Wrocław przyjęty do Koalicji Miast Przeciwko Rasizmowi

Wrocław został przyjęty do Europejskiej Koalicji Miast Sprzeciwiających się Rasizmowi. Należy do niej 150 miast, stolica Dolnego Śląska będzie jedynym reprezentującym Polskę.


O przystąpieniu do stowarzyszenia zdecydowali radni miejscy 17 września. W czwartek, 3 grudnia potwierdzono, iż stolica Dolnego Śląska została przyjęta do tego ruchu.

– Współpraca w ramach koalicji to dobra okazja na podpatrywanie najlepszych rozwiązań. To także wiele korzyści dla miasta i jego mieszkańców. Będziemy mogli dzielić się doświadczeniami i wprowadzać najlepsze praktyki w walce z nietolerancją. Co dwa lata miasto będzie zdawało raport, w którym będzie przedstawiać działania w tym kierunku – podkreśla Jan Wais, zastępca dyrektora Biura Współpracy z Zagranicą Urzędu Miejskiego Wrocławia.

– W ramach uczestnictwa w tym projekcie, będziemy monitorować zachowania w mieście, powołamy również organizacje do zwalczania mowy nienawiści – dodaje Jan Wais.

Ustrukturyzowane działanie w ramach koalicji pozwoli skutecznie zwalczać przejawy rasizmu w mieście. Przystępując do Koalicji Wrocław zobowiązuje się do stopniowej realizacji tzw. dziesięciopunktowego planu działań i co dwa lata składać sprawozdanie z postępów prac.

Plan zakłada m.in. większe wyczulenie na rasizm, wsparcie dla ofiar rasizmu i dyskryminacji, walka z rasizmem i dyskryminacją poprzez edukację oraz promowanie zróżnicowania kulturowego.

Europejska Koalicja Miast Przeciwko Rasizmowi

– Ruch społeczny zainicjowany przez UNESCO to elitarny klub. Będziemy motywować sami siebie, aby działać aktywnie i zwalczać rasizm. Społeczna rada zwalczająca zachowania rasistowskie, którą planujemy zwołać będzie miała przedstawicieli z różnych grup np. stowarzyszeń, NGOSów czy samorządowców – wymienia Jan Wais.

Europejska Koalicja Miast Przeciwko Rasizmowi (European Coalition of Cities against Rasism) to inicjatywa powołana w 2004 roku. Należą do niej m.in. Berlin, Bruksela, Londyn, Paryż, Madryt, Barcelona, Ateny. Zgłoś uwagę