złożone oferty, wszystkie ceny zostały zaakceptowane przez artystów w trakcie negocjacji – zauważa Jerzy Pietraszek, dyrektor wydziału kultury. – Komisja konkursowa przy wyborze prac kierowała się zarówno kryteriami artystycznymi, jak i charakterem konkursu, którego celem jest wparcie artystów, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji ze względu na pandemię koronawirusa.

Jeden z artystów, który wysoko wycenił swoją pracę, wycofał ofertę, ponieważ uznał, że dzięki temu ze wsparcia będą mogli skorzystać twórcy znajdujący się w gorszej sytuacji finansowej od niego.

Wystawa w Arsenale

Wszystkie zakupione prace będzie można obejrzeć na wystawie w Arsenale przy ul. Cieszyńskiego od 18 listopada do końca roku w godzinach od 11.00 do 17.00 od środy do niedzieli.

Milosz Flis. People in church

Ludzie w kościele, olej na półtnie (100x100), fot. Miłosz Flis

Po zakończeniu wystawy część prac znajdzie się na ekspozycji w budynkach Urzędu Miejskiego, następnie część zostanie przekazana instytucjom kultury, przede wszystkim wystawienniczym. Część zaś zostanie wykorzystana do celów reprezentacyjnych przez prezydenta Wrocławia.

Lista dzieł wraz z nazwiskami autorów:

 • Mira Aleksiun, tytuł dzieła "Wejście z klapą"
 • Mirek Antoniewicz, tytuł dzieła „Nic”
 • Teodozja Bujnowska - Niedzielska, tytuł dzieła „Bressla"
 • Maja Dokudowicz, tytuł dzieła „Infinite fragments” - tryptyk
 • Beta Filipowicz, tytuł dzieła „Elemental Diffusion / Przenikanie żywiołów”
 • Miłosz Flis, tytuł dzieła „Ludzie w kościele"
 • Marcelina Grabowska - Piątek, tytuł dzieła "Noc bezsennych przypomnień" z cyklu „Wrocławskie reminiscencje”
 • Maria Grącikowska, tytuł dzieła „Kaktusy”
 • Mikołaj Jackiewicz, tytuł dzieła „Walka”
 • Adriana Jasielewicz, tytuł dzieła „Obraz miasta V”
 • Katarzyna Kmita, tytuł dzieła „Mężczyźni”
 • Anna Kołodziejczyk, tytuł dzieła „Port Lotniczy Gądów” z cyklu „Obraz zniszczeń”
 • Daniel Krysta, tytuł dzieła „Orbita”
 • Karolina Ludwiczak, bez tytułu
 • Anna Malicka - Zamorska, tytuł dzieła „Romeo i Julia”
 • Anna Mierzejewska, tytuł dzieła „Spotkanie”
 • Zbigniew Mil, tytuł dzieła „Mimetyzm architektoniczny”
 • Kamil Moskowczenko, tytuł dzieła „Druga Symetria Diagonalna i Wir”
 • Kamila Mróz, tytuł dzieła „Pożeracz”
 • Joanna Nowińska, tytuł dzieła „Odnośnik 4”
 • Dariusz Orwat, tytuł dzieła „Orwat Story – autoportret”
 • Michał Pietrzak, tytuł dzieła „Szarość”
 • Monika Polak, tytuł dzieła „Somatoscopy”
 • Katarzyna Rutkowska, tytuł dzieła „Monument II”
 • Magdalena Stachowiak, tytuł dzieła "Na orbicie wyobraźni" - tryptyk
 • Krystyna Szczepaniak, tytuł dzieła „Urbes”
 • Anna Szpakowska - Kujawska, tytuł dzieła „Opowieść piętnasta”
 • Elżbieta Terlikowska - Misiak, tytuł dzieła „Cicha obecność" - dyptyk
 • Jacek Wiącek, bez tytułu
 • Bogdan Ziółkowski, cykl grafik pt. „Poptakach": 1. Rara Avis, 2. Alegoria aluzji, 3. Poptakach, 4. Potwarz, 5. Drenaż deficytu
Kasia Kmita, Mężczyźni 2014

Praca pt. "Mężczyźni", papier kolorowy wycinany ręcznie, fot: Kasia Kmita

Wyboru dzieł sztuki dokonała komisja w składzie:

 • Jerzy Pietraszek – przewodniczący, dyrektor Wydziału Kultury UMW
 • Barbara Ilkosz – kurator, Muzeum Narodowe we Wrocławiu
 • Mirosław Jasiński – dyrektor Galerii Miejskiej we Wrocławiu
 • prof. Piotr Kielan - Akademia Sztuk Pięknych im. Gepperta we Wrocławiu
 • prof. Christos Mandzios - Akademia Sztuk Pięknych im. Gepperta we Wrocławiu
 • prof. Kazimierz Pawlak – prezes Związku Polskich Artystów Plastyków Okręg Wrocławski, Akademia Sztuk Pięknych im. Gepperta we Wrocławiu
 • dr Sylwia Świsłocka-Karwot – prezes Dolnośląskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych
 • Maja Kowalska-Komar - Wydział Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia

Wrocławski Program Interwencji Społecznej

Wrocławski Program Interwencji Społecznej to pakiet działań na rzecz rodziny, kultury, sportu i sektora NGO, na który miasto przeznaczyło ok. 12 mln zł. W jego ramach były i są realizowane liczne zadania, m.in.:

 • NGO, które działają w lokalach gminnych, zostały zwolnione z czynszów od początku do końca lockdownu. Zwolnienie nie dotyczy wyłącznie tych organizacji, które mają te opłaty wliczone w dotacje miejskie.
 • Umowy z NGO, które nie mogły być realizowane z uwagi na epidemię, w większości zostały aneksowane i przedłużone.
 • Tam gdzie było to możliwe, na wniosek organizacji zmieniliśmy terminy realizacji, pomagaliśmy w modyfikowaniu zadań w ramach obowiązujących przepisów.
 • Poszerzony został pakiet stypendiów dla artystów w 2020 r. Ogłosiliśmy dodatkowy konkurs. Łączna suma środków przeznaczonych na ten cel w tym roku to ok. 1,4 mln zł.
 • Na wsparcie dla rodzin do końca roku przeznaczymy 1,5 mln zł. Rozszerzyliśmy także poradnictwo specjalistyczne i rodzinne (psycholog, pedagog, pomoc prawna itp.).
 • Miasto wsparło finansowo wrocławskie szpitale. Oprócz środków na bieżąco przekazywanych w związku z epidemią – już ponad 4 mln zł – w tym roku dodatkowo przekażemy ok. 1,3 mln zł na remonty i zakupy sprzętu medycznego.


Zgłoś uwagę