wroclaw.pl Strategia Wrocławia 2030 - dokument programujący przyszłość miasta Wrocław Przyszłości logo
Pogoda we Wrocławiu temperatura powietrza wynosi 18°C
Link do portalu wroclaw.pl
Aby wyświetlić zawartość strony, zaakceptuj pliki cookie
Reklama

Współpraca samorządowa

Redakcja www.wroclaw.pl,

Wiele samorządów może więcej niż jeden, dlatego gminy i powiaty łączą się ze sobą w stowarzyszenia, związki i korporacje. Przy okazji dobrze jest wymienić się doświadczeniami z realizacji różnych projektów i wzajemnie zainspirować nowymi rozwiązaniami.

Reklama

Samorząd Wrocławia działa w tej sferze prężnie nie tylko w kraju, ale także na arenie międzynarodowej. Spektakularnym przykładem takiej współpracy jest METREX. Aktywnie działamy też w Związku Miast Polskich oraz w Unii Metropolii Polskich, a Prezydent Jacek Sutryk jest przedstawicielem strony samorządowej (delegat Związku Miast Polskich) w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego (KWRiST). Jest to forum wypracowywania wspólnego stanowiska rządu i samorządu terytorialnego, między innymi poprzez opiniowanie projektów ustaw i rozporządzeń.

Gmina Wrocław zacieśniania również współpracę z gminami i powiatami z Dolnego Śląska dla lepszej koordynacji procesów rozwojowych. Organizowane są spotkania z samorządowcami Wrocławskiego Obszaru Metropolitalnego (WrOM), obejmującego w przybliżeniu obszar gmin i powiatów dawnego województwa wrocławskiego. Poruszane tu tematy dotyczą zagadnień związanych z transportem i planowaniem przestrzennym, a także innych istotnych problemów ograniczających rozwój gmin.

Wyrazem sformalizowanej współpracy międzygminnej Wrocławia są działania Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej (ARAW), Stowarzyszenia Aglomeracja Wrocławska i ZIT WrOF (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego).

Reklama
Zobacz więcej wiadomości portalu wroclaw.pl Więcej wiadomości portalu wroclaw.pl Wróć na portal wroclaw.pl Logo wroclaw.pl