wroclaw.pl strona główna Strategia Wrocławia 2030 - dokument programujący przyszłość miasta Wrocław Przyszłości - strona główna

Infolinia 71 777 7777

-4°C Pogoda we Wrocławiu
Ikona powietrza

Jakość powietrza: niekorzystna

Dane z godz. 00:00

wroclaw.pl strona główna
  1. wroclaw.pl
  2. Priorytety miasta

Założenia polityki społeczno-gospodarczej Wrocławia to drugi co do ważności dokument planowania strategicznego w mieście. Zawiera przedsięwzięcia realizowane w jednorocznej perspektywie czasowej oraz ustala kierunki działania prezydenta Wrocławia w danym roku budżetowym. Każde zadanie przyporządkowane jest – zgodnie ze Strategią Wrocław 2030 – do jednego z siedmiu priorytetów.

Powrót na portal wroclaw.pl Wróć na portal wroclaw.pl